PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Controlling w logistyce. Jakie są z tego korzyści?

controlling

Wsparty systemem informatycznym klasy ERP controlling pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi zasobami firmy (pieniądze, towary, ludzie) tak, by poprawić wskaźniki jakości i optymalizować działania. Również w obszarze logistyki.

Controlling w logistyce dotyczy następujących obszarów: zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji. W controllingu zaopatrzenia chodzi o znalezienie oszczędności w dokonywanych zakupach oraz w procesach tworzenia i realizacji ofert handlowych. Controlling produkcji w aspekcie logistycznym ma na celu śledzenie kosztów i eliminację strat wynikających z przemieszczania się towarów, surowców i produktów w procesie produkcyjnym. Controlling magazynowania odnosi się do przechowywania wytworzonych produktów w oczekiwaniu na ich sprzedaż. Controlling dystrybucji służy maksymalizacji wykorzystania floty handlowej, by dostarczać odbiorcom produkty po jak najniższym koszcie dla firmy, z zachowaniem pożądanego poziomu jakości dostaw.

Każda z tych części controllingu logistyki wymaga prowadzenia szczegółowych analiz oraz zbierania dużej ilości danych z komórek organizacyjnych (segmentów asortymentu, działów, zespołów, oddziałów terenowych). Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych dane mogą być automatycznie zbierane z różnych źródeł przez system, pracownicy mogą je wprowadzać w sposób zdalny, a system będzie wysyłał alerty i komunikaty na temat bieżącego stanu procesu.

Każdy z powyższych czterech obszarów można podzielić na dwie dodatkowe warstwy analityczne: procesy oraz finanse. Rozróżnienie tych warstw pozwala dokładniej przeprowadzić ich analizy i przygotować plan poprawy.

Celem controllingu procesów logistycznych jest polepszenie wskaźników jakościowych wykonywanych działań, np. skrócenie czasu trwania procesu, zwiększenie jego wydajności, ograniczenie strat i marnotrawstwa zasobów, rozwój wiedzy w firmie i kształtowanie zaufania wewnątrz organizacji oraz wśród jej zewnętrznych interesariuszy.

Z kolei celem controllingu finansów w logistyce jest monitorowanie, czy koszty, które firma ponosi na każdym etapie, każdym wykonanym działaniu, każdym produkcie powstającym i przemieszczającym się wewnątrz firmy, są zgodnie z procesami biznesowymi.

Oddzielenie finansów od procesów przekłada się na efektywniejsze działania optymalizacyjne i innowacyjne, wdrażane do polityki zarządzania firmą. 

Może się na przykład okazać, że inżynierowie są w stanie poprawić wybrany wskaźnik logistyczny o 50 proc., jednak wdrożenie odpowiedniej technologii będzie kosztować 1 mln zł. Gdyby firma patrzyła na controlling wyłącznie pod kątem procesów, nie byłoby tu pytania o zasadność podjęcia takiego kroku i poniesienia takiego wydatku. Aspekt finansowy pozwala ocenić, czy w danym momencie firmę stać na taki wydatek. A jeśli nie stać obecnie, to w którym przyszłym okresie można tę kwotę zabudżetować? Jeśli zabudżetujemy ją w przyszłości, to jakie decyzje co do optymalizacji procesu podejmiemy teraz? Controlling warstwy finansowej pozwala urealnić propozycje polepszenia procesów oraz dopasować je do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa w danym momencie jego funkcjonowania na rynku.

Kilka/kilkanaście podobnych decyzji, podjętych w przekroju całego przedsiębiorstwa, tworzy ogólną strategię wykonawczą firmy, przyczynia się do budowy jej przewagi konkurencyjnej i rozwoju silnych stron. Podjęcie decyzji, które okażą się właściwe w dłuższym okresie, nie jest proste. Wymaga wielu szczegółowych informacji i doświadczenia zawodowego. Te pierwsze kadra zarządzająca otrzymuje poprzez prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system ERP. Te drugie zdobywa, korzystając z tego systemu, ucząc się mechanizmów firmy i poznając zależności między procesami a finansami.

Wiele firm uważa procesy produkcji za najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej. Jednak w obecnych czasach to logistyka połączona z obsługą klienta odgrywa kluczową rolę w oczach odbiorców. Z wyjątkiem globalnych, innowacyjnych korporacji, rzadko która firma oferuje na tyle unikalny produkt, żeby pozwalać sobie na uchybienia w dostawach czy błędne informacje o produkcie. Generalnie, biznes robi się na szczeblu lokalnym, gdzie liczy się szybki dojazd, sprawna obsługa, przyjazna i kompetentna kadra pracowników. A to przecież czysta logistyka, którą warto analizować i optymalizować, zarówno pod kątem procesów, jak i finansów.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.