PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Chmura obliczeniowa jako narzędzie optymalizacji kosztów IT

optymalizacji kosztów it

Cloud computing pozwala dopasowywać dostępne zasoby do faktycznych potrzeb organizacji, co eliminuje potrzebę kupowania rozwiązań IT na zapas. Kluczowe jest tu planowanie potrzeb oraz zdrowy rozsądek.

Możliwość dokładnego rozliczania kosztowego rzeczywiście wykorzystanych zasobów oraz wyeliminowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem licencji to bodaj najważniejsze korzyści kosztowe wynikające z użytkowania oprogramowania w modelu cloud computing. Większość dostawców chmury pozwala dowolnie kształtować dostępność rozwiązań oferowanych za jej pośrednictwem z wyprzedzeniem wynoszącym zwykle jeden cykl rozliczeniowy (najczęściej jeden miesiąc).

Rozsądne podejście do chmury

Umiejętne zaplanowanie potrzeb — liczby użytkowników, mocy obliczeniowej czy przepływności sieci — pozwala tak zarządzać zasobami IT wykorzystywanymi za pośrednictwem chmury, aby zawsze zapewnić ich minimalną, wystarczającą w danej chwili dostępność. Warto oczywiście zachować pewną nadmiarowość, jednak dzięki możliwości elastycznego kształtowania zakresu dostępnych w danym okresie rozwiązań chmura może stać się narzędziem optymalizacji kosztów IT.

Ustalone na dany okres progi dostępności usług czy rozwiązań oferowanych z poziomu chmury najczęściej nie są nieprzekraczalne — większość dostawców pozwala dokupić dodatkowe zasoby bądź dostępy dla kolejnych użytkowników także w trakcie trwania cyklu rozliczeniowego. Często jednak wiąże się to z wyższymi opłatami niż w przypadku nabycia zasobów zaplanowanych wcześniej.

Optymalizacja to nie tylko oszczędności

Optymalizacja kosztów IT to nie tylko proste oszczędzanie. Odpowiednio wykorzystana chmura obliczeniowa — tak publiczna, jak i prywatna (różnice między nimi można przeanalizować na przykładzie Xpertis Cloud Computing) — zapewnia przejrzysty model rozliczania kosztów. Zarówno organizacja rozumiana jako całe przedsiębiorstwo, ale też jako dział biznesowy, ponosi jedynie koszty faktycznie wykorzystanych zasobów. Skoro znane są łączne opłaty poniesione wskutek wykorzystania rozwiązań chmurowych lub całkowite koszty posiadania własnej infrastruktury chmurowej, a jednocześnie wiadomo z dużą szczegółowością, którzy użytkownicy i w jakim stopniu wykorzystali zasoby chmurowe — łatwo osiągalna jest możliwość precyzyjnego rozliczenia kosztów i zapewnienia przejrzystości finansowania IT.

Dodatkowo, rozwój modelu chmury obliczeniowej stopniowo zmierza w kierunku zwiększenia automatyzacji obsługi użytkowników. Jest to dziś dobrze widoczne w przypadku rozwiązań chmury publicznej — zarówno infrastrukturalnych, jak i aplikacji biznesowych skierowanych do użytkowników końcowych. Często wystarczy kilka kliknięć myszką, aby móc zacząć korzystać z danej aplikacji, rozwiązania czy zasobu. Automatyzacja, eliminując potrzebę zaangażowania zasobów ludzkich, również niesie za sobą wymierne oszczędności.

Uwaga na ukryte koszty

Podczas wybierania rozwiązań oferowanych w modelu chmury prywatnej należy wnikliwie przeanalizować zapisy umowy z dostawcą usług. Nierzadko pojawia się sytuacja, w której każde odstępstwo od określonych w umowie warunków wiąże się z niemałymi kosztami, co powoduje, że chmura, zamiast stać się narzędziem optymalizacji kosztów IT w firmie, generuje dodatkowe koszty.

Warto również kontrolować wdrożenia rozwiązań chmurowych w organizacji. Łatwość ich zakupu sprzyja nadmiernym inwestycjom i szybkiemu rozrostowi skali wykorzystania chmury publicznej w firmie, przy czym trudniejsze staje się zarządzanie takim nieuporządkowanym środowiskiem oraz koordynowanie kosztów. Jednocześnie coraz częściej mówi się, że to dyrektor ds. IT powinien wziąć na siebie obowiązki związane z zarządzaniem umowami z dostawcami rozwiązań chmurowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.