PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wyjść poza cyfry. Nieograniczone analizy finansowe

analizy finansowe

Użycie technologii in-memory pozwala na to, by kluczowi menedżerowie błyskawicznie otrzymywali dane potrzebne do podejmowania bieżących decyzji biznesowych. Dzięki temu dział finansów bierze czynny udział w życiu firmy nie tylko podczas okresowych rozliczeń.

Na szczęście minęły już czasy, gdy dyrektor finansowy całymi dniami siedział w swoim pokoju, otoczony górami wydruków, produkując coraz to nowy stos dokumentów. Dziś uczestniczymy w spotkaniach zarządu i w konferencjach z mediami, prezentując najświeższe wyniki analiz i zestawienia finansowe, które otrzymujemy wprost z systemu na trzymany w dłoni wygodny laptop 2w1.

Przychody, gotówka, należności

Pulpit menedżerski dyrektora finansowego pozwala jasno i wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, w jakim miejscu planu finansowego się znajdujemy. Sytuacja finansowa jest na bieżąco kontrolowana. Odchylenia od planu są raportowane natychmiast, można więc szybko podjąć decyzję w kwestii działań naprawczych. Czy wprowadzić korekty do budżetu kosztów? A może zmodyfikować budżet przychodów?

Poprzez pulpit menedżerski dyrektor finansowy posiada dostęp do konkretnych liczb, więc wszelkie rozmowy i propozycje odwołują się do realnych danych, a nie do przypuszczeń czy oczekiwań. A takie profesjonalne podejście oznacza wiarygodne i rozsądne decyzje finansowo-zarządcze. Ponadto to także wsparcie dla reputacji samego szefa finansów jako osoby godnej zaufania.

Nowoczesne oprogramowanie pozwala też prowadzić analizy finansowe określające bieżące stany gotówki i środków na kontach bankowych. Dzięki funkcji śledzenia płatności (zaimplementowanej np. w Xpertis Bankowość elektroniczna) można ocenić posiadane zasoby, stany z uwzględnieniem wpływów ze sprzedaży, opóźnienia płatności klientów. To pozwala trafniej szacować potrzeby związane z wstrzymaniem wypłat lub lokować nadwyżki.

Często oprócz twardych informacji liczbowych niemniej ważne są informacje jakościowe. Zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy istotne a delikatne, jak np. należności i windykacja. Wówczas dobrze jest, jeśli z gąszcza danych to automat wygeneruje nam odpowiedź na pytania o bieżących stanach rozliczeń czy największych dłużnikach. Szybkie analizy finansowe pozwalają — przed uruchomieniem ścieżki windykacyjnej albo też udzieleniem rabatu klientowi — w łatwy i sprawny sposób sprawdzić klienta w kontekście oceny współpracy, ale i ryzyka.

Planowanie i budżety

W wymiarze wewnętrznym głównym zadaniem dyrektora finansowego jest zarządzanie budżetami jednostek biznesowych. Analizy finansowe prowadzone z poziomu pulpitu menedżerskiego w opcji in-memory pozwalają szybko przetestować różne scenariusze alokacji środków. Czytelna wizualizacja stanu zaawansowania wykorzystania budżetu eliminuje pytania o budżet oraz pozwala uniknąć zaskoczenia we wrześniu, że festiwal wydatków został już zakończony.

Rozmawiając na miejscu z szefem danej jednostki, pokazując mu liczby i słuchając uwag, możemy przygotować plan działań, który pozwoli nam maksymalizować korzyści i minimalizować straty. Nikt nie lubi, gdy zarząd odbiera mu zasoby. Rozmowa nad konkretnymi liczbami tworzy atmosferę transparentności oraz przekonanie, że każdą sytuację można rozwiązać z poszanowaniem osiągnięć i reputacji wszystkich zaangażowanych stron.

Zależności operacyjne

Nowoczesne rozwiązania informatyczne nie tylko przyspieszają analizy finansowe, ale też wzbogacają je. Pulpit menedżerski QlikView łączy dane z wielu źródeł (pakietu Xpertis, systemów do zarządzania procesami realizacji usług i projektów) w jednym miejscu, w jednym widoku danych. W ten sposób powstaje unikalna — szybka i przyjazna wizualnie — możliwość obserwacji zmiennych operacyjnych i zależności między nimi.

Dyrektor finansowy widzi, jak przyjęte lub proponowane rozwiązania organizacyjne (np. nowy sposób premiowania) wpływają na wyniki finansowe, na wymagania względem poszczególnych działów czy na codzienne działania. Jeśli okazuje się, że handlowcy skupiają się na stosunkowo łatwych w obrocie ale niskomarżowych produktach, zamiast podjąć wysiłek sprzedaży rozwiązań zaawansowanych, można szybko poprosić o spotkanie i o wyjaśnienia. Podobnie w sytuacji, gdy przyjęcie do pracy nowych osób zmniejszyło koszty wynagrodzeń, ale zwiększyło wydatki na szkolenia.

Możliwość śledzenia bieżących zmian wielu różnych wskaźników na jednym ekranie pozwala dyrektorowi finansowemu odejść od korporacyjnego, jednostronnego podejmowania decyzji na rzecz bardziej organicznej inspiracji biznesowej i wspólnej pracy nad rozwiązaniem problemu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.