PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak zadbać o powodzenie projektu wdrożeniowego?

powodzenie projektu

Każde wdrożenie rozwiązania informatycznego opiera się na współpracy klienta oraz firmy wdrożeniowej. Sukces projektu zależy jednak nie tylko od ich relacji. Organizacja, przystępująca do realizacji wdrożenia, staje przed wieloma decyzjami kluczowymi dla powodzenia projektu.

Na ostateczny efekt wdrożenia składa się wiele elementów. Za udany uznać można projekt wdrożeniowy zrealizowany w terminie, w budżecie, w pełnym zakresie funkcjonalnym i dopiero wówczas, gdy nowe rozwiązanie faktycznie sprawdzi się w organizacji i zdobędzie zaangażowanie szeregowych użytkowników. Czynniki wpływające na powodzenie projektu wdrożenia są tylko w części unikalne dla danej organizacji. Gros z nich zależy od przygotowania organizacji oraz umiejętności zarządzania zmianą.

Odpowiednie rozwiązanie...

Każdy projekt powinna poprzedzać analiza wdrożeniowa, której celem będzie wybór rozwiązania faktycznie odpowiadającego potrzebom organizacji. Na tym etapie niezbędna jest jednak znajomość specyfiki działalności i szczegółowa wiedza na temat funkcjonowania firmy oraz rzeczywistego przebiegu procesów biznesowych, a taką wiedzą najczęściej dysponują osoby biorące udział w ich realizacji. Z tego powodu już na etapie przygotowania do projektu konieczne jest zaangażowanie kluczowych użytkowników.

...i firma wdrożeniowa

Kolejnym krokiem winna być decyzja o wyborze partnera wdrożeniowego. Poza kompetencjami firmy wdrożeniowej, a także doświadczeniem w realizacji projektów dla danej branży, cenna jest też jakość wzajemnej komunikacji. Powodzenie projektu wdrożeniowego często zależy bowiem od umiejętności szybkiego reagowania na pojawiające się zdarzenia oraz sprawnego poszukiwania rozwiązań odpowiednich dla danej sytuacji. To z kolei zależne jest od umiejętności nawiązania porozumienia między przedstawicielami obu stron.

Szczególną uwagę zwrócić należy także na proponowane przez dostawców metodyki wdrożeniowe. Od wyboru odpowiednich dla danej sytuacji zasad prowadzenia prac często zależy terminowość realizacji projektu. W umowie wdrożeniowej powinny z kolei znaleźć się precyzyjne zapisy dotyczące podziału obowiązków firmy wdrożeniowej i klienta, zasad wynagradzania oraz możliwego do zrealizowania harmonogramu.

Czytelna komunikacja

Uniwersalną zasadą sprzyjającą powodzeniu wszystkich projektów wpływających na działanie organizacji, a takimi są niewątpliwie wdrożenia systemów IT, jest zapewnienie właściwej komunikacji w odniesieniu do celu i przebiegu projektu oraz wynikających z jego realizacji zmian. Jasne zasady informowania o projekcie sprzyjają budowaniu zaangażowania całej firmy.

Właściwie dobrany zespół

Realizacja zadań towarzyszących wdrożeniu często jest dodatkowym obowiązkiem zaangażowanych w projekt pracowników. W sytuacji, kiedy inni pracownicy nie są w stanie odciążyć członków zespołu wdrożeniowego w realizacji codziennych zadań, tym bardziej istotne staje się zaangażowanie zespołu. Nie mniej ważny jest także odpowiedni wybór osoby, która pokieruje projektem wdrożeniowym. Osoba taka powinna dysponować zarówno wnikliwą znajomością procesów biznesowych organizacji, umiejętnościami projektowymi, a także kompetencjami decyzyjnymi i poparciem kierownictwa. Niebagatelne znaczenie dla powodzenia projektu mają też umiejętności pracy zespołowej i tzw. kompetencje miękkie.

Należy zadbać też o odpowiednią rangę projektu w organizacji. Dotyczy to przede wszystkim uzyskania wsparcia zarządu oraz kluczowych użytkowników. Od odpowiedniego umocowania właściciela projektu wdrożeniowego w strukturach firmy często zależy faktyczny przebieg prac i zdolność eliminowania konfliktów, a w efekcie — powodzenie projektu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.