PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Zintegrowany system IT sposobem na lepsze wykorzystanie firmowego know-how

zintegrowany system IT

Łatwiejszy dostęp do informacji o przebiegu procesów i wbudowane narzędzia wspierające wymianę wiedzy między pracownikami sprzyjają rozwojowi organizacji i podnoszą efektywność przedsiębiorstwa.

Zintegrowany system IT, pełniąc rolę centralnego elementu firmowej infrastruktury aplikacyjnej, stanowi podstawę działania nowoczesnej organizacji biznesowej. Obejmując swoim zasięgiem większość — jeśli nie wszystkie — procesy biznesowe, staje się także prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat realnego funkcjonowania firmy. Kluczową rolę odgrywa tu ścisła integracja poszczególnych, zwykle modularnych funkcjonalności, w jakie w danej organizacji wyposażony został zintegrowany system IT.

Scalone informacje

Ogromną korzyścią wynikającą ze specyfiki systemów zintegrowanych jest swoboda przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami działania organizacji. Zintegrowany system IT daje możliwość wyeliminowania wielu przestojów związanych z koniecznością ręcznego pozyskania informacji, przykładowo, pozostających w gestii innego działu biznesowego. Raz wprowadzone do systemu dane pozostają w nim i podlegają zróżnicowanym operacjom przetwarzania i agregacji — po to, aby stać się łatwymi do użycia we wszystkich innych obszarach, w których potencjalnie są lub dopiero mogą być potrzebne.

Specyfika systemów zintegrowanych polega również na tym, że sam proces gromadzenia informacji biznesowych odbywa się w sposób niezauważalny dla użytkowników, równolegle wobec realizowanych funkcji biznesowych. Zintegrowany system IT pozwala też w sposób zautomatyzowany łączyć cząstkowe, ale wzajemnie powiązane dane w spójne zasoby informacyjne. Za sprawą wbudowanych narzędzi analitycznych i wskaźników biznesowych dzisiejsze systemy klasy ERP ogromnie ułatwiają zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi działami, funkcjami biznesowymi czy procesami. Pozwalają też łatwo korelować gromadzone zwykle w różnych działach informacje o klientach, partnerach, płatnościach i dostawach.

Budowanie bazy wiedzy...

Nowoczesne rozwiązania biznesowe wyposażone w kokpity menedżerskie oraz funkcje oparte na rozwiązaniach społecznościowych i Wiki pozwalają w stosunkowo prosty sposób udostępniać zgromadzone informacje w postaci baz wiedzy. Automatycznie przetwarzane i w czytelny sposób prezentowane mogą być na przykład dane dotyczące optymalnego przebiegu procesu obsługi klienta, poparte dodatkowo danymi dotyczącymi faktycznie zrealizowanych transakcji. Uporządkowany w ten sposób firmowy know-how staje się łatwiej dostępny i przydatny w praktyce.

...i wspólna praca nad pomysłami

Zintegrowany system IT otwiera również drogę do bliższej współpracy pomiędzy pracownikami różnych działów, których obowiązki zwykle się nie zazębiają. Dostępne dziś systemy biznesowe często wyposażone są we wspierające pracę zespołową funkcje oparte na rozwiązaniach znanych chociażby z popularnych serwisów społecznościowych. Przy pomocy takich narzędzi poszczególnym pracownikom dużo łatwiej jest w krótkim czasie uzyskać potrzebną informację lub skorzystać z doświadczenia innych osób. Dzięki tego rodzaju funkcjom w firmie szybciej dojrzewają innowacyjne pomysły, które — dostrzeżone przez kierownictwo — mogą stać się sposobem na zwiększenie sprawności organizacji.

Oczywiście, obieg informacji jest realizowany w sposób w pełni uporządkowany, zaś dostępność danych podlega ograniczeniom wynikającym z uprawnień do określonych rodzajów informacji. Dzięki temu, poza ułatwieniem przepływu informacji w firmie, mamy pewność, że tylko uprawnieni użytkownicy systemu będą mieli dostęp do wrażliwych danych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.