PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Nie tylko etykiety — jak optymalizować gospodarkę magazynową i transport?

optymalizować gospodarkę magazynową

Systemy informatyczne od lat wykorzystywane są zarówno do planowania procesów magazynowych i transportowych, jak i do zarządzania tymi procesami. Nowe technologie sprawdzają się też na poziomie operacyjnym i pozwalają optymalizować gospodarkę magazynową na niespotykaną wcześniej skalę.

Wprowadzenie etykiet otwiera drogę do znacznego usprawnienia operacji logistycznych. Coraz rzadziej są to jednak tylko proste kody kreskowe. Ich miejsce zajmują bardziej pojemne nośniki danych — wielowymiarowe kody lub metki RFID, które poza identyfikacją towaru mogą zawierać szereg innych, przydatnych informacji. Tego typu nośniki często zastępują klasyczną dokumentację, co zwykle oznacza oszczędność czasu, a także uporządkowanie operacji magazynowych. Z drugiej zaś strony, choć etykiety wykorzystywane są już powszechnie, to ich potencjalne zastosowania są coraz szersze — etykiety pełnią bowiem rolę nośników informacji, które mogą być odczytywane i przetwarzane całkowicie automatycznie.

Usprawnienia w operacjach

Automatyzacja jest dziś kluczem do sprawnej realizacji operacji magazynowych i transportowych. Przede wszystkim umożliwia monitorowanie przebiegu procesów magazynowo-logistycznych, pozwala ograniczyć liczbę błędów, a także zwiększyć efektywność realizowanych działań. Wszędzie gdzie to możliwe, warto rozważyć automatyzację poszczególnych operacji magazynowych lub wręcz zastosowanie magazynów wysokiego składowania. Z kolei w miejscach, gdzie jest to niemożliwe albo nieopłacalne, należy wprowadzić zasady pracy pozwalające usystematyzować obieg informacji (więcej na ten temat w artykule: „Za dużo pomyłek w dostawach? Zadbaj o lepszy obieg informacji z partnerami i kontrahentami”). Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych operacji magazynowych warto wyposażyć w podręczne urządzenia mobilne — mogą być to wyspecjalizowane urządzenia lub powszechnie wykorzystywane tablety — które usprawniają raportowanie oraz umożliwiają bieżący dostęp do aktualnych informacji niezbędnych do realizacji zamówień w odpowiednim terminie i we właściwej kolejności (o korzyściach z zastosowania takich rozwiązań można przeczytać w materiale „Mobilny magazyn sposobem na przyspieszenie obsługi procesów magazynowych”).

Urządzenia z czytnikami kodów ułatwiają identyfikację towarów, podpowiadają pracownikom kolejność realizacji operacji magazynowych i upraszczają kompletację zamówień. Zapewniają też dostęp do szczegółowych informacji na temat zleceń i zamówień, co usprawnia kontrolę dokumentów spedycyjnych i pozwala zmniejszyć liczbę błędów na etapie załadunku. Z drugiej strony, wykorzystanie takich urządzeń pozwala automatyczne rejestrować wszystkie zdarzenia magazynowe: przyjęcia, wydania czy przesunięcia towaru, co uszczelnia procesy kontroli i ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu procesów magazynowych.

... i po stronie kierownictwa

Automatyzacja oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych — zapewniając kierownictwu dostęp do informacji na temat faktycznego przebiegu procesów magazynowych i logistycznych — umożliwiają zarazem bieżące kontrolowanie funkcjonowania magazynu oraz działań transportowych. Łatwiejsze staje się poszukiwanie źródeł opóźnień i podejmowanie decyzji zmierzających do bardziej efektywnego gospodarowania dostępnymi zasobami. Dzięki lepszej koordynacji działań logistycznych i szczegółowemu planowaniu pracy magazynierów możliwa jest priorytetyzacja zleceń — np. od tych najbardziej rentownych. Wszystkie te działania pozwalają optymalizować gospodarkę magazynową.

Przydatne okazują się też narzędzia wspierające zarządzanie powierzchnią magazynową i umożliwiające automatyzację planowania rozmieszczenia towaru w sposób ułatwiający późniejszą kompletację zamówień oraz wyeliminowanie wielu zbędnych, powtarzalnych działań. Systemy, które są dziś podstawą efektywnej gospodarki magazynowej, działają zazwyczaj w powiązaniu z systemami wspierającymi inne obszary działania firmy — sprzedaż, obsługę klienta, finanse i księgowość czy HR. To zaś pozwala lepiej planować operacje pod kątem realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.