PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Biznesowe Top 10: pojęcia, które musi znać każdy menedżer IT

menedżer IT

Dziś projekty informatyczne przebiegają w tak ścisłej współpracy z menedżerami biznesowymi, że nie istnieje dobra wymówka, aby menedżer IT choć trochę nie znał żargonu biznesowego. Zwłaszcza, że ta wiedza ułatwia mu pracę.

Każdy menedżer IT powinien wiedzieć co oznaczają takie wyrazy i zwroty jak (cyfry służą tu jedynie uporządkowaniu):

(1)  ROI

Return On Investment to założenie, że każdy zakupiony zasób firmy (w tym IT) musi na siebie zarobić. Rozmawiając o ROI, menedżer IT musi pamiętać, żeby uwzględnić nie tylko korzyści działu IT (np. większą wydajność), ale też korzyści działów funkcjonalnych (np. wpływ na jakość obsługi klienta lub na szybkość dostępu do informacji). Należy ustalić, co stanowi wartość dla działu biznesowego, a następnie połączyć charakterystykę wartości (szybkość, jakość) z tą samą charakterystyką w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania.

 (2)  SMAC

SMAC — Social, Mobile, Analytics, Cloud — to podejście rynkowe, które zmienia sposób prowadzenia biznesu we wszystkich działach firmy. W odniesieniu do IT Social jest bezpośrednią przyczyną kontaktów IT z biznesem: współpraca pozwala uzyskać więcej efektów. Użytkowanie zasobów w trybie Mobile wymaga zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury i uwzględnienia różnych (pełnoprawnych!) platform dostępu do tych zasobów. Analytics to nacisk na ciągłe mierzenie efektów i iteracyjne polepszanie parametrów jakości technicznej. Cloud to źródło oszczędności, zbiór alternatyw zakupowych, bardzo dobre środowisko testowe i deweloperskie.

(3)  CBA

To zestaw pojęć związanych z finansami: Controlling, Budżet, Audyt. Controlling to filozofia śledzenia, mierzenia i raportowania kosztów na różnych poziomach organizacyjnych, dzięki czemu wiadomo, kto (co) pracuje na wynagrodzenia, a kto (co) marnuje pieniądze. Budżet to jednostka controllingowa, która nadaje ramy dla określonego rodzaju działalności na danym poziomie organizacyjnym w danym okresie. Audyt to sposób okresowej kontroli. Dostarcza wiedzę, którą można wykorzystać do bieżącej poprawy projektów oraz jako wsad do następnej iteracji budżetu na kolejny okres.

(4)  Jakość marketingowa/rynkowa

Menedżer IT powinien postrzegać jakość na dwa sposoby. Sposób tradycyjny polega na ocenie technicznego wykonania w stosunku do ustanowionego wcześniej standardu. Sposób nowoczesny (marketingowy), przesuwa decyzję o standardach od zarządu firmy do klientów. To klient określa jakość produktu i na tej podstawie decyduje, czy go kupi i jaką cenę jest gotowy zapłacić. Najlepsze podejście do jakości łączy oba sposoby.

(5)  Public relations/komunikacja

Public relations w wydaniu IT można opisać jako zestaw działań informacyjnych dotyczących powodów wprowadzania nowych rozwiązań IT oraz działań edukacyjnych dotyczących szybkich i skutecznych sposobów użytkowania tych rozwiązań IT w pracy w innych działach firmy. PR służy również do wyprzedzającego tworzenia oczekiwań co do jakości i tłumaczenia jakości technicznej na jakość marketingową. A wszystko to menedżer IT musi zaprezentować tak, by odbiorcy informacji i szkoleń rozumieli je i by chcieli korzystać w praktyce.

(6)  Struktura firmy

Menedżer IT powinien rozumieć, że firma to system połączonych działów, na czele których stoi dyrektor i które realizują ściśle określone funkcje. I tak np. dział kadr zapewnia płynność wynagrodzeń i wspiera rozwój kompetencji pracowników. Dział marketingu tworzy popyt klientów na produkty/usługi firmy. Dział sprzedaży kontaktuje się z klientami. Dział finansowy czuwa nad wpływami i wypływami pieniędzy. Zarząd widzi szeroki obraz i podejmuje decyzje o kierunkach kluczowych działań. Dział IT… to wiadomo :) Zarządza infrastrukturą techniczną, która umożliwia tworzenie, zbieranie, wymianę danych i informacji przez wszystkie działy funkcjonalne firmy.

(7)  Brief

Zestaw wymagań, oczekiwań i wskaźników (włącznie z warstwą budżetową) od menedżerów biznesowych, który trafia do działu IT w celu zaproponowania odpowiedniej technologii do realizacji wymaganych celów. Parametry informatyczne mogą być zamieszczone w briefie, jeszcze zanim trafi on do IT, ale tylko wtedy, gdy menedżer IT uczestniczy w pracach planistycznych w dziale biznesowym.

(8)  D&D

Informatycy lubią wejść w detale ustawień i nie przeszkadza im ubogi wygląd graficzny. Biznesowcy coraz częściej odchodzą od tabelek wypełnionych cyframi na rzecz graficznych dashboardów. Ich wygląd jest bardzo ważny, przez co na spotkaniach działów biznesowych i działu IT pojawia się coraz częściej grafik, mówiący o wyglądzie, a nie o silniku logicznym, w efekcie czego Design & Dashboard staje się w końcu wymaganiem oczywistym dla wszystkich zainteresowanych.

(9)  SWOT

SWOT to skrót najsłynniejszego sposobu prowadzenia analizy biznesowej. Z jednej strony, taka analiza dotyka jakość techniczną (Strengths — silne strony, Weaknesses — słabości), a z drugiej śledzi trendy rynkowe i potrzeby klientów (Opportunities — szanse sprzedaży, Threats — zagrożenia sprzedaży). Dzięki takiej autoanalizie w IT menedżer IT wie, na co zwracać uwagę, by nie dać się zaskoczyć zmianom np. w budżetowaniu, w zamówieniach.

(10)  B2B, B2C, B2A

B to biznes (firmy). C to customers (klienci indywidualni). A to administration (urzędy i instytucje publiczne, rządowe, samorządowe). To trzy główny typy klientów, a każdy z nich ma  inne potrzeby i oczekiwania w zakresie jakości technicznej i marketingowej oraz komunikacji. Wiele firm skupia się tylko na jednej grupie, ale musi brać pod uwagę przenikanie się oczekiwań między nimi. Najlepszym przykładem ostatnich lat są wymagania klientów C co do D&D, które przeniknęły do produktów biznesowych B (smartfony i tablety). Menedżer IT powinien umieć rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi i przedstawiać pomysły w wymiarze odbiorcy (jakość marketingowa, ROI).

Ta lista to świetna ściągawka ważnych pojęć, o których często zapominamy w codziennym zamieszaniu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.