PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wdrożenie chmury zakończone. Co dalej?

wdrożenie chmury

Instalacja chmury obejmuje podłączenie jej do systemu, testy obciążeń w realistycznym środowisku i otwarcie funkcji lub usług dla użytkowników. To ważny etap każdego wdrożenia, ale zaraz po nim rozpoczyna się kolejny ważny etap: eksploatacja chmury.

Wsparcie dla użytkowników

W praktyce, pierwszym działaniem fazy eksploatacji są szkolenia dla użytkowników. Aby były poprawne pod względem metodologicznym, należy je przeprowadzić dopiero po przeniesieniu wszystkich danych, aktualizacji wszystkich profili, połączeniu wszystkich urządzeń. Szkolenia z obsługi warto jednak zapewnić sobie od razu w umowie wdrożeniowej.

Przy tym nie należy zapominać o informowaniu i edukowaniu pracowników na temat założeń dotyczących wprowadzenia nowych rozwiązań. Trzeba zadbać o to, aby użytkownicy rozumieli, że wdrożenie chmury ma nie tylko strategiczny sens dla całej firmy, ale też przyniesie im osobiste korzyści zawodowe. Wtedy nie pojawia się opór przed nowym rozwiązaniem i nikt nie narzeka na nowy system zanim jeszcze zostanie on uruchomiony. Pracownicy chętniej angażują się w nowe środowisko informatyczne, próbują je poznać i realizować dotychczasowe działania, a na szkoleniach zjawia się komplet uczestników. No i co najbardziej znamienne, liczba uruchomień poprzedniego środowiska wynosi zero.

Jeśli natomiast firma pominęła działania edukacyjne, to na tym etapie zbiera gorzkie owoce. W efekcie często trzeba ustanowić „okres przejściowy”, w  trakcie którego dozwolone jest korzystanie z obu rozwiązań. Ten zaś może, niestety, zmienić się w „business as usual”, a wówczas po pewnym czasie nowe rozwiązanie zostanie wycofane. A zatem bez edukacji wdrożenie chmury w wielu firmach, zwłaszcza tych o dłuższym stażu w biznesie, może być bardzo trudne.

Rolą dostawcy chmury jest przekazanie fachowej wiedzy i profesjonalnych umiejętności użytkownikom. Forma edukacji jest w zasadzie dowolna. W zależności od potrzeb i struktury organizacyjnej, klienci wybierają webinaria, szkolenia tradycyjne, warsztaty, certyfikacje.

Utrzymanie chmury

Po przeszkoleniu pracowników dla specjalistów działu IT w firmie rozpoczyna się proces utrzymania. Można go przedstawić jako zestaw następujących działań:

  • zapewnienie wewnętrznej ciągłości dostępu do zasobów w chmurze,

  • odpowiadanie na zgłoszenia użytkowników,

  • bieżący kontakt z operatorami po stronie dostawcy (hotline),

  • okresowa kontrola jakości zasobów (parametry, aktualizacje).

Wdrożenie chmury generalnie wymaga ścisłej współpracy z dostawcą, ale przy powyższych działaniach jest ona absolutnie kluczowa. Wymiana informacji musi być szybka i precyzyjna. Działania muszą być prowadzone sprawnie i wydajnie.

Jedną z ważniejszych cech środowiska informatycznego w chmurze jest jego automatyzacja. Większość problemów doświadczanych przez firmę zostaje rozwiązana przez dostawcę w sposób zdalny. Im bardziej doświadczony dostawca, tym więcej zgłoszeń może zautomatyzować, a operator interweniuje albo w celu wyjaśnienia danej funkcji, albo w przypadkach wysoce skomplikowanych.

Rozwój chmury

Na początku użytkownicy poznają nowe środowisko, odkrywają jego funkcje. W trakcie pracy napotykają przeszkody i problemy. Te natury technicznej są rozwiązywane szybko. Natomiast te natury merytorycznej trafiają do konsultantów po stronie dostawcy, którzy analizują zgłoszone uwagi, testują konkretne rozwiązania i funkcjonalności na nich oparte. Te, które przejdą pomyślnie testy, trafiają do oprogramowania w kolejnej jego wersji, a do klienta — podczas najbliższej zaplanowanej aktualizacji. W ten sposób użytkownicy programów w modelu chmury mogą mieć znaczny wpływ na funkcjonalność poszczególnych modułów.

Jeśli firma korzysta z chmury prywatnej, wtedy proces rozwoju chmury spoczywa głównie na firmowych pracownikach IT. Konsultanci dostawcy pomagają w bardziej skomplikowanych kwestiach technicznych, ale proces zbierania uwag, opracowywania i testowania nowych funkcji leży po stronie firmy. Dla jednych klientów jest to zaleta stosowania chmury prywatnej, dla innych jest to argument za tym, aby skorzystać z chmury hybrydowej lub publicznej.

W powyższym rozumieniu wdrożenie chmury w firmie nie kończy się praktycznie nigdy. To ciągłe działanie, którego jakość można podnosić dzięki ciągłemu udoskonalaniu. Ważne jest, by pamiętać, że w każdym momencie można zwrócić się do dostawcy z prośbą o wsparcie, wyjaśnienie, pomoc w trudnym przypadku.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.