PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Cloud computing — odpowiedzialność dostawcy

cloud computing

Chmura obliczeniowa to nie tylko brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych i potencjalne oszczędności w zakresie kosztów zarządzania infrastrukturą informatyczną. Dostawca oprogramowania w modelu cloud computing odpowiada za bezpieczeństwo danych oraz aktualność, dostępność oraz łatwość obsługi aplikacji — i może zaproponować klientom dużo bardziej dojrzałe rozwiązania niż mogliby oni zbudować sami.

Faktem jest, że chmura obliczeniowa zdecydowanie ułatwia wdrożenie różnego rodzaju aplikacji biznesowych i czyni najbardziej zaawansowane systemy korporacyjne dostępnymi nawet dla małych firm. Model chmury obliczeniowej niesie za sobą wartości płynące z odmiennego sposobu finansowania zasobów informatycznych. Efekty wyboru aplikacji dostępnych w modelu cloud computing nie sprowadzają się jednak tylko do korzyści kosztowych. Opłata abonamentowa — najczęściej rozliczana w cyklu miesięcznym — za wykorzystanie aplikacji oferowanej za pośrednictwem chmury obliczeniowej obejmuje także szereg innych usług, za których realizację odpowiada dostawca.

Wartość dodana

Firma dostarczająca nie tylko aplikacje, ale też usługi — mogą to być usługi infrastrukturalne (IaaS) lub dostęp do kompleksowego środowiska operacyjnego (PaaS) — przejmuje odpowiedzialność za wiele aspektów, za które w przypadku wykorzystania lokalnej infrastruktury informatycznej odpowiada administrator lub firmowy dział IT. Dla uproszczenia skupmy się na modelu Software as a Service. Wdrażając oprogramowanie oferowane w formie usługi, decydujemy się de facto na wykorzystanie zarówno infrastruktury, jak i środowiska operacyjnego wdrożonego przez dostawcę, nawet jeśli jako użytkownicy nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Odpowiedzialność dostawcy rozwiązań zaliczanych do modelu cloud computing sprowadza się do zapewnienia nieprzerwanej dostępności i bezproblemowego, bezpiecznego funkcjonowania aplikacji. Pod tymi hasłami kryje się jednak szereg obowiązków leżących po stronie operatora środowiska cloud computing.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Jednym z najważniejszych, z punktu widzenia klienta, aspektów modelu cloud computing jest kwestia bezpieczeństwa. Z punktu widzenia dostawcy oprogramowania w formie usługi — operatora chmury obliczeniowej — pod hasłem bezpieczeństwo kryje się m.in. monitorowanie kondycji środowiska informatycznego, prowadzenie audytów bezpieczeństwa, zapewnienie ciągłości biznesowej i sprawnych systemów przywracania danych, a wreszcie zagwarantowanie należytych mechanizmów ochrony infrastruktury oraz danych. Przez wzgląd na dużo większą — niż w przypadku jednostkowego wdrożenia skalę działania — dostawcy usług cloud computing są w stanie wyposażyć swoją infrastrukturę w najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, które pozostają poza zasięgiem małych, średnich, a nierzadko także dużych przedsiębiorstw.

Dostępność 24 godziny na dobę i bieżące dostosowanie do przepisów prawa

Odpowiedzialność dostawcy tego typu usług obejmuje także zapewnienie wysokiej dostępności aplikacji. Operator chmury powinien posiadać infrastrukturę na tyle stabilną i wydajną, aby zagwarantować wszystkim użytkownikom możliwość nieprzerwanego i wygodnego korzystania z oferowanych usług. Powinien również dysponować mechanizmami backupu, awaryjnego przywracania danych, a także zapasowymi ośrodkami przetwarzania, które pozwolą klientom korzystać z usług nawet w razie awarii systemu operatora. To samo dotyczy dostępności aplikacji w czasie aktualizacji, za których przeprowadzenie w modelu cloud computing najczęściej w pełni odpowiada dostawca. Dla klienta jest to bardzo wymierna korzyść — zwalnia bowiem pracowników firmy z obowiązku aktualizacji aplikacji.

Szczegóły odpowiedzialności dostawcy usług cloud computing najczęściej definiuje umowa oraz dokument określający warunki korzystania z rozwiązań w tym modelu. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem pracy z aplikacją chmurową.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.