PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Nowoczesny system ERP to rozwiązanie nie tylko dla prezesa

system ERP

Dane zgromadzone w systemach ERP mogą być wykorzystywane przez pracowników różnych działów i szczebli organizacji. Integracja informacji na temat działania całej firmy staje się źródłem wielu usprawnień wpływających na jej efektywność.

System ERP służy konsolidacji i centralizacji cząstkowych informacji na temat procesów biznesowych w firmie. Tym samym pełni rolę ośrodka, w którym są gromadzone, porządkowane i integrowane dane dotyczące realizowanych operacji biznesowych. Ponadto system ERP wspiera, ułatwia i automatyzuje wiele działań operacyjnych.

Zintegrowane obszary działania

Zakres funkcjonalny, jakim dysponuje typowy system ERP, wywodzi się wprost z rozwiązań wspierających planowanie zapotrzebowania materiałowego (Material Requirements Planning — MRP) na potrzeby działalności wytwórczej. Obecnie jednak zakres ten jest istotnie szerszy. Dzisiejsze rozwiązania wspierające planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning — ERP) mogą obejmować funkcjonalnością praktycznie wszystkie — a nie tylko te najistotniejsze i najbardziej uniwersalne — obszary działalności. Za obsługę każdego z obszarów funkcjonalnych — począwszy od produkcji, przez finanse i controlling, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, dostawy, po sprzedaż i marketing — odpowiada, co prawda, odrębny moduł, jednak system ERP wspiera sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami i integruje dane cząstkowe.

Dla kogo system ERP?

Efekty wdrożenia rozwiązania klasy ERP bardzo często zależą od umiejętnego doboru funkcjonalności oraz odwzorowania w systemie rzeczywistego sposobu działania organizacji. Oczywiście, w skali całej firmy głównym beneficjentem wdrożenia zintegrowanego oprogramowania będzie zarząd oraz kierownictwo wyższego szczebla. Prawidłowo wdrożony system staje się jednak przydatnym narzędziem na wielu poziomach funkcjonowania firmy. Przykładowo, kierownikom pionów biznesowych ułatwia koordynację zadań i spojrzenie na efektywność poszczególnych procesów w kontekście wskaźników uwzględniających cele całej organizacji. Z kolei menedżerom ds. sprzedaży umożliwia bardziej precyzyjne ofertowanie. Dla pracowników działu controllingu zaś stanowi wsparcie w powiązaniu danych budżetowych z realizacją poszczególnych kroków procesów biznesowych.

System ERP ułatwia także średnio- i długofalowe planowanie oraz koordynację działań operacyjnych. Co ważne, udostępniona w przemyślany sposób funkcjonalność systemu ERP może stać się przydatna także dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację poszczególnych działań biznesowych (związanych np. z produkcją, obsługą magazynów czy spedycją). System może nawet sugerować pracownikom kolejność poszczególnych operacji i wychwytywać wszelkie opóźnienia czy odchylenia od przyjętej normy.

Sposób na optymalizację

Rozwiązanie ERP, rozumiane jako szereg zintegrowanych narzędzi wspierających poszczególne obszary biznesowe, pozwala lepiej planować i koordynować bieżące działania organizacji. Już sam fakt, że rozwiązania tego rodzaju sięgają zwykle wszystkich najistotniejszych procesów biznesowych, powoduje rozbicie klasycznych silosów informacyjnych tworzonych zwykle w ramach poszczególnych działów. Zebrane i zintegrowane dane mogą być łatwo analizowane za pomocą wbudowanych lub zewnętrznych narzędzi analitycznych.

System ERP w praktyce tworzy podstawę do podejmowania racjonalnych, popartych danymi decyzji, zarówno na poziomie centralnym, jak i w odniesieniu do poszczególnych działów oraz szczebli organizacji. To ważne, ponieważ w dzisiejszych realiach wszystkie obszary działalności biznesowej są wzajemnie powiązane, a od łatwego dostępu do danych na temat tych powiązań zależy często sprawność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.