PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wielowymiarowa analiza danych

analiza danych

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wiąże się z koniecznością bieżącego dostępu do wieloprzekrojowych analiz i różnorodnych raportów. Analiza danych i wnioski uzyskane na jej podstawie są bowiem głównymi wyznacznikami trafności podejmowanych decyzji dotyczących nie tylko optymalizacji kosztów czy tworzenia długo- i krótkoterminowych planów, ale także opracowywania strategii firmy czy wyboru partnerów biznesowych.

Od informacji do trafnych decyzji

W dzisiejszych szybko zmieniających się realiach biznesowych proste raporty generowane z systemów finansowo-księgowych są już niewystarczające do efektywnego prowadzenia firmy. Mają one zazwyczaj postać szczegółowych zestawień, które wymagają drobiazgowych analiz albo też dodatkowych opracowań. Natomiast menedżerowie, aby szybko i trafnie podejmować decyzje, potrzebują informacji zagregowanych oraz porównań przekrojowych na podstawie danych pochodzących z różnych obszarów przedsiębiorstwa, które niejednokrotnie są obsługiwane przez odrębne aplikacje, nie zawsze w pełni ze sobą zintegrowane.

Odpowiedzią na rosnące potrzeby analityczne organizacji jest wielowymiarowa analiza danych umożliwiająca dostęp do kompleksowych informacji na temat stanu firmy, które można śledzić i oglądać pod różnym kątem i w wielu perspektywach — za pomocą wykresów, tabel czy innych dowolnych zestawień.

Analiza w wielu wymiarach, czytelna i dostosowana do potrzeb

Jednym ze sposobów prowadzenia wielowymiarowej analizy danych są kostki OLAP (On-Line Transaction Processing). Zasada ich działania przypomina trochę kostkę Rubika, w której pola mogą się obraca dookoła wielu płaszczyzn, co skutkuje zmianą wyglądu kostki z danej strony. Technologia OLAP pozwala analizować dane w wielu wymiarach, a także formułować hipotezy o wpływie poszczególnych czynników na określone zdarzenie i weryfikować je poprzez zadawanie serii pytań.

W OLAPach odpowiedzi uzyskiwane są szybko, a wyniki — prezentowane w czytelny i przejrzysty sposób. Ponadto system umożliwia automatyzację przetwarzania danych, które mogą być zaciągane zarówno z użytkowanych w firmie systemów informatycznych (np. klasy ERP), jak i z zewnętrznych źródeł (np. z Internetu czy z arkuszy kalkulacyjnych).

Istotną zaletą tej technologii jest również elastyczne dostosowanie do potrzeb menedżerów — nie tylko w odniesieniu do zakresu danych, ale także co do sposobu ich prezentacji (tylko główne dane i wskaźniki albo szczegółowe zestawienie wartości poszczególnych mierników). W porównaniu do tradycyjnych metod raportowania, takich jak arkusz kalkulacyjny, kostki OLAP pozwalają na przeglądanie i zestawienie danych nie w postaci dwuwymiarowej, ale wielowymiarowej, umożliwiając tym samym tworzenie niemal nieskończonej liczby kombinacji widoków i porównań.

Analiza danych ze wszystkich obszarów

Przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych można badać zależności pomiędzy wartościami liczbowymi, czyli miarami (np. sprzedaż netto i brutto, marża, sprzedana ilość, obroty Wn i Ma) a zbiorem parametrów zwanych wymiarami (takie jak: czas, produkty, kontrahenci, magazyny, MPK). W zależności od potrzeb OLAP pozwala analizować nie tylko dane finansowe, ale także z innych obszarów. Dzięki temu firmy mogą w zakresie:

  • sprzedaży i należności — analizować wyniki sprzedaży, rentowności, realizację planu sprzedaży, oraz wykonanie analizy marketingowej;
  • finansów — wykonywać analizy wyników finansowych oraz bilansu, kosztów, wskaźników, przepływów finansowych;
  • produkcji — analizować koszty produkcji, wydajności oraz jakości;
  • logistyki i zakupów — analizować realizację zamówień, stanu zapasów, ocenę jakości i wydajności;
  • personelu — analizować zasoby kadrowe, dane płacowe, godziny pracy.

Analizy danych w technologii OLAP pozwalają na przygotowanie własnych, niemal spersonalizowanych zestawień i raportów, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem firmą. Używając tego narzędzia, firma ma możliwość obserwacji kluczowych wskaźników związanych z prowadzoną działalnością, a przez to może łatwo identyfikować ewentualne problemy, jak również tworzyć bardziej realne plany.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.