PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Dlaczego czytelna wizualizacja danych jest dziś tak ważna?

wizualizacja danych

Łatwy dostęp do informacji biznesowych ma coraz większe znaczenie nie tylko dla kadry zarządzającej, ale także dla kierownictwa średnich i niższych szczebli, a nawet dla szeregowych pracowników. Dziś ponad wszystko liczy się jednak przejrzysty sposób ich podania.

Rosnąca złożoność procesów biznesowych, a także dążenie do zmaksymalizowania efektywności organizacji na kolejnych szczeblach działania oznacza potrzebę wykorzystania na szeroką skalę dostępnych informacji o firmie, jej otoczeniu, klientach i partnerach. Z drugiej jednak strony ilość danych, jakie gromadzi statystyczna organizacja, rośnie w ogromnym tempie. W takich warunkach arkusze kalkulacyjne — w wielu firmach nadal wykorzystywane do raportowania — przestają wystarczać. Podobnie zresztą jak statyczne, liczbowe raporty. Dlaczego zatem czytelna wizualizacja danych staje się dziś koniecznością?

Graficzne, czyli łatwiejsze do interpretacji

Przyjazny sposób prezentacji powoduje, że dane stają się dużo łatwiejsze do zrozumienia. Graficzne zobrazowanie pozwala w prosty sposób sięgnąć do rozległych zbiorów danych. Wykorzystanie wizualizacji odpowiednio dobranych do zakresu i rodzaju analizowanych informacji ułatwia poszukiwanie trendów lub odkrywanie danych wyróżniających się. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym narzędziom analityki wizualnej możliwe staje się wręcz nieograniczone poszukiwanie korelacji pomiędzy — na pozór — zupełnie odmiennymi zbiorami.

Nowoczesna wizualizacja danych w pewnym stopniu sięga po niewykorzystane w przypadku klasycznego raportowania mechanizmy działania ludzkiego umysłu. Działając na zasadzie prostych porównań i w oparciu o odpowiednio dobraną kolorystykę, jesteśmy w stanie szybciej — niż w przypadku wymagających zrozumienia danych liczbowych — interpretować nawet najbardziej złożone, nieoczywiste zależności. Ich wykrycie z poziomu widoku typowego arkusza kalkulacyjnego mogłoby zająć godziny, a dzięki odpowiednio dobranej wizualizacji stają się one widoczne natychmiast. Niezależnie od tego, czy chodzi o proste wskaźniki alarmujące o odchyleniach od normy, czy o kompleksowe mapy wzorców, graficzna wizualizacja skraca czas potrzebny na zrozumienie prezentowanych danych, co oznacza wzrost efektywności pracy. Z drugiej strony czytelna wizualizacja danych otwiera dostęp do informacji nawet niewykwalifikowanym pracownikom.

Dane otwarte na użytkownika

Odrębną klasą rozwiązań, które w ostatnim czasie zyskują na popularności, są interaktywne narzędzia pozwalające tworzyć dynamiczne wizualizacje. Pozwalają one użytkownikom na łatwe, w pełni graficzne poznawanie zależności pomiędzy różnymi zbiorami danych i na różnych poziomach szczegółowości. Takie podejście oznacza również, że wizualizacja danych staje się bardzo poręcznym sposobem na korzystanie z relatywnie prostych funkcji analitycznych, drążenie danych czy ocenę what-if.

Interaktywne wizualizacje nie dość, że ogromnie ułatwiają pracę z danymi, to wręcz zachęcają użytkowników do samodzielnego poszukiwania trendów, wzorców czy różnic między dostępnymi informacjami. Nawet w dużych organizacjach nie brak jest dziś przykładów relatywnie oczywistych usprawnień niezauważonych przez zespoły optymalizacyjne czy działy controllingu, a wprowadzone na wniosek spostrzegawczego pracownika. Praktyka pokazuje, że wizualizacja danych staje się nie tylko ułatwieniem w codziennej pracy szerokiego grona użytkowników, ale także jest istotnym narzędziem podnoszenia efektywności organizacji na wszystkich szczeblach jej działania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Obecnie każde informacje lepiej przedstawić w ciekawej i łatwej do zrozumienia formie. Wizualizacja danych jest teraz bardzo popularna, ponieważ ludziom łatwiej zapamiętać grafikę, obrazy niż tekst.

dodany przez Vertex VTMaps, 16-07-2015 11:28:55