PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Nowe technologie w zarządzaniu produkcją

nowe technologie

Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają zwiększyć dokładność danych dotyczących niemal wszystkich działań związanych z procesami wytwórczymi. W ślad za tym idzie możliwość bardziej precyzyjnego planowania, minimalizacji przestojów i lepszego wykorzystania zasobów. Źródłem dodatkowych oszczędności mogą być też nowe technologie związane z automatyką i robotyką.

Efektywność procesów produkcyjnych jest w pewnym sensie pochodną sprawności zarządzania we wszystkich innych obszarach firmy: finansach, zasobach ludzkich, sprzedaży, zaopatrzeniu czy dostawach. To od tych obszarów zależy bowiem możliwość sprawnej realizacji działań wytwórczych oraz ich celowość. Chęć podniesienia efektywności zarządzania produkcją wymaga więc wielowymiarowego spojrzenia na całą organizację. Tylko dzięki temu dane stanowiące bazę do tworzenia założeń produkcyjnych będą odnosić się do optymalnie szerokiego zakresu.

Odrębną kwestią jest też jakość danych. Bez precyzyjnych informacji na temat potrzeb, możliwości produkcyjnych i dostępności zasobów planowanie staje się oderwane od rzeczywistości. I tu właśnie istotnym wsparciem mogą być nowe technologie.

Automatyzacja na wszystkich etapach

Rozwiązania informatyczne mogą stanowić wymierne wsparcie na wszystkich etapach typowych procesów produkcyjnych — począwszy od planowania, poprzez realizację produkcji, aż po rozliczanie, raportowanie i kontrolę. Należy podkreślić, że nowe technologie nie tylko ułatwiają planowanie oraz procesy zarządcze — nierzadko istotnie ułatwiają pracę na poziomie operacji produkcyjnych, w niektórych z nich wręcz wyręczając pracowników.

Kluczowe znaczenie ma tu automatyzacja. Zautomatyzowane procesy kontroli i raportowania — realizowane choćby za pomocą sieci połączonych czujników — gwarantują możliwość bieżącej kontroli produkcji w toku, zużycia maszyn czy odchyleń od normy. Przykładem technologii pozwalającej zacieśnić kontrolę nad produkcją w toku są metki RFID. Stosowane do śledzenia surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych pozwalają efektywnie gospodarować materiałami wykorzystywanymi w produkcji, ułatwiają monitorowanie partii produkcyjnych oraz integrację z procesami magazynowymi. Podobnie jest w przypadku etykietowania i znakowania komponentów oraz wyrobów gotowych. Warto pamiętać, że nawet drobne oszczędności w skali całego przedsiębiorstwa lub łańcucha wartości biznesowej urastają do bardzo wymiernych kwot. Przykładem stosunkowo prostej optymalizacji może być więc nawet ujednolicenie etykietowania w łańcuchu dostaw.

W trosce o jakość

Szybsze dostarczanie informacji, a zarazem ich większa dokładność, przekłada się na bardziej skuteczne planowanie produkcji. Nowe technologie ułatwiają też interpretację dostępnych danych oraz poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych, a więc pozwalają odpowiednio wcześniej wykrywać błędy i braki produkcyjne oraz zapobiegać im. Dostępność danych przekłada się wprost na możliwość podniesienia jakości wyrobów.

Większa dostępność informacji, mniejsze ryzyko błędów i wyższy stopień wykorzystania dostępnych zasobów oznaczają możliwość zmniejszenia całkowitych kosztów produkcji. Stąd prosta droga do podniesienia rentowności przedsiębiorstwa. Nowe technologie produkcyjne umożliwiają też systematyczne zmniejszanie wielkości partii produkcyjnych, co pozwala sprostać specyficznym wymaganiom klientów, a w efekcie podnieść przychody.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Dziękuję za ten artykuł, z pewnością sprawi, że moje <a href="http://www.lgms.pl/">kabiny sortownicze</a> będą produkowały się szybciej i będą oferowały wyższą jakość na rynku :)

dodany przez Dariusz Kowalski, 11-07-2017 16:34:59