PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Czy w Twojej firmie jest już potrzebny dyrektor ds. analityki biznesowej?

dyrektor

Dyrektor ds. analityki i zespół analityków to tak naprawdę źródło nowoczesnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, innowacji oraz kultury otwartości, bezpieczeństwa, współpracy w firmie.

Samoobsługa menedżerów, wizualizacja danych, Internet rzeczy, dostęp w chmurze, Data Governance — te trendy analityki biznesowej spowodowały, że dane zostały uwolnione spod menedżerskiej opieki działu IT (wciąż pozostają pod jego techniczną opieką) i rozlały się szeroką falą po wszystkich działach funkcjonalnych. Marketing, finanse, obsługa klienta, sprzedaż, produkcja, kadry — nie ma obszaru, który nie zyskałby na zbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych.

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule można uzyskać w oparciu o skalę procesów związanych z danymi, ich koszt, wpływ na biznes, a także stopień kontroli i jakość zarządzania. Przesłankami do stworzenia takiego stanowiska są sygnały operacyjne ze strony np. kierownictwa średniego szczebla, że przestaje ono radzić sobie z koordynacją analiz. Pojawiają się kosztowne błędy w jakości danych albo utrata pewnych zbiorów. Dostęp do danych nie jest jasno zdefiniowany i monitorowany. Brakuje osoby, na której spoczywałaby odpowiedzialność za dane. W tym momencie powołanie dyrektora ds. analityki i przypisanie mu nadzoru nad całością procesów i obszarów związanych z danymi jest jedyną rozsądną biznesowo decyzją.

Osobie piastującej to stanowisko można także powierzyć proces tworzenia nowych pomysłów i innowacji wynikających z danych. Samodzielna obsługa narzędzi analitycznych może w pewnym momencie przytłoczyć menedżerów liniowych. Dyrektor ds. analityki biznesowej uwalnia ich od dodatkowych obowiązków. Oczywiście, w ramach działań rozwojowych tworzy on zespoły planistyczne, w skład których wchodzą menedżerowie zespołów lub działów funkcjonalnych. Ale nawet wtedy to zespół analityczny nadaje ramy organizacyjne i merytoryczne. Menedżerowie wnoszą znajomość branży, produktów, klientów itp. W efekcie tej współpracy może powstać nowa wartość, zaś proces dotarcia do niej nie przeciąża obowiązkami menedżerów.

Dyrektor analityki na pewno powinien pojawić się we wszystkich korporacjach i dużych firmach o szerokiej skali działania. Firmy średnie powinny w sposób świadomy wdrożyć niektóre procesy kontroli i zarządzania danymi. W niektórych przedsiębiorstwach średniej wielkości być może lepiej sprawdzi się utworzenie stanowiska dyrektora ds. analityki, w innych może lepszym rozwiązaniem będzie model, w którym odpowiedzialność jest rozłożona na wszystkie poziomy zarządzania, z końcowym raportowaniem do wyznaczonego członka zarządu.

Wbrew pozorom również właściciele małych i początkujących przedsięwzięć biznesowych powinni zastanowić się nad kwestiami zarządzania danymi. Skala biznesu może tego nie uzasadniać, ale np. korzystanie z usług w chmurze IaaS, PaaS, SaaS tworzy ryzyka, które trzeba minimalizować. Dlatego istotne tu może być wdrożenie dodatkowego procesu kontroli, aby mieć pewność, że wszystko działa dokładnie tak jak powinno, pod kątem nie tylko technicznego SLA, ale też jakości danych.

Niektórzy eksperci postulują, by w rolę dyrektora ds. analityki wcielił się dyrektor ds. IT. Jest to podejście otwierające ten dział na współpracę z biznesem. Kłopot polega na tym, że wielu dyrektorów IT niechętnie podchodzi do tak fundamentalnej zmiany charakteru swojej pracy. To zmiana wymagań nie tylko w zakresie celów, wskaźników, projektów, ale też charakterystyki i kompetencji osobistych, a także postawy względem innych pracowników. Zgodnie z takim podejściem uważa się nawet, że nowoczesny dyrektor IT powinien być rekrutowany niekoniecznie z działu IT. Jeśli kandydat posiada odpowiednio wysokie umiejętności biznesowe i komunikacyjne, a przy tym wykazuje silną chęć do nauki, to jest w stanie opanować merytorycznie obszar informatyki. Wielu dyrektorów IT świetnie poradzi sobie z zarządzaniem zespołem analityków wspierających samodzielne działania menedżerów i accountów, uzupełniając na bieżąco potrzebną wiedzę. Jednak wielu nie podejmie tego wyzwania, trzymając się swojej specjalizacji. W takich sytuacjach po prostu trzeba zatrudnić jako szefa analityki osobę z zewnątrz, a dyrektora IT pozostawić dyrektorem IT.

Rozwój firmy w obecnych czasach nie jest zadaniem łatwym. Większość branż doszła do fazy nasycenia, cały czas pojawiają się nowi producenci, klienci wyposażeni w wiedzę z Internetu stawiają coraz wyższe wymagania. Pracownicy muszą realizować cele operacyjne i często coraz trudniej znaleźć im czas na innowacyjną eksplorację danych. Odpowiedzialność za to może zostać nałożona na dyrektora ds. analityki oraz zespół analityków. To pozwoli firmie wydajnie i efektywnie zarządzać danymi i przetwarzać je, przynosząc korzyści wszystkim działom w firmie.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.