PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak usprawnić obsługę i kontrolę procesów logistycznych? Wypróbuj rozwiązania mobilne

rozwiązania mobilne

Wykorzystanie na szeroką skalę nowoczesnych urządzeń przenośnych pozwala usprawnić niemal wszystkie obszary typowe dla procesów logistycznych, a zarazem wzmocnić szczegółowość raportowania. Dodatkowo usprawnienia te nie wymagają zwykle znaczących nakładów.

Rozwiązania mobilne stopniowo, ale systematycznie wkraczają w kolejne obszary działalności biznesowej. Trend ten nie omija również procesów logistycznych — specyficznych, bo sięgających działań prowadzonych w firmie oraz poza jej granicami. Nie jest to nic dziwnego, jeśli rozważyć możliwe do osiągnięcia korzyści w zakresie przebiegu procesów w tym obszarze i kontroli nad ich prawidłową realizacją, a także jeśli uwzględnić łatwość wdrożenia aplikacji mobilnych. Gdy firma zdecyduje się na powszechne dziś rozwiązania mobilne, to przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych wyposaży swoich pracowników odpowiedzialnych za realizację procesów logistycznych w nowoczesne i, co ważniejsze, efektywne narzędzia usprawniające ich codzienną pracę. Często wystarczy tu popularne urządzenie przenośne — tablet lub smartfon — oraz aplikacja oparta na wdrożonym w firmie systemie klasy ERP bądź oprogramowanie działające w formie usługi i obsługiwane przez mobilną przeglądarkę.

Instrukcje zawsze pod ręką

Dając pracownikom rozwiązania mobilne, czyli urządzenia przenośne wyposażone w stosowne aplikacje, zapewniamy im swobodny dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji — szczegółów niezbędnych do sprawnej kompletacji zamówienia, danych dotyczących lokalizacji określonych towarów w magazynie, warunków dostaw czy nawet optymalnej trasy dojazdu do siedziby odbiorcy.

Aplikacje wspierające ten obszar są przy tym zazwyczaj wyposażone w czytelny, prosty w obsłudze interfejs, w naturalny sposób porządkujący działania magazynierów i pracowników spedycji. Łatwiejszy, scentralizowany dostęp do takiej wiedzy oznacza, że pracownicy mogą sprawniej realizować powierzone im zadania logistyczne i nie marnotrawią cennego czasu na poszukiwanie potrzebnej dokumentacji drukowanej. Idąc dalej, nowoczesne rozwiązania mobilne w powiązaniu z czytnikami kodów kreskowych lub metek radiowych umożliwiają całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej, zarówno na potrzeby gospodarki magazynowej, jak i spedycji towarów.

Bardziej sprawna organizacja

Zinformatyzowanie obiegu informacji w ramach całego procesu logistycznego pozwala w nieosiągalny wcześniej sposób automatyzować i optymalizować poszczególne — zwykle wzajemnie zależne od siebie — kroki. Wykorzystanie możliwości dzisiejszych terminali mobilnych może dalece wykraczać poza proste podpowiadanie użytkownikom kolejnych kroków działania. Realne jest kompleksowe zautomatyzowanie przyjmowania i wydawania towarów z magazynu czy zoptymalizowanie procesu kompletacji zamówień przy uporządkowaniu rozmieszczenia towarów w magazynach pod kątem realizacji najbardziej priorytetowych zleceń.

Dodatkową korzyścią jest też skrócenie do minimum czasu raportowania z wykonania działań logistycznych — informacje dotyczące stanu realizacji poszczególnych zleceń są dostępne na bieżąco i opierają się na faktycznym postępie realizowanych przez pracowników czynności. Dzięki temu poprawa obsługi procesów logistyki umożliwia realny wzrost sprawności całej firmy! Usprawnienia w obszarze raportowania działań logistycznych wprost wpływają na efektywność całego przedsiębiorstwa. Kierownictwo firmy — mając dostęp do aktualnych informacji na temat stanów magazynowych, a także na temat realizacji wieloetapowych dostaw oraz spedycji towarów — jest w stanie sterować organizacją w taki sposób, aby zminimalizować zapasy i zmniejszyć zamrożony w nich kapitał, a zarazem zapewnić jak najszybszą realizację zamówień.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.