PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wartość dodana z ERP w chmurze to nie tylko niższe koszty IT

ERP w chmurze

Chmura obliczeniowa to nie tylko niższa bariera wejścia i koszty zmienne zamiast inwestycyjnych, to także najnowsze technologie, większa dostępność aplikacji, szeroko testowane rozwiązania czy łatwiejsza integracja z innymi systemami. Wybór systemu ERP w chmurze także może stać się źródłem dodatkowych korzyści.

Efekty kosztowe modelu chmury obliczeniowej — niskie koszty wejścia i możliwość przeniesienia obciążeń związanych z wykorzystywaniem rozwiązań informatycznych do kosztów zmiennych — mogą mieć bardzo wymierne znaczenie nie tylko dla najmniejszych firm. Gama potencjalnych korzyści wynikających z wykorzystania usług cloud computing jest istotnie szersza.

Większa elastyczność

Wdrożenie systemu ERP w chmurze to przede wszystkim możliwość łatwego oraz — w zależności od zapisów umownych — dynamicznego dostosowywania zakresu funkcjonalnego i liczby dostępnych stanowisk do bieżących potrzeb biznesowych. Dzięki temu organizacja jest w stanie zapewnić należytą dostępność stanowisk pracy także w okresach zwiększonego obciążenia pracą, i to bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów licencji.

Łatwa integracja

W czasach wysokiej standaryzacji rozwiązań informatycznych nie powinno być problemów również z integracją systemu ERP w chmurze z innymi rozwiązaniami działającymi lokalnie, w firmie. Dzisiejsze systemy biznesowe bazują zwykle na otwartych technologiach, a dodatkowo są oferowane wraz z interfejsami ułatwiającymi wymianę informacji z innymi aplikacjami. W przypadku starszych rozwiązań — jak systemy sterowania produkcją czy sterowniki SCADA — konieczne może okazać się jednak przygotowanie aplikacji pośredniczącej w takiej integracji.

Wysoka dostępność

Specyfika chmury obliczeniowej, zwłaszcza tzw. chmury publicznej, polega na wykorzystaniu infrastruktury dostawcy rozwiązań chmurowych. Dostęp do nich realizowany jest najczęściej za pośrednictwem należycie zabezpieczonej transmisji przy użyciu sieci Internet. Powoduje to, że użytkownicy systemu ERP w chmurze mogą korzystać z potrzebnej im funkcjonalności praktycznie z dowolnego urządzenia, dysponującego przeglądarką internetową oraz połączeniem z siecią Internet. Nowoczesne rozwiązania ERP w chmurze mogą być wykorzystywane zarówno za pomocą instalowanej lokalnie aplikacji klienckiej (wówczas w modelu chmury działa instancja lokalna), jak i przy użyciu interfejsu webowego, obsługiwanego w pełni przez przeglądarkę internetową.

Bezpieczeństwo dopasowane do potrzeb

W kwestii bezpieczeństwa warto podkreślić, że o ile możliwe jest wykorzystanie dodatkowych narzędzi w postaci tunelowania VPN, wydzielenia odrębnej podsieci lub zestawienia przeznaczonego wyłącznie na potrzeby korzystania z usług chmurowych łącza, o tyle najczęściej wystarczające są standardowe mechanizmy bezpieczeństwa. Zwykle bywają one analogiczne do tych, które są wykorzystywane do komunikacji z systemami bankowości elektronicznej.

Mniejsze obciążenia administracyjne

Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorstw korzystających z ERP w chmurze jest zmniejszenie obciążeń związanych z utrzymaniem kompleksowego rozwiązania, jakim jest każdy system tej klasy. Za sprawne działanie oprogramowania biznesowego oraz jego dostępność, a także testy wydajnościowe, wdrożenie poprawek i aktualizacji bezpieczeństwa odpowiada bowiem firma świadcząca usługi chmurowe. Rolą lokalnego zespołu IT jest więc zapewnienie nieprzerwanego dostępu do sieci, zwykle internetowej, oraz zarządzanie uprawnieniami i dostępami dla użytkowników końcowych. W przypadku systemów chmurowych do działań administracyjnych służą zwykle, przeznaczone dla administratorów, kokpity zarządcze. Jedną z ważniejszych cech modelu cloud computing jest tu wysoki stopień samoobsługowości oprogramowania.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.