PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jeszcze skuteczniejsze zarządzanie jakością produktów i usług

zarządzanie jakością

Na jakość produktów lub usług wpływa wiele czynników. Centralizacja danych o przebiegu wszystkich najważniejszych procesów umożliwia ich planowanie tak, aby efekty były zgodne z założonymi normami jakościowymi.

Czynniki decydujące o jakości wyrobów i poziomie świadczonych usług to przede wszystkim: rodzaj użytych materiałów, kompetencje pracowników, stan wykorzystanych maszyn i narzędzi, ale także organizacja procesu biznesowego czy harmonogram pracy. Oczywiście, z perspektywy klienta liczy się jedynie efekt końcowy, jednak zapewnienie wysokiej jakości obsługi lub wyrobu staje się tym bardziej złożone, im bardziej złożone są procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Sytuacja komplikuje się w realiach dzisiejszego biznesu, ściśle związanego z efektem globalizacji, szybko rosnącą konkurencji czy coraz bardziej złożonymi łańcuchami dostaw i dystrybucji. Skuteczne zarządzanie jakością wymaga więc jednoczesnej troski o wiele aspektów działania przedsiębiorstwa.

Przemyślana kontrola procesów

Wad czy braków produktów bądź usług nie da się w pełni wyeliminować, ale można ograniczyć częstość, a także skutki ich występowania. W obydwu przypadkach niezbędne okazuje się umiejętne prowadzenie kontroli jakości na różnych etapach procesu produkcji (lub świadczenia usługi), a także sprawne pozyskiwanie, integracja i przetwarzanie danych, bo mogą one sygnalizować brak spełnienia norm jakościowych na poszczególnych etapach wybranych procesów. Wbudowane w dzisiejsze zintegrowane systemy moduły zarządzania jakością ogromnie ułatwiają tego typu działania zarówno na etapie planowania, jak i realizacji.

Integracja kluczem do jakości

W systemach informatycznych kompleksowo wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem z racji ich specyfiki rejestrowanych jest szereg danych dotyczących prowadzonej działalności, w tym także ewentualnych odchyleń od normy i braków. Wykryte nieprawidłowości powinny stanowić sygnał ostrzegawczy dla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie jakością. Szczęśliwie, wykrywaniu błędów sprzyjają także funkcjonalności dzisiejszych systemów ERP wspierających w obszarze raportowania. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, chodzi tu o łatwiejszy dostęp do raportów i najbardziej atomowych danych o jakości.

Funkcjonalność modułów wspierających zarządzanie jakością najczęściej umożliwia także gromadzenie danych dotyczących jakości — począwszy od prowadzenia okresowej kontroli, aż po określenie obligatoryjnych punktów kontrolnych w ramach procesów biznesowych. Przykładowo, za pośrednictwem modułu wspierającego zarządzanie jakością istnieje możliwość podjęcia działań kontrolnych już na etapie przyjęcia surowców lub półproduktów na magazyn, później w momencie uruchomienia całego procesu produkcyjnego (realizacji usługi) lub poszczególnych jej etapów, dalej podczas kompletacji bądź wysyłki zamówienia, a także — co ważne w przypadku działalności projektowej — podczas przejść pomiędzy kolejnymi etapami lub w sposób uzależniony od wykonania budżetu.

Współpraca ERP z systemami i urządzeniami produkcyjnymi

Zarządzanie jakością przy wykorzystaniu potencjału zintegrowanych systemów klasy ERP to coraz częściej także bezpośrednia integracja ze sterowanymi cyfrowo maszynami produkcyjnymi. Nowoczesne rozwiązania klasy ERP dziś już posiadają niskopoziomowe funkcje realizacji produkcji spotykane do niedawna wyłącznie systemach typu MES. Dzięki takiej integracji systemy produkcyjne stają się jednocześnie źródłem danych o sytuacjach, które mogą wpływać na jakość wyrobów, a jednocześnie można je wykorzystać do podjęcia stosownych działań zaradczych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.