PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Aby efektywniej poszukiwać pracowników. Narzędzia do e‑rekrutacji

rekrutacja

Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika uruchamia niejednokrotnie długi i złożony proces rekrutacyjny. Jak bowiem w dzisiejszych czasach z setek otrzymywanych CV oraz dziesiątek odpowiedzi na ogłoszenia o pracę szybko i trafnie wybrać właściwego kandydata? Na szczęście na rynku jest coraz więcej narzędzi, które znacząco ułatwiają działom HR pracę w tym zakresie.

Rekrutacja jest jeszcze ciągle niedocenianym procesem w firmach. A przecież — mówiąc nieco patetycznie — to od tego, jakich ludzi (z jakimi kompetencjami) będzie zatrudniać organizacja, zależeć mogą jej dalsze losy. Dlatego też zamiast zostawiać tego typu kwestie przypadkowi lub działać ad hoc w momencie już krytycznej potrzeby zatrudnienia pracownika, lepiej — jak w przypadku każdego innego procesu realizowanego w firmie — opracować własne zasady rekrutacji. To nie tylko usprawni sam proces zatrudniania nowych ludzi, ale także pomoże uporządkować w danej organizacji kompetencje jej pracowników. Co więcej, w takiej sytuacji łatwiej będzie wdrożyć system do e-rekrutacji.

Planowanie zatrudnienia dobrą praktyką

Rekrutacja nie jest działaniem tylko działu HR, przecież potrzeby rekrutacyjne powstają w konkretnych pionach, działach, zespołach. Dlatego też w tworzeniu planów rekrutacyjnych powinni uczestniczyć menedżerowie, którzy są uprawnieni do zgłaszania zapotrzebowania na nowych pracowników. Na podstawie potrzeb zgłoszonych na dany okres (np. jednego roku) przez poszczególnych szefów zespołów można już tworzyć plan zatrudnienia dla całej organizacji. Dzięki takiemu planowaniu przedsiębiorstwo jest w stanie nie tylko lepiej przygotować budżet firmy, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów pracowniczych — zarówno aktualnych, jak i tych prognozowanych — ale także ma możliwość utrzymania optymalnego stanu zatrudnienia.

Aplikacje do e-rekrutacji

Już na etapie opracowywania planów można wykorzystać narzędzia do e-rekrutacji. Ponadto takie rozwiązania ułatwiają kierownikom działów oraz pracownikom działu HR bieżące monitorowanie potrzeb kadrowych poprzez wykorzystanie automatycznych analiz w zakresie np. możliwości przesunięć na stanowiskach, informacji o wakatach, konieczności rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Również samo zgłoszenie zapotrzebowania na nowe etaty odbywać się może elektronicznie — kierownik wypełnia e-wniosek, w którym wskazuje stanowisko, liczbę pracowników, wymiar zatrudnienia, oczekiwaną datę zatrudnienia, wymagania w stosunku do kandydatów (tu najlepiej zastosować modele kompetencyjne, o których pisaliśmy w artykule „Matryca kompetencji narzędziem pomiaru umiejętności w firmie”). Następnie zapotrzebowanie zostaje zaakceptowane przez upoważnione do tego osoby, co oznacza uruchomienie procesu e-rekrutacji.

Dam pracę… czyli przygotowanie ofert i ich selekcja

Własna matryca kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach znacząco ułatwia przygotowanie ofert pracy — do gotowych modeli wystarczy dodać to, co firma oferuje i można już uruchamiać proces e-rekrutacji. Tak przygotowane ogłoszenie można wygenerować w systemie i opublikować na witrynie firmy czy w serwisach rekrutacyjnych.

Zbieranie i segregowanie przychodzących ofert pracy pochłania dużą ilość czasu i może skutkować błędami wynikającymi np. z przeoczenia. Oprogramowanie do e-rekrutacji eliminuje te trudności i pomyłki — kandydaci zgłaszają swoją aplikację bezpośrednio w systemie, wypełniają krótką ankietę, załączają wymagane dokumenty, jak np. życiorys czy list motywacyjny. Następnie w sposób automatyczny można w systemie przygotować wstępną analizę w oparciu o kluczowe wymagania albo określone kryteria, dokonać oceny punktowej, a na tej podstawie wykonać wstępną selekcję.

Rekrutować tylko najbardziej odpowiednich

Narzędzia do e-rekrutacji pozwalają w dowolny sposób selekcjonować kandydatów i zawężać ich liczbę począwszy od najbardziej ogólnych kryteriów — jak np. lokalizacja (miejsce zamieszkania) kandydata, po najbardziej szczegółowe związane z doświadczeniem czy już konkretną (często wąską) kompetencją. I tak w szybki sposób z kilkuset aplikacji system pomaga wybrać tylko tych kilku (może kilkunastu) kandydatów, z którymi firma będzie chciała dalej prowadzić rozmowy.

W zależności od wielkości firmy, branży czy specyfiki konkretnych stanowisk procesy rekrutacyjne mogą mieć różny stopień skomplikowania — a te najbardziej złożone mogą liczyć sobie nawet kilkanaście etapów. Dobry system informatyczny to uwzględnia, a jego wartością dodaną jest fakt, że dział HR — jako jednostka zarządzająca procesami rekrutacyjnymi — ma realny wpływ na to, jak te poszczególne procesy zostaną zdefiniowane w systemie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

U nas w fimie na przykład zdał egzamin program do rekrutacji, my akurat mamy Sonata HR, ale sa różnych firm. Mamy wsyztsko uporzadkowane, a zatrudniamy dużo osób więc polecam.

dodany przez Mila, 30-06-2015 09:15:25