PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Aplikacje mobilne w logistyce

aplikacje mobilne

Trudno dziś wyobrazić sobie efektywne i sprawne zarządzanie spedycją czy obrotem magazynowym bez użycia urządzeń mobilnych. Co więcej, praktyka biznesowa pokazuje, że aplikacje mobilne są szczególnie często wykorzystywane w obszarze szeroko rozumianej logistyki.

Aplikacje mobilne = będące zawsze „pod ręką”

Sprawna organizacja prac transportowych oraz szybkie i bezbłędne prowadzenie operacji magazynowych i czynności związanych z pakowaniem czy kompletacją zamówień wymagają dziś dużej precyzji działania. Presja czasu, naciski na optymalizację użycia zasobów i coraz mniejszy dopuszczalny margines błędu powodują, że realizacja procesów logistycznych wedle reguły 7W — obejmującej dostarczenie właściwego produktu, we właściwej ilości i właściwym stanie, na właściwe miejsce i o właściwym czasie, do właściwego klienta po właściwych kosztach — staje się praktycznie niemożliwa bez wsparcia ze strony nowoczesnych rozwiązań IT. Zwłaszcza tych, które mają charakter mobilny, czyli są zawsze „pod ręką”.

Narzędzie w ręku magazyniera

Aplikacje mobilne coraz częściej pełnią rolę końcówek dla wyspecjalizowanych narzędzi wspierających realizację poszczególnych kroków procesów logistycznych. Za sprawą odpowiednio dostosowanego interfejsu pozwalają sięgać do informacji najbardziej istotnych dla wykonywanych w danej chwili operacji. Nie ma w tym dziś nic dziwnego — pracownicy odpowiedzialni za obsługę magazynu rzadko korzystają z typowych komputerów, co byłoby przecież mało efektywne. Zamiast tego, używając terminali mobilnych, pracują w magazynie, kompletując zamówienia, przyjmując lub wydając towary oraz obsługując różne przesunięcia magazynowe. Logistyka wewnętrzna to obszar, w którym obserwujemy najbardziej intensywny rozwój technologii mobilnych.

Aplikacje mobilne pozwalają w łatwy i szybki sposób sprawdzić lokalizację konkretnych towarów, podpowiadają kolejność zadań i optymalne trasy przesunięć. Jednak to nie wyczerpuje ułatwień, jakie wynikają z ich stosowania w pracy magazynierów. Aplikacje mobilne pełnią także kluczową rolę w gromadzeniu danych na temat realizacji działań logistycznych. Danych, które następnie stanowią podstawę działania dla systemów wspierających zarządzanie logistyką. Na przykład, oferowane przez firmę Macrologic nowoczesne aplikacje dostępne w ramach rozwiązania Xpertis Logistyka wspierają mobilną obsługę magazynu w bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym i z poziomu szerokiej gamy urządzeń przenośnych.

Znamienny dla rosnącej powszechności wykorzystania oraz rozwoju rynku biznesowych aplikacji mobilnych jest fakt, że nie tylko można z nich korzystać z poziomu wysoce specjalizowanych urządzeń, ale są one także dostępne dla typowych urządzeń konsumenckich, jak tablety czy smartfony. Rozwiązania Xpertis Logistyka pozwalają również na wymianę dokumentacji transportowej przy użyciu mechanizmów EDI, co z kolei umożliwia wyeliminowanie obciążeń związanych z obsługą dokumentacji papierowej.

Logistyka oraz transport

Użytkownikami specjalizowanych aplikacji mobilnych coraz częściej są pracownicy wykonujący swoje obowiązki w terenie. W kontekście procesów logistycznych należy tu wspomnieć przede wszystkim o kurierach i kierowcach. Dzięki urządzeniom mobilnym dużo łatwiejsze staje się też zarządzanie pracownikami terenowymi, co dotyczy już nie tylko obszaru logistyki. Dyspozytorzy są w stanie na bieżąco modyfikować kolejkę zadań kierowców czy serwisantów, przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego przebiegu procesu oraz zachowaniu możliwości reagowania na pojawiające się zdarzenia.

Przykładowo, jeśli handlowiec podczas wizyty w sklepie stwierdzi brak towarów danego rodzaju, za pomocą podręcznej aplikacji będzie mógł zgłosić ten fakt do centrali, aby — w miarę możliwości — przekierować część dostaw w toku tak, by przynajmniej częściowo uzupełnić braki. Rozwiązania mobilne wspierają też działania związane z kwitowaniem dostaw, niemal eliminując potrzebę korzystania z dokumentacji drukowanej w kontaktach z klientem. Aplikacje mobilne ułatwiają również pozyskiwanie atomowych danych o działalności, co zwiększa możliwości analizowania przebiegu ważnych procesów biznesowych oraz przyczynia się do ich optymalizacji .

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.