PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Informatyczne Top 10: pojęcia, które musi znać każdy menedżer biznesu

menedżer biznesu

Dziś projekty biznesowe przebiegają w tak ścisłej współpracy z menedżerami IT, że nie istnieje dobra wymówka, aby menedżer biznesu nie znał nieco żargonu. Zwłaszcza, że to naprawdę ułatwia pracę.

Oto 10 słów, zwrotów i wyrażeń informatycznych, które powinien znać każdy menedżer biznesu.

Dane

Dane to najważniejsza rzecz w każdej nowoczesnej firmie — źródło sukcesu, przewagi. To zbiory cyfr, które, odpowiednio przekształcane przez oprogramowanie, niosą informacje o wynikach firmy, konkurencji, sytuacji rynkowej. Choć obecnie istnieje trend zbierania każdego rodzaju danych z każdego źródła, to rozsądniej (i pod kątem strategicznym, i finansowym) jest wybrać najważniejsze dane i skupić się na wyciągnięciu z nich maksimum korzyści. Źródłem danych są ludzie, procesy, a także coraz częściej maszyny (w ramach tak zwanego „internetu rzeczy”).

SMAC

Social, Mobile, Analytics, Cloud to zjawisko, które zmienia sposób prowadzenia biznesu we wszystkich działach firmy: począwszy od zarządu po pracowników call center, począwszy od działu IT po dział finansów i controllingu. W odniesieniu do biznesu Social jest bezpośrednią przyczyną kontaktów IT z biznesem — współpraca pozwala uzyskać więcej efektów, tym bardziej, że firma potrzebuje wiedzy o klientach, zawartej w mediach społecznościowych. Użytkowanie zasobów w trybie Mobile otwiera nowe możliwości zdobywania zleceń i transakcji. Analytics to ciągłe mierzenie efektów, odnajdywanie pomysłów biznesowych ukrytych w danych oraz podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Cloud to źródło oszczędności (możliwych do uzyskania, nawet jeśli firma niczego nie przechodzi do chmury), zbiór alternatyw zakupowych, sposób na ogarnięcie sezonowego lub promocyjnego przeciążenia.

Infrastruktura, rozwiązanie, system

Infrastruktura to zbiór sprzętu i oprogramowania, który realizuje określone działania. Rozwiązanie to infrastruktura zaprojektowana w celu pokonania pewnego problemu biznesowego lub technicznego, osiągnięcia określonego stanu infrastruktury. System to połączenie infrastruktury/rozwiązań, wspierającej/ych obsługę określonych procesów, w których udział biorą ludzie=użytkownicy. Różnica między tymi pojęciami jest dość subtelna, ale znacząca.

SSSSB

Serwer, Sieć, Storage, Software, Bezpieczeństwo. To przede wszystkim tym zajmuje się dział IT. Serwery przeliczają/przetwarzają dane. Sieć przesyła te dane między poszczególnymi urządzeniami w różnych działach funkcjonalnych, a także poza firmę. Storage służy do przechowywania (zapisu i odtworzenia) danych. Software to oprogramowanie, które pozwala wykonywać operacje na danych. Bezpieczeństwo — bez niego menedżer biznesu nie mógłby zaufać żadnym danym. Zawsze istniałoby ryzyko, że dane te nie są prawdziwe, zawierają błędy, niewłaściwie opisują rzeczywistość funkcjonalną firmy i jego otoczenia.

Wdrożenie i instalacja

Wdrożenie to całość projektu, rozumiana jako przekazanie klientowi rozwiązania lub systemu IT, wraz z audytem potrzeb i posiadanej infrastruktury, wymiarowaniem rozwiązania, dostarczeniem nowych elementów infrastruktury, instalacją rozwiązania i jego integracją z istniejącą infrastrukturą, testami, szkoleniem użytkowników, wsparciem bieżącym — zgodnie z ustaleniami i zgłaszanymi potrzebami. Menedżer biznesu musi rozumieć, że wdrożenie nie jest procesem jednorazowym, lecz ciągłym. Powinien więc odpowiednio ująć je w budżecie.

Migracja

Migracja infrastruktury to skopiowanie danych na nowy SSSSB, który jest technicznie identyczny z poprzednim, realizuje te same zadania, w tej samej firmie. Polega na tym, że infrastruktura ma realizować nowe zadania i może (ale nie musi) zawierać nowe elementy SSSSB. Migracja systemu oznacza przejście na zupełnie nowy sprzęt, czasem realizację nowych zadań, w nowej firmie. Menedżer biznesu nadzorujący migrację powinien pamiętać, że to jest projekt wdrożeniowy, a zatem ma on zawierać wszystkie etapy, realizowane w tego typu projektach.

Testowanie

Testy pozwalają wyłapać nie tylko proste usterki, ale też głęboko ukryte błędy. Nowoczesny menedżer biznesu powinien nie tylko obserwować testy i analizować ich wyniki (z pomocą menedżera IT), ale też zlecać testy do przeprowadzenia. Im więcej testów zostanie wykonanych i im więcej wniosków potestowych zostanie wdrożonych, tym mniejsze ryzyko wystąpienia błędów i awarii.

FIFO / LIFO

First In, First Out oznacza realizację zleceń w dziale IT zgodnie z datą złożenia. Last In, First Out oznacza realizację od ostatnio złożonych (oraz w pierwszym rządzie zleceń pilnych). W każdym przypadku ustaloną hierarchię mogą zaburzyć tzw. Power Userzy, których zlecenia są obsługiwane albo poza kolejnością, albo przez dedykowanych inżynierów.

SLA

Service Level Agreement to ustalony poziom usługi, minimalny do przyjęcia zgodnie z zapisami umowy. Sprawdzenie SLA w trakcie negocjacji pozwoli uniknąć rozczarowań i telefonów z pretensjami podczas użytkowania rozwiązania IT. Czasem może się też okazać, że dostawca zachowuje SLA, ale gdzieś w systemie firmowym występują wąskie gardła lub naruszenia bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, SLA to ważna wskazówka, dzięki której menedżer biznesu ma wiedzę, co dzieje się w infrastrukturze IT.

Backup

Zasadniczo backup to tworzenie kopii zapasowych danych w ten sposób, aby zajmowały one jak najmniej miejsca. Jednak w praktyce chodzi o jak najszybsze i bezbłędne odtworzenie danych oraz zapewnienie ciągłości działania. Z backupem wiąże się ważna kwestia tzw. backup windows, czyli okresów najlepszych do wykonywania codziennych lub tygodniowych kopii, w czasie gdy niewielu użytkowników korzysta z infrastruktury.

Powyższą listę doceni nie tylko menedżer biznesu, ale i menedżer IT. To świetna ściągawka ważnych pojęć, o których często zapominamy w codziennym zamieszaniu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.