PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak zoptymalizować całkowite koszty oprogramowania biznesowego w firmie?

koszty oprogramowania

Gdzie szukać oszczędności w kosztach pozyskania i posiadania systemów biznesowych? W integracji i konsolidacji systemów wyspowych, analizie potrzeb oraz rozwiązaniach takich jak chmura obliczeniowa. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na dodatkowe inwestycje w IT bądź w inne obszary.

Zakup kompleksowego oprogramowania wspierającego wszystkie najważniejsze obszary działania organizacji biznesowej może wiązać się z koniecznością wydatkowania znacznych środków finansowych. Podobnie, jeśli chodzi o wyposażenie pracowników w potrzebne im aplikacje biurowe czy rozwiązania wspierające realizację specjalistycznych zadań. Koszty oprogramowania powinny być jednak postrzegane w kategorii inwestycji o dużym znaczeniu dla prowadzonego biznesu — od funkcjonalności wykorzystywanych rozwiązań oraz łatwości ich obsługi często zależy sprawność całego przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że zakup zawsze musi wiązać się z wysokimi wydatkami.

Oprogramowanie kupuj z głową

Każdy projekt wdrożenia rozwiązania wspierającego zarządzanie powinien być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb organizacji oraz, co istotne, posiadanych już rozwiązań. Nie są rzadkością sytuacje, gdy decyzje o zakupie kolejnych licencji na powszechnie wykorzystywane w firmie oprogramowanie zapadają bez świadomości, że organizacja dysponuje jeszcze niewykorzystanymi licencjami. Często okazuje się też, że zakup konkretnego rozwiązania staje się zbędny, ponieważ w potrzebnym zakresie funkcjonalnym może ono zostać zastąpione przez inną, posiadaną już aplikację. Wyeliminowanie tego typu zjawiska wymaga jednak opracowania centralnego rejestru zakupionych aplikacji.

Odrębnym problemem bywa wdrożenie rozwiązań niepasujących do faktycznych potrzeb organizacji. Jest to o tyle ważne, że najczęściej błędna decyzja o wdrożeniu rozwiązania biznesowego oznacza nie tylko koszty oprogramowania, ale także wydatek związany z usługą wdrożeniową. A co w sytuacji, gdy w firmie poniesione zostały już nakłady związane z zakupem oprogramowania, które okazało się źle dobrane lub niepotrzebne? Jednym z rozwiązań może okazać się odsprzedaż licencji.

Modernizuj posiadane systemy

Na koszty oprogramowania nie składają się wyłącznie koszty licencji, ale także opłaty związane z utrzymaniem, koszty wsparcia i asysty technicznej, a także wydatki na rozwój poszczególnych aplikacji. W przypadku starszych rozwiązań, odbiegających standardami funkcjonalnymi i użytkowymi od dzisiejszych narzędzi, wartą rozważenia jest kompleksowa modernizacja środowiska aplikacyjnego.

Dzięki zastąpieniu starszych, często odrębnych lub łączonych w sposób prowizoryczny aplikacji zintegrowanymi rozwiązaniami możliwe staje się ograniczenie potencjalnych kosztów oprogramowania, wynikających z konieczności ciągłego dopasowywania oprogramowania biznesowego do zmieniających się potrzeb firmy i realiów otoczenia. Warte podkreślenia jest również to, że dzisiejsze aplikacje najczęściej bazują na dość powszechnych technologiach, co oznacza relatywnie niższe koszty związane z obsługą systemów oraz wyższą elastyczność środowiska aplikacyjnego.

Skorzystaj z nowych rozwiązań

Alternatywą dla wdrożenia oprogramowania w firmie jest zakup aplikacji w formie usługi. Najnowsza generacja wspierających zarządzanie rozwiązań opartych na modelu chmury obliczeniowej często przewyższa możliwościami aplikacje działające lokalnie, a przy tym pozwala na bieżąco minimalizować koszty oprogramowania. Cechą charakterystyczną chmury obliczeniowej jest także swoboda w definiowaniu zakresu wykorzystywanych usług, a co za tym idzie — także związanych z nimi kosztów (w ramach każdego cyklu rozliczeniowego). Koszty oprogramowania użytkowanego w ten sposób naliczane są w zależności od ilości zarezerwowanych lub faktycznie wykorzystanych licencji lub zasobów.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.