PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Po jakie narzędzia informatyczne sięgnąć, aby usprawnić zarządzanie firmą?

zarządzanie firmą

Dzisiejszą sytuację rynkową w dużym stopniu kształtuje duża dynamika zmian biznesowych, złożoność procesów, wysoka konkurencyjność i wyśrubowane oczekiwania klientów. Efektywne zarządzanie firmą w takich realiach wymaga szybkiego podejmowania racjonalnych decyzji. Niezbędna staje się też pomoc wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych. A jakich?

Dziś rynek oferuje użytkownikom biznesowym szereg narzędzi wspomagających zarządzanie firmą — od systemu ERP, przez aplikacje wspierające zarządzanie doświadczeniami klienta, po nowoczesne rozwiązania mobilne, gwarantujące szybki dostęp do potrzebnych danych. Każde z tych rozwiązań niesie za sobą różnego rodzaju korzyści. Odpowiedź na postawione w tytule pytanie zależy od stopnia dojrzałości organizacji. Podsumujmy jednak dostępne dziś rozwiązania.

Procesy podparte informatyką

Rolę centralnego rozwiązania informatycznego w większości firm pełni — mniej lub bardziej rozbudowany — system do obsługi finansowo-księgowej i sprzedażowej. To wokół tych dwóch obszarów najczęściej budowane są rozwiązania kompleksowo wspierające zarządzanie firmą. W zależności od charakteru działalności uruchomione mogą być dodatkowe moduły lub aplikacje usprawniające obsługę produkcji lub świadczenie usług, gospodarkę magazynową, zarządzanie majątkiem czy zaopatrzenie. Dodatkowo, w wymiarze ludzkim zarządzanie firmą ułatwiają wyspecjalizowane rozwiązania kadrowo-płacowe czy systemy wspomagające obsługę zadań związanych z rozwojem kompetencji pracowników. Każde z tych rozwiązań służy wsparciu określonych grup procesów biznesowych na etapie planowania oraz zarządzania operacyjnego i gromadzenia danych. Wykorzystanie takich — umiejętnie wdrożonych i dopasowanych do potrzeb firmy — narzędzi może stać się źródłem korzyści w obrębie danego procesu, ale także w ramach całej organizacji, a przede wszystkim może w istotny sposób przełożyć się na sprawniejsze zarządzanie firmą.

Odrębną kategorię stanowią rozwiązania wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM) czy też — będące ich rozszerzeniem — systemy pozwalające dbać o pozytywne doświadczenia klientów (CEM). Wywodzące się od stosunkowo prostych narzędzi do gromadzenia podstawowych informacji o klientach czy historii transakcji, dziś pełnią rolę kompleksowych systemów podpowiadających, jaką ofertę, jakimi kanałami i w którym momencie skierować do określonych grup odbiorców lub wręcz do konkretnych osób. Bez takich rozwiązań efektywna sprzedaż na większą skalę jest dziś praktycznie nieosiągalna.

Warto wspomnieć, że wraz z rozwojem technologii mobilnych praktycznie wszystkie rozwiązania wspierające zarządzanie mają swoje — odpowiednio dopasowane funkcjonalnie — powiązane aplikacje działające na urządzeniach mobilnych.

Zintegrowana firma

Wykorzystanie wspomnianych wyżej rozwiązań nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście integracji danych. Czasy działających w całkowicie odrębny sposób systemów wyspowych przeminęły. Dziś poszczególne rozwiązania często bazują na łącznych lub wręcz identycznych zbiorach danych, zasilając je jednocześnie dodatkowymi informacjami. Integracja na poziomie danych lub aplikacji biznesowych umożliwia łatwe powiązanie wspieranych procesów oraz korelację obserwowanych w różnych obszarach działalności zjawisk biznesowych. Wiążąc wzajemnie poszczególne rozwiązania biznesowe, jesteśmy w stanie łatwiej dostrzec ciągi przyczynowo-skutkowe, a także wyciągać na ich podstawie wnioski dotyczące usprawnień w zakresie zarządzania firmą czy też pozwalające wzmocnić pozytywne efekty biznesowe lub ograniczyć negatywne skutki zdarzeń. Istotnym usprawnieniem dla procesów zarządzania są także narzędzia z zakresu analityki biznesowej i wizualizacji danych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

My długo szukaliśmy odpowiedniego systemu do kompleksowego zarządzania firmą. Wybraliśmy spośród kilku osteo - www.osteoonline.pl. Świetne rozwiązania dla wszystkich, którzy szukają całościowych i efektywnych rozwiązań.

dodany przez Marceli S., 22-12-2015 16:16:36