PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Matryca kompetencji narzędziem pomiaru umiejętności w firmie

matryca kompetencji

Posiadane przez firmę doświadczenie, know-how, a także właściwe wykorzystanie kompetencji poszczególnych pracowników pomaga w realizacji strategii i zakładanych celów, a tym samym stanowi o sukcesie firmy. Jak jednak sprawdzić, jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuje firma, skąd się biorą potrzeby szkoleniowe i w jaki sposób można je najbardziej efektywnie zamodelować? Stworzenie matrycy kompetencji może być kluczem do odpowiedzi na te pytania.

Matryca kompetencji to zbiór kompetencji kluczowych z perspektywy danej organizacji. Obejmuje i określa skalę zarówno wiedzy i umiejętności ogólnofirmowych (a zatem takich, które powinny charakteryzować wszystkich pracowników), jak i tych specyficznych dla poszczególnych stanowisk. Jest metodą najczęściej wykorzystywaną w dużych organizacjach, o złożonych strukturach i zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Jak zbudować mapę kompetencji?

Punktem wyjścia w tworzeniu macierzy kompetencji jest określenie najważniejszych umiejętności w firmie. Zależą one od kultury organizacji, a także specyfiki branży. Następnie należy je pogrupować najpierw na umiejętności ogólnofirmowe (jak na przykład adaptacja do zmian), potem — charakterystyczne dla poszczególnych obszarów (sprzedaż, produkcja, finanse i administracja, wsparcie techniczne itd.), aż w końcu — stanowiskowe. Na tym etapie należy zadać sobie pytanie, jaką wiedzę i jakie umiejętności powinna posiadać dana osoba, aby mogła skutecznie realizować swoje zadania? W przypadku programisty będzie to na przykład znajomość danego języka programowania, w przypadku menedżera umiejętność motywowania innych, pracownik help desku musi umieć radzić sobie w stresujących sytuacjach, a handlowiec — negocjować.

Przy tworzeniu opisu konkretnych już kompetencji należy opracować także ich definicje, w których zostanie zawarte jakiej wiedzy, umiejętności, postawy czy efektu oczekuje organizacja od swoich pracowników. Następnie trzeba ustalić skalę wraz z opisem wyjaśniającym, jakie oczekiwania kryją się pod każdym z poziomów. Prosta skala (na przykład od 1 do 5) pomoże w określeniu, jak bardzo dany pracownik odpowiada oczekiwaniom firmy w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności czy predyspozycji, aby realizować powierzane mu zadania.

Dlaczego w firmie warto definiować kompetencje?

Matryca kompetencji pozwala w oczywisty sposób usprawnić prowadzenie oceny okresowej. Uzyskane dane zaś umożliwiają szybkie określenie luk kompetencyjnych, dzięki czemu można sprawnie i, co ważniejsze, trafnie planować szkolenia. Narzędzie to pełni zatem kluczową rolę w budowaniu i realizacji ścieżek kariery.

Co więcej, matryca kompetencji umożliwia także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, poprzez stworzenie możliwości przydzielania pracownikom ról i zdań najbardziej odpowiednich dla ich wiedzy i umiejętności. Definiowanie kompetencji na poszczególnych stanowiskach doceniane jest także przez dział HR w procesie rekrutacji, gdyż — dzięki możliwości zestawienia umiejętności kandydata z oczekiwaniami firmy — ułatwia podejmowanie trafnych decyzji i znajdowanie pracowników najbardziej odpowiadających oczekiwaniom firmy.

Planowanie szkoleń w oparciu o matrycę kompetencji oraz wyniki oceny okresowej ma istotne znaczenie organizacyjne. Dzięki temu można z większym prawdopodobieństwem zaplanować budżety szkoleniowe i lepiej zorganizować pracę zarówno działu szkoleń, jak i tych działów, z których pracownicy będą brali udział w szkoleniach (wcześniejsze poinformowanie szefów działów o koniecznych szkoleniach obowiązkowych pozwoli im lepiej zaplanować pracę poszczególnych osób).

Narzędzia do mierzenia wiedzy, umiejętności, predyspozycji…

W przypadku zarówno dużych, jak i mniejszych organizacji efektywne zarządzanie wiedzą nie byłoby możliwe bez wsparcia dedykowanego systemu informatycznego. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia stworzenie macierzy kompetencji, która stanowi punkt wyjścia do ocen okresowych. Integracja z pozostałymi aplikacjami działającymi w firmie pozwala na kompleksowe przeprowadzenie wszelkich operacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, ułatwia dokonanie wielowymiarowych analiz, a także eliminuje zbędną dokumentację.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.