PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wdrożenie systemu IT to projekt biznesowy, a nie informatyczny

projekt biznesowy

Projekty wdrożenia aplikacji biznesowych muszą być realizowane przy ścisłej współpracy zespołu IT oraz pracowników działów biznesowych — przyszłych użytkowników, którzy jako jedyni dysponują praktyczną wiedzą na temat faktycznego przebiegu procesów w firmie. O randze projektów wdrożeniowych świadczy też ich znaczenie dla prowadzonego biznesu.

W dobrze zarządzanej firmie dowolnej wielkości próżno dziś szukać tzw. kluczowych procesów biznesowych, które są realizowane w sposób manualny. Wykorzystanie narzędzi IT z jednej strony ułatwia działania operacyjne, a z drugiej — co w szczególnym stopniu dotyczy zintegrowanych systemów biznesowych — usprawnia procesy zarządcze. W obu przypadkach ostatecznym efektem jest zwiększenie sprawności działania firmy, w wąskim lub szerszym obszarze. Chociaż skala informatyzacji jest dość szeroka, a w wielu firmach podstawowym narzędziem informatycznym — obok poczty elektronicznej — pozostają arkusze kalkulacyjne, to dość powszechna jest świadomość menedżerów, że braki w obszarze IT bardzo często są jedną z najważniejszych barier dla rozwoju i podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. Wdrożenie rozwiązań informatycznych w firmach powinno być więc postrzegane jako projekt biznesowy.

Potrzeba współpracy i zaangażowania

Jednym z głównych aspektów, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrożeń oprogramowania wspierającego wybrane procesy biznesowe jest zaangażowanie w ich realizację całej organizacji. Wdrożenia systemów IT nie mogą być prowadzone w oderwaniu od działów biznesowych. Nikt przecież nie posiada tak szczegółowych informacji na temat rzeczywistego — jakże często odmiennego od pierwotnych założeń — przebiegu procesów biznesowych jak osoby na bieżąco zaangażowane w realizację poszczególnych operacji. Nikt też nie dysponuje bardziej sprecyzowanymi oczekiwaniami w zakresie efektów wdrożenia niż menedżerowie potrzebujący określonych informacji. To tylko jeden z przykładów świadczących o tym, że wdrożenie systemu informatycznego to projekt biznesowy.

Przejrzysta komunikacja

W jaki sposób zdobyć poparcie nie tylko kadry zarządzającej, ale także szeregowych pracowników działów biznesowych, od których w ostatecznym rozrachunku zależeć będzie efekt wdrożenia? Przede wszystkim poprzez promowanie znaczenia nowego rozwiązania jeszcze przed startem produkcyjnym, poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów, a także w jasny sposób komunikując powody wdrożenia oraz oczekiwane korzyści. Dzięki temu wdrożenie będzie postrzegane jak projekt biznesowy, a tym samym jako szansa dla rozwoju firmy, a nie zagrożenie dla pracy poszczególnych użytkowników. Dodatkowo, zmiany operacyjne towarzyszące wdrożeniom spotkają się z mniejszą niechęcią i większym zaangażowaniem zespołu.

Nowa rola IT

W prasie specjalistycznej coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych realiach nie ma już projektów informatycznych. Każda bowiem inicjatywa związana z wdrożeniem rozwiązania IT bezpośrednio lub pośrednio służącego wsparciu biznesu powinna być traktowana jako projekt biznesowy. Rola IT w firmach rośnie. Dział informatyczny z funkcji usługowej względem organizacji biznesowej w najbardziej dojrzałych firmach zaczyna pełnić rolę merytorycznego doradcy wspomagającego każdy niemal projekt biznesowy. Nie ma w tym nic dziwnego. Na koniec dnia głównymi zainteresowanymi powodzeniem wdrożenia systemu IT powinni być menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary biznesowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

tak właśnie jest - to projekt biznesowy, system to narzędzie do pracy nie tylko dla księgowości choć ostatecznie wszystkie dane tam lądują czy komu się to podoba lub nie - :).

dodany przez Andrzej Hopko, 12-04-2016 10:17:01