PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

7 typów firm, dla których chmura to biznesowa oczywistość

biznesowa oszczędność

Wejść w chmurę czy nie? Jeśli twoja firma pasuje do jednej lub więcej z poniższych grup, właśnie znalazłeś biznesowe uzasadnienia podjęcia takiego kroku.

Firma sieciowa
Cel biznesowy: stosunek wzrostu efektów do wzrostu kosztów większy od 1

Firmy z tej grupy stawiają na skalę działania. Składają się z autonomicznych jednostek, zarządzanych centralnie, które posiadają oddzielne rozliczenia, budżety, cele — ponieważ jest to zależne od jakości otoczenia biznesowego (np. różne województwa lub segmenty klientów). Jednak wszystkie jednostki mogą korzystać z identycznych zasobów. Im łatwiejsze i bardziej przewidywalne kosztowo jest tu powołanie nowej jednostki (oddziału, sklepu, zespołu), tym łatwiej centrala może zarządzać wzrostem i przesunięciami regionalnymi.

Chmura umożliwia takim firmom wprowadzenie ustandaryzowanego środowiska (infrastruktury, platformy, aplikacje), które można szybko powiększyć, zgodnie z zapotrzebowaniem sprzedażowym. Koszty takich operacji są z góry znane, więc jeśli plan wskazuje na uzyskanie przychodów bilansujących te koszty, decyzja o powiększeniu działalności jest prosta.

Firma mobilna
Cel biznesowy: kontrola nad procesami rozproszonymi

Firma prawdziwie mobilna realizuje i kontroluje swoje procesy biznesowe zachodzące poza jej formalną siedzibą. Dostawcy zgłaszają, odbierają i rozliczają zlecenia poprzez system informatyczny. Każdy pracownik może skorzystać z wiedzy biznesowej i procesowej, niezależnie od miejsca w którym się znajduje. Klienci biorą aktywny udział w indywidualizacji produktu na poziomie produkcji, dystrybucji, serwisu.

Setki, jeśli nie tysiące użytkowników pobierają i przesyłają dane do systemu informatycznego: z różnych urządzeń i systemów, w różnym czasie. Gdyby cały ten ruch sieciowy za każdym razem odwoływał się do głównej bazy danych, zablokowałby procesy niezbędne do bieżącego funkcjonowania. Chmura obsłuży je taniej i bez zbędnego ryzyka, a następnie okresowo zsynchronizuje z danymi głównymi.

Firmy finansowane zewnętrznie
Cel biznesowy: precyzyjne rozliczanie wsparcia udzielonego przez instytucje zewnętrzne

Spółki cywilne i komandytowe, firmy realizujące projekty z dofinansowaniem unijnym, firmy typu joint-venture, start-upy itp. dużą wagę przywiązują do precyzyjnego rozliczania uzyskanych funduszy. Każdy okres rozliczeniowy kończy się jasnym komunikatem: czy firma wydaje fundusze i uzyskuje korzyści, czy też pieniądze są marnowane. Pozytywny wynik otwiera kolejną transzę finansowania.

W przypadku tradycyjnych systemów IT określenie wydajności/efektywności w określonym przedziale bywa problematyczne. Na przykład: czy wartość serwera bierzemy w całości od razu, czy tylko w części? Przy czym, nie chodzi o typową amortyzację majątku, lecz o wewnętrzne obliczenia efektywności. Chmura oferuje zasoby informatyczne wraz z dokładnym zestawieniem, co i w jakiej ilości zostało zużyte. Liczby te można skonfrontować z uzyskanymi efektami biznesowymi.

Firmy innowacyjne
Cel biznesowy: wdrożenie rynkowe innowacyjnego produktu lub usługi

Do kadr takich firm trafiają głównie product developerzy, inżynierowie wdrożeniowi i handlowcy. Zadaniem tych osób jest wprowadzenie na rynek produktu lub usługi. Każda godzina spędzona przez tych pracowników na zmaganiach z siecią firmową to godzina zagrażająca powodzeniu przedsięwzięcia.

Chmura pozwala przerzucić tę odpowiedzialność techniczną na dostawcę. Usługobiorca otrzymuje dostęp do gotowych rozwiązań i pracuje zawsze w ich najnowszej wersji. W efekcie może skupić się wyłącznie na swoim celu biznesowym.

Firmy działające na szybko zmieniających się rynkach
Cel biznesowy: elastyczne dopasowanie infrastruktury do okresowych potrzeb

Mówiąc o dzisiejszych czasach, eksperci używają takich słów jak „turbulentne”, „dynamiczne”, „nieprzewidywalne”. Zmienność sezonowa dotyka kolejne branże. Czy można w takim razie przewidzieć np. ruch w portalu zakupowym? Liczbę telefonów klientów z pytaniami?

Rozsądny menedżer zamiast zgadywać liczby, stawiając na szali powodzenie projektu, zapewnia sobie dostęp do elastycznych zasobów. Jeśli popyt przekroczy dotychczasowe widełki, chmura zostaje aktywowana, a klienci sprawnie realizują transakcje.

Firmy przetwarzające dane wrażliwe
Cel biznesowy: zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych

Wielu prezesów i właścicieli wyznaje zasadę „Nikt lepiej ode mnie nie dopilnuje mojego interesu”. Jednak w obecnych czasach kradzież może odbyć się w każdej chwili — dane bowiem mogą zostać wykradzione poprzez zdalne włamanie. Awaria prądu może wyłączyć alarm.

Aby temu zapobiec, chmura jest chroniona na pięciu poziomach: bezpieczeństwo fizyczne (system alarmowy, kontrolowany oraz ograniczony dostęp), energetyczne (zdublowane sieci zasilania i zasilacze awaryjne), klimatyzacja i systemy przeciwpożarowe (optymalne warunki pracy sprzętu), bezpieczeństwo systemowe (budowa wg parametrów bezpieczeństwa), bezpieczeństwo sieciowe (zdublowany dostęp do internetu, zaawansowana ochrona elektroniczna). Które z tych zabezpieczeń posiada twoja firma? Ile za nie płaci? W chmurze bezpieczeństwo jest ujęte w cenie usługi.

Firmy o ograniczonych możliwościach wzrostu
Cel biznesowy: posiadanie nowoczesnego systemu informatycznego bez ciągłych wydatków na jego aktualizację/rozwój 

Technologia się starzeje. Powstają nowe wersje oprogramowania. Zarządzanie w tym zakresie polega na zapewnieniu „bycia na bieżąco” z ważniejszymi elementami systemu IT przy uwzględnieniu posiadanego budżetu. Jeśli budżet rośnie (bo firma się rozwija), nie ma problemu, by regularnie wdrażać nowości technologiczne. Problem powstaje, gdy firma nie wykazuje wzrostu.

Dobra chmura jest zawsze aktualna, ponieważ leży to w interesie jej dostawcy — inaczej klienci pójdą do konkurencji. Podpisanie długoterminowej umowy (np. na 3 lata) zapewnia stałą cenę niezależnie od tego, jak wiele środków wyda w tym okresie dostawca na unowocześnienie infrastruktury. Klient otrzymuje to, czego potrzebuje, za tyle, na ile podpisał umowę.

 

Powyższe 7 typów firm i celów biznesowych z pewnością nie wyczerpuje tematu. Widać jednak wyraźnie dwie rzeczy. Po pierwsze, chmura przynosi spore korzyści i oszczędności, niezależnie od celu i zakresu jej wdrożenia. Po drugie, im wcześniej chmura zostanie wdrożona, tym szybciej firma odczuje te korzyści. Chmura jest elastyczna — tak jak elastyczne są potrzeby i cele klientów. Dlatego już jest popularna na rynku i dlatego jej popularność będzie rosła.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.