PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Uporządkowanie informacji controllingowej kluczem do efektywnego zarządzania

informacji controllingowej

Dostęp do kompletnej i aktualnej informacji controllingowej staje się podstawą przy podejmowaniu decyzji mających na celu podniesienie kluczowych wskaźników efektywności finansowej. Dlaczego jest to tak ważne?

Nowoczesny controlling obejmuje m.in. następujące czynności i zadania: budżetowanie, analizę wykonania budżetów oraz ich aktualizację, tworzenie wskaźników pozwalających ocenić kondycję przedsiębiorstwa i wreszcie — raportowanie. Controlling, będąc istotnym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem, w oczywisty sposób bazuje na informacjach — finansowych, ale nie tylko. Odpowiednio uporządkowane, przetworzone i skorelowane stanowią one podstawę do podejmowania decyzji kierowniczych na różnych szczeblach organizacji, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym.

Skuteczne budżetowanie, stanowiące jeden z filarów controllingu, wymaga przede wszystkim łatwego dostępu do informacji o prognozowanych i faktycznych wpływach oraz kosztach przedsiębiorstwa. Dane finansowe są bazą do oceny przepływów środków finansowych, efektywności gospodarowania finansami, a także realizacji cyklu planowania­ – realizacji – kontroli. Od jakości dostarczonych danych, branych pod uwagę w procesach controllingu, zależy precyzja dokonania oceny kondycji finansowej organizacji. Kluczowe znaczenie ma więc zagwarantowanie dostępu do pełnej informacji controllingowej, ze szczególnym naciskiem na kompletne, poprawne, aktualne i jak najbardziej kompleksowe dane finansowe.

Potrzeba pełnej informacji

Zapewnienie swobodnego dostępu do kompletnej i aktualnej informacji controllingowej w bezpośredni sposób wpływa na jakość decyzji mających na celu podniesienie kluczowych wskaźników efektywności organizacji, w tym tych dotyczących płynności czy ryzyka finansowego. Efektywność zarządzania wprost zależy od uporządkowania procesu gromadzenia i przetwarzania informacji. Z tego właśnie powodu w największych organizacjach zespoły przetwarzania danych często podlegają działowi controllingu. Dodatkowo, controlling obejmować powinien wszystkie obszary działalności biznesowej, a tym samym wszystkie obszary dotykające kwestii finansów.

Efektywne pozyskiwanie informacji controllingowej z tych obszarów wymaga więc wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Dodatkowo, niezbędna jest integracja oraz ujednolicenie form raportowania danych pochodzących z różnych obszarów organizacji. Tu istotną rolę odgrywają zintegrowane rozwiązania typu ERP (np. Xpertis Controlling) — systemy wspierające działalność całej organizacji, a jednocześnie gromadzące w usystematyzowany sposób wszystkie istotne dane na temat jej funkcjonowania.

Dane przejrzyście podane

Co ważne, w czasach, kiedy każda organizacja — także organizacja controllingowa — musi radzić sobie z coraz większymi ilościami danych, niezbędne jest podanie ich w sposób maksymalnie ułatwiający praktyczne wykorzystanie. Ogromnego znaczenia nabiera forma przekazu informacji controllingowej oraz jej dostosowanie do potrzeb i kompetencji odbiorców. W ostatnich latach coraz bardziej liczą się też graficzne systemy wizualizacji i prezentacji informacji controllingowej. Interaktywne kokpity menedżerskie w oczywisty sposób są bardziej czytelne od klasycznych, statycznych raportów, dla których stanowią naturalne uzupełnienie, często w szerszym wymiarze informacji.

W ten trend wpisuje się także łatwiejszy dostęp do wielowymiarowych analiz pozwalających sprawnie i w bardziej wnikliwy sposób interpretować dostępne dane.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.