PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Na czym polega efektywne zarządzanie personelem?

zarządzenie personelem

Pracownicy to bez wątpienia jeden z najcenniejszych zasobów każdej organizacji. To ludzie oraz ich indywidualne zaangażowanie w pracę decydują o efektywności całego przedsiębiorstwa. Od zarządu i kadry menedżerskiej zależy jednak, czy zasób ten zostanie wykorzystany w sposób optymalny.

Sprawne zarządzanie personelem to sztuka dopasowania oczekiwań oraz umiejętności pracowników do potrzeb organizacji. Efektywność procesów kierowania pracownikami wymaga również działania w dynamicznie zmieniających się warunkach. Skala trudności planowania pracy konkretnych osób zależy od branży, liczności zespołu oraz specyfiki i skali działania organizacji.

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi powinno opierać się na umiejętnej ocenie kompetencji poszczególnych osób, wyznaczeniu i jasnym komunikowaniu celów, ról oraz obowiązków członków zespołu, a także sprawiedliwym wynagradzaniu za pracę. Efektywne kierowanie personelem zmierza do stworzenia sprawnego zespołu współpracujących osób realizujących cele wpisujące się w strategię organizacji.

Zasoby cenne dla każdej organizacji

Budowanie sprawnie działającego zespołu pracowników to proces długotrwały i wymagający dużego zaangażowania, który powinien jednak być traktowany w kategoriach inwestycji. Tylko takie podejście daje możliwość systemowego planowania rozwoju kadrowego i mierzenia efektywności zasobów oraz ich wykorzystania, ale narzuca też określone wymagania związane przykładowo z rekrutacją. Efektywne zarządzanie personelem wymaga też inwestowania w posiadane zasoby. Aby jednak w przemyślany — i zgodny z oczekiwaniami pracowników oraz potrzebami przedsiębiorstwa — sposób zaplanować szkolenia, niezbędny staje się dostęp do szczegółowych informacji na temat efektywności pracy czy historii zatrudnienia. Skuteczne zarządzanie personelem wymaga systematycznej oceny pracowników, sprawnej komunikacji, planowania rozwoju kompetencji i kariery oraz odpowiedniej polityki wynagradzania.

Inny wymiar kapitału

Trudno mówić o efektywności procesów HR i nie uwzględnić kwestii budżetowych. W większości organizacji gros środków wydawanych na obszar HR stanowią wynagrodzenia. Tym bardziej istotne jest, aby pensje były wypłacane pracownikom w sposób sprawiedliwy — oparty na liczbie rzeczywiście przepracowanych godzin — i w uzasadnionej wysokości. Odrębnym obszarem wspierającym efektywne zarządzanie personelem są mechanizmy premiowania. Umiejętne wykorzystanie narzędzi finansowych pozwala wzmocnić zaangażowanie osób, które faktycznie w największym stopniu przyczyniają się do powodzenia podejmowanych działań, i zachęcić współpracowników do podążania ich śladami.

Z kolei od sprawnej komunikacji, czyli przepływu informacji kadrowych między pracownikami, kierownictwem i działem HR, często zależy sprawność rozwiązywania ewentualnych problemów.

Wsparcie informatyczne

Pomocą w realizacji zadań związanych z kierowaniem ludźmi stały się nowoczesne narzędzia informatyczne. Wyspecjalizowane w obszarze kadr i płac systemy (takie jak np. Xpertis Personel) z jednej strony agregują i dostarczają menedżerom informacji pozwalających właściwym osobom przydzielić zadania i role w organizacji, a z drugiej ułatwiają monitorowanie efektywności pracy, sprawiedliwe wynagradzanie i planowanie rozwoju kompetencji.

Wdrożenie narzędzi samoobsługi pracowniczej (więcej na ten temat w artykule „Portal pracowniczy sposobem na to, żeby pracownicy przestali dzwonić do kadr”) pozwala usprawnić komunikację pracowników z organizacją, obsługę rozliczeń i wniosków urlopowych, a zarazem odciążyć pracowników działu HR. Z kolei elektroniczny obieg dokumentów kadrowych wsparty wyposażonymi w narzędzia analityczne kokpitami menedżerskimi ułatwia zarządzanie personelem, szkoleniami i pracą. Ogromne znaczenie ma dziś też możliwość połączenia systemów HR z rozwiązaniami wspierającymi operacje w różnych działach organizacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Xpertis to nie jedyne narzędzie, które wspomaga ZPC. Warto sprawdzić też SuccessFactors: http://www.roc-group.pl/aktualnoci-i-wydarzenia/blog/entry/zarzadzanie-przez-cele-moe-byc-prostsze-ni-mylisz

dodany przez Dariusz Mika, 12-08-2015 14:29:35

Pracodawca, który niechętnie informuje pracowników o swoich planach, zamierzeniach i celach bardzo dużo traci. http://praca.jobkralle.pl

dodany przez Sandra Gaj, 30-09-2015 13:43:59

Przydadzą się także różne narzędzia wspomagające pracę, na przykład system przywoławczy :) _______________________ http://www.lrspoland.pl/

dodany przez dorota jurczyk, 16-01-2018 16:43:01