PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Chmura prywatna, czyli jak ostrożny menedżer może zjeść ciastko i mieć ciastko

chmura prywatna

Chmura to pojęcie modne, atrakcyjne medialnie. Oczywistym jednak jest, że w praktyce biznesowej liczą się konkretne korzyści — finansowe, organizacyjne, procesowe — wynikające z użytkowania oprogramowania w takim modelu. Chmura prywatna łączy w sobie wizerunek nowoczesności oraz bardzo wymierne efekty biznesowe.

Eksperci wyróżniają różne rodzaje chmury — czyli sposoby korzystania przez użytkowników z zasobów informatycznych, których nie posiadają na własność. Jeden z bardziej znanych podziałów odnosi się do formalnego położenia zasobów w sieci informatycznej. Chmura publiczna w całości znajduje się poza firmą, w centrum danych obsługiwanym przez firmę zewnętrzną. Chmura prywatna oznacza sytuację, w której infrastruktura informatyczna znajduje się w całości na terenie kontrolowanym i zabezpieczonym przez firmę z niej korzystającą. Chmura hybrydowa łączy zasoby chmury publicznej i prywatnej.

Komu chmurę prywatną?

Decyzja, który rodzaj chmury wybrać, to efekt pewnej kombinacji kosztów i korzyści. Chmura prywatna oznacza, że wszelkie wydatki związane z infrastrukturą IT ponosi dostawca rozwiązania. Na takie wydatki składają się kwoty przeznaczone na sprzęt (serwery, macierze dyskowe, elementy sieciowe), rozwiązania informatyczne (m.in. bazy danych, biblioteki programistyczne, narzędzia dostępu i zarządzania obiektami), aplikacje (biznesowe, monitorujące, biurowe, komunikacyjne). Rocznie łączna kwota tych wydatków jest dość znaczna, co powoduje, że użytkownikami tego modelu są albo bardzo duże firmy (bo je na to stać), albo firmy, które z powodów prawnych muszą sprawować całkowitą kontrolę nad swoimi zasobami informatycznymi (np. korzystają z tajnych danych czy też działają w sektorze gospodarki strategicznym dla bezpieczeństwa państwa).

Standaryzacja kluczem do oszczędności

Korzyści związane z wdrożeniem chmury prywatnej wynikają przede wszystkim z oszczędności na bieżących procesach. Podstawowym źródłem tych oszczędności jest standaryzacja sprzętu i oprogramowania — wszyscy korzystają z takich samych modeli i wersji. Dzięki temu można próbować negocjować większy rabat przy zakupie. Standaryzacja oznacza też, że wszystkie urządzenia można monitorować i obsługiwać przy pomocy automatycznych skryptów. Administrator nie musi sprawdzać poprawności działania każdego np. komputera, ale może uruchomić proces, w wyniku którego po skończeniu badania jednej maszyny w sposób automatyczny zostanie rozpoczęte badanie następnego urządzenia. Nie trzeba zmieniać żadnych parametrów. A to spora oszczędność czasu.

Korzystanie z chmury prywatnej oznacza sytuację, gdy wszystkie urządzenia IT w firmie są identyczne w swoich klasach, jak również istnieje wspólna baza danych i te same aplikacje biznesowe. Nie ma wtedy znaczenia, gdzie dokładnie znajduje się pracownik — dopóki posiada łącze internetowe, może uzyskać dostęp do zasobów zgodnie z przyznanymi uprawnieniami. Chmura tworzy w firmie mobilne środowisko pracy, nowoczesne i wspierające wydajność kluczowych pracowników.

A kiedy hybryda?

Chmura prywatna to rozwiązanie, które pozwala zachować odpowiedni poziom kontroli własności, nakładany na firmę przez czynniki zewnętrzne („mieć ciastko”), jednocześnie otwierając możliwość uzyskania korzyści biznesowych („zjeść ciastko”): finansowych, procesowych, wizerunkowych, jak również z obszaru HR (kultura i atmosfera pracy). Kwestią do zastanowienia pozostaje koszt oraz wynikająca z niego długość pracy w tym modelu. Jeśli potrzeby informatyczne firmy dynamicznie rosną, po pewnym czasie kryterium kosztów nabierze znacznie większej wagi. Gdy tak się stanie, rozsądną rekomendacją będzie przejście na chmurę hybrydową, czyli przeniesienie części usług do infrastruktury dostawcy zewnętrznego.

 

Obecnie, każda większa modernizacja sprzętu lub sieci IT w firmie średniej wielkości powinna obejmować chmurę prywatną jako jedną z dostępnych opcji. Typowa wymiana hardware’u lub software’u na nowszy nie jest już jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.