PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

System finansowo-księgowy a integracja procesów zarządzania

integracja procesów zarządzania

Podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich szczebli działania firmy wymaga łatwego dostępu do precyzyjnych danych finansowych, które z kolei powinny być powiązane z danymi na temat działalności we wszystkich kluczowych obszarach biznesowych. Niezbędna staje się tu zatem integracja procesów zarządzania. Dobry system FK konsoliduje dane finansowe i ułatwia ich interpretację w kontekście efektów prowadzonych działań.

Jednym z głównych celów działalności większości przedsiębiorstw jest dążenie do maksymalizacji rentowności. Dla takich firm kluczowe znaczenie ma sprawne zarządzanie zasobami finansowymi organizacji oraz umiejętna koordynacja procesów biznesowych i inicjatyw o charakterze strategicznym. Aby taka koordynacja stała się realna — ale też efektywna — niezbędna jest centralizacja podejścia do zarządzania w wymiarze finansowym oraz operacyjnym. Dopiero wiedza na temat działania firmy w obu tych wymiarach pozwala podejmować decyzje dobrze osadzone w realiach przedsiębiorstwa. Integracja procesów zarządzania staje się więc czynnikiem umożliwiającym efektywne działanie organizacji, dodatkowego znaczenia nabierając wraz ze wzrostem stopnia złożoności wybranego modelu biznesowego.

Integracja i centralizacja

Odpowiedzią na takie wymagania w pierwszej kolejności powinna być konsolidacja danych finansowych całej organizacji. Skonsolidowane dane o wynikach finansowych są elementem kluczowym — ale nie jedynym — aby skutecznie zarządzać organizacją biznesową. Dopiero ich powiązanie z wiedzą na temat funkcjonowania organizacji (przebiegiem procesów czy poszczególnych operacji biznesowych) tworzy kontekst niezbędny, aby sprawnie podejmować słuszne — i efektywne w wielu wymiarach działania firmy — decyzje zarządcze.

Aby tego typu integracja procesów zarządzania była możliwa, potrzeba przede wszystkim uporządkowanych i zintegrowanych wszystkich dostępnych informacji finansowych, a także zagregowania danych dotyczących przebiegu procesów biznesowych. Konieczne okazuje się więc centralne rozwiązanie integrujące informacje dotyczące przebiegu procesów, wykorzystania zasobów oraz stanu finansów. Najczęściej rolę takiego rozwiązania pełnią systemy klasy ERP, wyposażone w zintegrowany moduł FK. Coraz częściej spotykane są jednak odrębne, ale łatwe do zintegrowania aplikacje i rozwiązania finansowe.

Kontekst biznesowy

Połączenia informacji z obszaru finansowo-księgowego z wiedzą na temat przebiegu procesów wymaga kompleksowa integracja procesów zarządzania. W obszarze finansowym zapewnienie dostępu do aktualnych danych dotyczących realizacji procesów biznesowych — oraz efektów prowadzonej działalności — umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji w zakresie budżetowania czy też w odniesieniu do ustalania kolejności realizacji strategicznych inicjatyw. Pełni także funkcję systemu wczesnego ostrzegania w razie wystąpienia negatywnych zjawisk finansowych, będących efektem błędnych decyzji na szczeblu zarządzania. Z kolei powiązanie danych finansowych z informacjami typowo operacyjnymi tworzy punkt odniesienia ułatwiający ocenę efektywności działalności biznesowej. W obu przypadkach istota tkwi w możliwości przeanalizowania detalicznych danych dotyczących wręcz pojedynczych transakcji czy operacji biznesowych.

Integracja procesów zarządzania w wymiarze operacyjnym, strategicznym i finansowym umożliwia więc zwiększenie precyzyjności podejmowanych decyzji zarządczych. Wyklucza też powstawanie luk informacyjnych, które zaciemniają faktyczny obraz efektywności organizacji i uniemożliwiają skuteczne zarządzanie. Wysoka konkurencyjność, a także dynamika zmian rynkowych powodują, że wymiar finansowy jest niezbędny do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach działalności.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.