PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Outsourcing HR, czyli jak zaoszczędzić na wynagrodzeniach

outsourcing hr

W ostatnich latach stopniowo zwiększa się popularność outsourcingu jako sposobu prowadzenia biznesu. Coraz więcej firm dostrzega w nim bowiem szanse na optymalizację obsługi procesów realizowanych w firmie oraz redukcję kosztów — zarówno tych pracowniczych, jak i poniesionych na utrzymanie działów. Jednym z najbardziej popularnych obszarów delegowanych na zewnątrz są kadry i płace.

Zadania związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi są niezwykle pracochłonne i generują dużą ilość dokumentacji. Obejmują one jednak nie tylko dość złożone naliczanie wynagrodzeń, ale również wiele innych czynności stosunkowo prostych i powtarzalnych, takich jak np. rozliczenia z różnymi instytucjami: ZUS, GUS czy urząd skarbowy.

Takie zadania łatwo wydzielić, a wówczas ich obsługę można przekazać na zewnątrz organizacji. W związku z tym wiele firm decyduje się na outsourcing HR. Dlaczego?

Niższe koszty pracownicze

Delegując na zewnątrz realizację zadań związanych z obsługą procesów kadrowych, przedsiębiorstwo upraszcza swoją strukturę organizacyjną. W efekcie firma zmniejsza koszty pracownicze, w tym przede wszystkim redukuje wydatki związane z wynagrodzeniami, które — niezależnie od rozmiarów organizacji — zazwyczaj stanowią znaczące obciążenie finansowe. A przecież często pensji podstawowej towarzyszy system premiowy, wypłacane są prowizje, dodatki stażowe i funkcyjne, przyznawane bywają nagrody, pracownicy mogą mieć udział w zyskach, a firma może np. opłacać pracownikom składki na pakiety medyczne czy systemy kafeteryjne.

Korzystając z outsourcingu HR, organizacja z jednej strony nie ponosi kosztów związanych z wynagrodzeniami związanymi z utrzymaniem działu HR, a z drugiej strony zyskuje opiekę profesjonalistów i kompleksową obsługę, przy zachowaniu poufności i bezpieczeństwa danych.

Wiedza ekspercka

Specjalistyczne firmy oferują pełny zakres usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym m.in.:

  • terminowe rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń (z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne czy też zaliczek na podatek dochodowy),
  • sporządzanie zestawień i raportów,
  • informowanie o kończących się terminach ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz konsultacje z obszaru personel.

Zespół konsultantów podwykonawcy dokona również wszelkich niezbędnych rozliczeń podatkowych, przygotuje dokumenty kadrowe, sporządzi deklaracje PFRON i sprawozdania do ZUS, jak również udzieli wsparcia podczas inspekcji i kontroli, na przykład, z urzędu skarbowego czy ZUS.

Bieżący dostęp do danych

Przy poszukiwaniu firmy, która zajmie się prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, warto wziąć pod uwagę nie tylko doświadczenie i referencje dostawców tego typu usług, ale także wykorzystywane przez nich rozwiązania informatyczne. I tak np. Macrologic proponuje swoim klientom outsourcing HR w modelu chmury, co pozwala klientowi na bieżący dostęp do aktualnych informacji o zdarzeniach kadrowych oraz analizowanie gromadzonych danych. Takie rozwiązanie jest tanie, wydajne i elastyczne. Ponadto stanowi gwarancję, że dane są przetwarzane zawsze na najnowszej wersji oprogramowania, a zatem już samo oprogramowanie „dba” o zachowanie zgodności z najnowszymi, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Outsourcing HR w modelu cloud computing pozwala na bezpośredni dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych osób, automatyczne aktualizacje akt pracowniczych oraz elektroniczny obieg dokumentów. A takie rozwiązania w dużym stopniu przyczyniają się do odciążenia działów HR, dzięki czemu polityka personalna staje się bardziej efektywna.

Nie tylko taniej, ale też sprawnie i wydajnie

Korzystając z usług profesjonalnej firmy, przedsiębiorstwo zyskuje profesjonalne wsparcie oraz automatyzację procesów zachodzących w tym obszarze bez konieczności rozbudowywania struktury organizacyjnej firmy i ponoszenia wydatków potrzebnych na jej utrzymanie. Natomiast szybki przepływ danych w chmurze pomiędzy usługobiorcą a klientem i jego pracownikami przyczynia się do zmniejszenia ryzyka błędów i podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.