PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Obsługa procesu kadrowego w jednym miejscu

procesu kadrowego

Kształtowanie polityki personalnej w firmie jest jednym z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Optymalne zarządzanie kapitałem ludzkim pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe, przekładając się tym samym na jakość prowadzenia biznesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ramach procesu kadrowego stanowi znaczne ułatwienie zarówno w codziennej pracy działu HR, zarządu, jak i wszystkich pracowników organizacji.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy prowadzonego biznesu obsługa procesu kadrowego składa się zarówno z elementów twardych, takich jak rozliczanie wynagrodzeń, prowadzenie rekrutacji czy ewidencji urlopów, oraz elementów miękkich, do których należy organizacja szkoleń, ocena okresowa pracowników czy też rozliczanie benefitów. Prowadzone w ramach tego procesu działania dotyczą działu kadr, pracowników, kierowników poszczególnych komórek i zarządu; a skuteczna polityka personalna nie tylko umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez delegowanie zadań zgodnych z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, ale także w znacznej mierze upraszcza komunikację między wszystkimi uczestnikami procesu obsługi pracownika.

Wszystkie dane w jednym miejscu

Dziś optymalne zarządzanie personelem nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia ze strony systemu informatycznego. Wyspecjalizowane aplikacje, jak na przykład Xpertis Personel firmy Macrologic, pozwalają na prowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą kadr w jednym miejscu, umożliwiając tym samym płynną wymianę informacji —  począwszy od rekrutacji, przez adaptację pracownika, rejestrację czasu pracy, naliczanie wynagrodzenia, ocenę okresową, szkolenia, aż po rozwiązanie umowy o pracę.

Dzięki integracji z pozostałymi systemami działającymi w firmie przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp do wielowymiarowych analiz, ma możliwość tworzenia niemal dowolnie definiowanych raportów, planów, budżetów i prognoz w zakresie wynagrodzeń, szkoleń, poziomu zatrudnienia. Z kolei elektroniczny obieg dokumentów to oszczędność czasu potrzebnego na przekazywanie, a potem archiwizowanie informacji.

Elektroniczne rozliczenia

Aplikacja do obsługi procesu kadrowego wspomaga również organizację w takich działaniach jak budżetowanie, kontrola kosztów pracowniczych, w tym pensji, środków przeznaczonych na szkolenia. System pomaga w rozliczaniu zaliczek, benefitów, potrąceń z tytułu opieki zdrowotnej, ubezpieczeń pracowniczych czy też systemu kafeteryjnego. Takie oprogramowanie wspiera również proces obsługi delegacji, naliczania nieobecności poprzez elektroniczny obieg wniosków urlopowych i umożliwia łatwy dostęp do rezerw urlopowych.

Wyszukiwanie talentów i ich doskonalenie

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że system jest także nieocenionym źródłem pomocy w trakcie rekrutacji. Specjalnie skonstruowane filtry bazujące na wcześniej zdefiniowanym modelu kompetencyjnym pozwalają zaoszczędzić czas pracownikom działu HR poprzez automatycznie odrzucenie kandydatów niespełniających kryteriów wymaganych na dane stanowisko.

Ponadto specjalna matryca pomaga w wychwyceniu luk kompetencyjnych, co z kolei ułatwia zaplanowanie dedykowanych kursów, określenie przeznaczonego na ten cel budżetu, jego rozliczanie, aż wreszcie walidację szkoleń. W efekcie tego pracownik ma nie tylko szansę doskonalenia swojej wiedzy, ale również otrzymuje możliwość rozwoju osobistego, skąd już prostsza droga do awansu i rozwoju kariery zawodowej.

Z drugiej strony system ułatwia kierownikom budowanie zespołów projektowych poprzez wyszukiwanie osób posiadających daną kompetencję na najwyższym poziomie lub wyróżniających się na tle organizacji. Pozwala to nie tylko wyszukiwać talenty, ale także obszary wymagające poprawy, jak również umożliwia prowadzenie cyklicznej oceny pracowniczej czy też wprowadzanie zmian organizacyjnych.

 

Każde przedsiębiorstwo ma własną strategię zarządzania personelem. W zależności od posiadanych priorytetów może stworzyć własną koncepcję rozwoju obszaru HR przy efektywnym wykorzystaniu rozwiązań informatycznych. Na rynku dostępnych jest wiele systemów HR. Aby dokonać dobrego wyboru takiego rozwiązania, warto zwrócić uwagę, czy spełnia ono kryteria ważne dla konkretnej organizacji.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.