PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

System ERP — gotowy czy „szyty na miarę”?

system ERP

Nowoczesny system ERP w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa poprzez optymalizację zachodzących procesów i efektywne planowanie jego zasobów, prowadząc tym samym do obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Na rynku istnieje cały szereg dostępnych aplikacji, zarówno tych uniwersalnych, jak i tych „szytych na miarę”. Czym zatem należy się kierować przy wyborze najwłaściwszego rozwiązania dla firmy?

Każdy rodzaj użytkowanego w firmie oprogramowania, niezależnie od jego specyfiki, powinien być przede wszystkim funkcjonalny i dostosowany do potrzeb danej organizacji. Jest to kluczowe tym bardziej w przypadku aplikacji klasy ERP, która reorganizuje pracę w praktycznie każdym obszarze przedsiębiorstwa — od gospodarki magazynowej, logistyki, produkcji, przez księgowość, finanse, controlling, HR, aż po sprzedaż. Dlatego też — zanim szefowie firmy odpowiedzą sobie na pytanie, czy wybrać rozwiązanie uniwersalne, czy system „szyty na miarę” — najpierw powinni określić cele biznesowe i opracować możliwe scenariusze rozwoju firmy.

Zadaniem systemu ERP jest pełne wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Z uwagi na to powinien być on dostosowany do specyfiki działania i aktualnego etapu rozwoju firmy, ale też dobrze byłoby, żeby system był na tyle elastyczny, aby w przyszłości mógł być modyfikowany w miarę rozwoju i zmieniających się potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Dla kogo „pudełkowe”, a dla kogo te „od krawca”?

Uniwersalne rozwiązania ERP zostały opracowane z myślą o szerokim gronie odbiorców. Skierowane są zazwyczaj do małych i średnich przedsiębiorstw o podobnej specyfice działania. Wdrożenie zazwyczaj przebiega szybko i polega na parametryzacji standardowej aplikacji oraz ewentualnej integracji z użytkowanym innym systemem informatycznym. Cena jest niższa od rozwiązania indywidualnie dopasowanego, choć oczywiście należy również wziąć pod uwagę fakt, że firma płaci za część funkcjonalności, z której pewnie nie będzie korzystać.

Natomiast system ERP „szyty na miarę” jest tworzony z myślą o konkretnym przedsiębiorstwie i jego indywidualnych potrzebach. Tego typu rozwiązania zwykle są opracowywane dla większych organizacji albo dla tych, które np. prowadzą nietypową, niszową działalność. Z jednej strony taka aplikacja jest droższa i wymaga więcej czasu na wdrożenie, z drugiej — jest elastyczna, przez co może być rozwijana wraz ze wzrostem firmy i być dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb organizacji. Ponadto kompleksowy system ERP zapewni pełną spójność informacyjną firmy, umożliwiając tym samym łatwy dostęp do danych, a co za tym idzie — ułatwiając przygotowanie wielowymiarowych analiz zarządczych.

Wybór ERP = strategiczna decyzja 

Zanim organizacja przystąpi do procesu wyboru aplikacji powinna określić najpierw swoje potrzeby, zanalizować procesy zachodzące w firmie, zidentyfikować tzw. „wąskie gardła” i zastanowić się, w jaki sposób system ERP może pomóc w usprawnieniu działalności firmy. Dopiero na tej podstawie można określić listę wymagań wobec systemu i przystąpić do rozpoznania rynku i ofert dostawców. Wybór pomiędzy aplikacją pudełkową, a „szytą na miarę” nie zależy tylko i wyłącznie od skali przedsiębiorstwa, ale również od jego potrzeb oraz planów dotyczących rozwoju firmy. 

Należy też pamiętać, że przeciętny czas życia oprogramowania tej klasy to maksymalnie 10-15 lat, a zatem, dokonując wyboru konkretnego oprogramowania, decydujemy się również na długotrwałą współpracę z jego dostawcą, który na wiele lat stanie się naszym partnerem biznesowym. Dlatego też niezwykle ważne tu jest doświadczenie dostawcy, jego referencje, jak również warunki oferowanej opieki serwisowej.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.