PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

System kafeteryjny ważnym elementem pakietu wynagrodzeń

system kafeteryjny

Współczesne firmy coraz częściej sięgają po nowe możliwości w zakresie urozmaicania pakietu wynagrodzeń. Jednym z nich jest system kafeteryjny, czyli pozapłacowy program świadczeń, który zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Dla pracowników jest to elastyczny i dopasowany do ich potrzeb rozdział benefitów, a dla kadry zarządzającej i działu HR — doskonałe narzędzie do motywowania zespołu oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Słowo „kafeteria” pochodzi od hiszpańskiego „cafetería”, które w dosłownym znaczeniu odnosi się do restauracji samoobsługowej, w której klient ma możliwość wyboru dań. Podobnie jest w systemie kafeteryjnym. Firma przeznacza określony budżet, natomiast pracownik z menu dostępnego w ramach przysługującemu mu limitu punktów indywidualnie dobiera swój zestaw świadczeń.

Skąd na to pieniądze? Z ZFŚS

W przypadku wielu przedsiębiorstw środki na program pozapłacowy pochodzą z ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), inne firmy wykorzystują go jako jeden z elementów systemu premiowego, czasem organizacje decydują się na stworzenie osobnego budżet przeznaczonego na dofinansowanie pracowników. Rodzaje świadczeń i rozdział pieniędzy mogą być uzależnione od średnich dochodów na członka rodziny poszczególnych pracowników (tak się dzieje za zwyczaj w przypadku finansowania z ZFŚS) czy też od zajmowanego stanowiska (inny dla kadry kierowniczej, inny dla pozostałych pracowników).

Bogate menu, czyli każdemu wedle upodobań

Niewątpliwie największą zaletą systemu kafeteryjnego jest jego elastyczność. Pracownik może nie tylko wybierać z rozbudowanej listy dostępnych benefitów — takich jak na przykład: prywatna opieka medyczna, nauka języków obcych, kursy, studia podyplomowe, zajęcia sportowe, bilety na różnego rodzaju imprezy kulturalne, zniżki w wybranych sklepach — ale także za każdym razem decydować się na coś innego. Ilość dostępnych świadczeń pozostaje w gestii zarządu firmy, a ich rodzaj jest zazwyczaj dostosowany do struktury wiekowej, zainteresowań pracowników, ale także charakteru pracy i stanowisk, jak również polityki firmy.

Pracodawca bardziej atrakcyjny

Możliwość wyboru benefitów w ramach przysługującego pakietu wpływa znacząco na motywację personelu. Pracownicy zdecydowanie bardziej doceniają takie świadczenia pozapłacowe, które mogą dostosować do własnych potrzeb od tych odgórnie zaoferowanych przez firmę. W efekcie wprowadzenie programu kafeteryjnego pozytywnie wpływa na wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia rotacji pracowników, ale także sprawia, że dana firma bardziej przyciąga talenty. Ponadto przedsiębiorstwo, uwzględniając indywidualne potrzeby pracowników, pomaga w zachowaniu niezbędnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

System kafeteryjny jak nim zarządzać?

Dlaczego zatem system kafeteryjny nie jest jeszcze szeroko stosowany przez polskich pracodawców? Niewątpliwie jednym z powodów są trudności w administrowaniu całym programem. W tej sytuacji rozwiązania są dwa: albo przekazać zarządzanie systemem kafeteryjnym firmie zewnętrznej, albo wdrożyć odpowiednie rozwiązania informatyczne.

Takim narzędziem może być dobry system wpierający zarządzanie kapitałem ludzkim. Tego typu zaawansowane rozwiązania umożliwiają gromadzenie danych pracowniczych w jednym miejscu i automatyzację zarządzania tymi danymi. I tak np. Xpertis Personel w znaczący sposób usprawnia obsługę systemów kafeteryjnych od strony administracyjnej, czyli w zakresie m.in. powiązania progów uzyskiwanych dochodów z wysokością przyznawanych benefitów, podziału pracowników na grupy w odniesieniu do wartości benefitów, zarządzania budżetem oraz weryfikacji wykorzystywania pakietów przez pracowników w ustalonych ramach kwotowych.

Takie rozwiązanie pozwala na dużą elastyczność — firma może samodzielnie kupować wybrane rodzaje benefitów albo też wykorzystywać zewnętrzny system kaferteryjny, integrując go z użytkowanym przez siebie system do zarządzania personelem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

U mnie w pracy działa ten system kafeteryjny http://motivizer.pl/ i wiem od kadrowej, że środki na benefity dla pracowników idą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I zgadzam się Panią, że systemy kafeteryjne są bardzo dobrym sposobem na motywację, jeśli tylko wie się, jak nimi zarządzać. Ale od tego jest też wsparcie pracowników systemów.

dodany przez Grażyna Kotanowicz, 02-08-2017 11:15:09