PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

4 szybkie projekty na test korzyści z Big Data

BIG Data

Wielu dyrektorów, zwłaszcza z firm średniej wielkości, jeszcze nie jest przekonanych o korzyściach wynikających z wdrożenia systemu analitycznego i wykorzystaniu Big Data. Obecnie dzięki ofercie chmurowej mogą szybko i po niskim koszcie przeprowadzić ciekawe oraz zyskowne projekty.

Relacje z klientami, rozwój produktu, organizacja procesów, koncentracja na danych, optymalizacja łańcucha dostaw — to najczęściej wskazywane przez ekspertów firm doradczych i instytucji medialnych (jak Accenture czy Forbes) obszary biznesowe, na które wpływa Big Data. Spróbujmy znaleźć w tych obszarach kilka łatwych do wykonania projektów, które pokażą wszystkim firmowym niedowiarkom potęgę analityki. Oto przepisy krok-po-kroku, jak zrealizować takie projekty z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego. To, oczywiście, tylko poglądowe scenariusze działań. W realizacji projektów w rzeczywistych warunkach należy kierować się zdrowym rozsądkiem, kosztami oraz strategicznymi wytycznymi firmy.

Zadziw swojego największego klienta nietypową ofertą

Wszystkie posiadane dane o kliencie wrzuć w system analityczny. Przygotuj dodatkowe dane opisujące klienta: kondycję branży, sezonowość, zależności geograficzne, najbliższe otoczenie biznesowe, dyskusje online i w mediach społecznościowych na temat branży i samego klienta. Znajdź 10 projektów biznesowych, które mógłby wdrożyć klient, a których w obecnej chwili z różnych względów nie realizuje. Zaproś menedżerów klienta na sesję strategiczną, w trakcie której omówione zostaną propozycje projektów, a następnie wspólnie z klientem zaplanuj, w jaki sposób twoja firma pomoże mu je zrealizować.

Na ewentualne pytanie klienta o źródło tych pomysłów odpowiedz: to efekt inwestycji w analizy Big Data.

Rozwiąż bezkosztowo najtrudniejszą reklamację (zgłoszenie)

Weź od działu obsługi najczęściej powtarzające się lub najtrudniejsze do realizacji zgłoszenie od klienta (wraz z pełną historią rozwiązania) oraz pięć innych, wybranych zgłoszeń reklamacyjnych. Zbierz dane z mediów społecznościowych odnoszące się do produktu. Zbuduj bazę danych artykułów poruszających podobny problem w innych produktach. Powołaj zespół multidyscyplinarny, który intensywnie przetestuje produkt, zwracając uwagę na wszystkie sześć wybranych zgłoszeń. Zbierz z działu controllingu informacje o kosztach wszystkich procesów związanych z produktem. Dane ze zgłoszeń wrzuć w system analityczny, szukając związków między tym najtrudniejszym a pięcioma wybranymi, zadając dodatkowy warunek: koszt rozwiązania zerowy lub znikomy dla firmy.

Przygotuj ulotkę z informacją o przełomie w produkcie i wynikającej z tego eliminacji przyczyny zgłoszenia. Roześlij ją do wszystkich punktów sieci dystrybucji. Podkreśl, że źródłem inspiracji do wprowadzenia zmiany w produkcie jest Big Data.

Już dziś znajdź najlepszy slogan promocyjny dla przyszłokwartalnej sezonowej wyprzedaży

Zbierz z działu marketingu dane historyczne o promocjach sezonowych. W mediach branżowych poszukaj informacji o promocjach sezonowych przeprowadzanych przez konkurentów. Zgromadź dane o promocjach organizowanych w następnym kwartale w innych branżach. Zbierz dane z mediów społecznościowych o trendach sezonowych oraz najpopularniejszych tematach dyskusji w najbliższym kwartale. Odrzuć pięć najpopularniejszych, bo te są zwykle powtarzane z przyzwyczajenia. Spójrz na pięć następnych i sprawdź, jaka była ich popularność w poprzednim kwartale. Wybierz ten o najlepszych parametrach. Powiąż go z trendami dyskusji w mediach społecznościowych w bieżącym kwartale, odrzucając krótkoterminowe zdarzenia. W ten sposób uzyskasz silny oraz unikalny przekaz, kontynuujący lub rozpoczynający komunikację w grupie docelowej.

Przygotuj dla prasy case z tego projektu. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na to, że jego opracowanie było możliwe dzięki Big Data.

Odnajdź osobę z ukrytym talentem i przypisz ją do innowacyjnego projektu

Korzystając z danych kadrowych, wybierz pięć osób z pracowników średniego szczebla. Przygotuj kwestionariusz ankiety dotyczącej zainteresowań, pasji, ambicji, typów osobowości. Zbierz o tych osobach informacje z mediów społecznościowych. Szukaj silnych stron i długotrwałych działań. Prześledź je pod kątem wymagań wynikających z planowanych projektów. Jeśli trafisz na zgodność z zatwierdzonymi projektami, to właśnie odkryłeś cennego członka zespołu projektowego.

W firmowym intranecie umieść informację o projekcie i zaznacz, że dobór zespołu wynika z analiz Big Data.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Bardzo ciekawy tekst. Dziękuję :)

dodany przez Piotrek Słowik, 04-12-2015 11:23:56