PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Kto i dlaczego powinien rozważyć outsourcing HR?

outsourcing hr

Kadry i płace to jeden z najbardziej newralgicznych obszarów działalności każdej organizacji. Nader często jest to jednak obszar, któremu firmy poświęcają zbyt mało uwagi. A ciekawą alternatywą wobec własnego działu HR mogą być usługi outsourcingu. Czym zatem kusi outsourcing HR?

Rozliczenia wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji kadrowej i analiz, a także kontrola ważności uprawnień czy szkoleń BHP to tylko niektóre zadania realizowane przez dział HR. Duża zmienność przepisów oraz złożoność systemu wynagradzania w wielu organizacjach skutkują relatywnie wysokimi kosztami wewnętrznego prowadzenia obsługi kadr i płac. Dla dużej grupy firm profesjonalna obsługa HR, poparta dobrze dobranymi narzędziami i odpowiednio licznym zespołem jest wręcz nieosiągalna. Jakiego rodzaju korzyści można oczekiwać po przekazaniu obsługi kadr i płac zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu dostawcy?

Korzyści dla dużych i małych

W przypadku przedsiębiorstw o dużej liczbie zatrudnionych, częstej rotacji pracowników czy wysokiej sezonowości zatrudnienia i rozproszonej strukturze, gdzie obsługa kadrowo-płacowa charakteryzuje się dużą złożonością, outsourcing HR daje możliwość znacznego zmniejszenia obciążeń związanych z przetwarzaniem danych i bieżącą obsługą kadrową. Dla przedsiębiorstw sektora MSP przekazanie obsługi tego obszaru firmie zewnętrznej oznacza zaś dostęp do fachowej obsługi i potrzebnego wsparcia merytorycznego. W obu przypadkach outsourcing HR cechuje wysoka efektywność kosztowa.

Przejrzyste rozliczenia

Wysokość opłat ponoszonych w związku z wykorzystaniem outsourcingu HR jest uzależniona od rodzaju stosowanego systemu wynagradzania oraz liczby pracowników lub współpracowników, a co za tym idzie — w pełni przewidywalna. Opłaty najczęściej rozliczane są w cyklach miesięcznych, zaś ich wysokość jest zazwyczaj wysoce konkurencyjna względem kosztów obsługi HR realizowanej w ramach organizacji. Ta konkurencyjna cena to w dużej mierze efekt skali działania firmy outsourcingowej.

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

Decydując się na outsourcing HR, kierownictwo firmy zyskuje pewność zachowania ciągłości rozliczania wynagrodzeń oraz terminowego spełnienia wymogów narzucanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — i to w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Outsourcing HR uniezależnia organizację także od ewentualnych problemów kadrowych czy kompetencyjnych w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Wbrew pozorom problemy te stanowią istotne zagrożenie dla funkcjonowania wielu organizacji, gdzie obsługę HR realizuje mocno ograniczony, często wręcz jednoosobowy zespół.

Potrzebne narzędzia

Zachowanie kontroli nad obszarem kadrowo-płacowym — tak istotne dla kadry zarządzającej — staje się dużo łatwiejsze za sprawą dedykowanych aplikacji HR. Duży potencjał w tym zakresie ma chmura obliczeniowa — dostawca usług troszczy się o zgodność aplikacji z przepisami, a także aktualność i bezpieczeństwo danych. Przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług outsourcingowych warto w pierwszej kolejności przeanalizować ofertę dostawców dysponujących odpowiednimi kompetencjami oraz infrastrukturą teleinformatyczną. Firma Macrologic realizuje outsourcing HR w oparciu o sprawdzone rozwiązanie Xpertis Kadry i płace. Co istotne, klienci, decydując się na świadczone przez firmę Macrologic usługi w tym zakresie, zyskują nieodpłatny dostęp do wykorzystywanego oprogramowania, a także do szeregu dodatkowych analiz. W tym przypadku dodatkową korzyścią wynikającą z outsourcingu jest więc także eliminacja kosztów zakupu i utrzymania oprogramowania kadrowo-płacowego.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.