PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak osiągnąć synergię we współpracy wielu systemów informatycznych?

jak osiągnąć synergię

W każdej współczesnej firmie działa zwykle kilka systemów informatycznych. Aplikacje klasy CRM, ERP czy inne spełniają odmienne funkcje i wspomagają różne obszary działalności, zazwyczaj jednak wykorzystują te same dane. Połączenie ich w jeden sprawnie działający organizm ułatwia przepływ informacji i przygotowywanie kompleksowych raportów, co przekłada się na zwiększenie produktywności pracowników i efektywne prowadzenie biznesu.

Przedsiębiorstwo na przestrzeni swojego istnienia jest poddawane ciągłym zmianom: rośnie skala działalności, a wraz z nią potrzeba coraz bardziej skomplikowanych analiz; dochodzi do fuzji, przejęć spółek. Przekształcenia organizacyjne firmy, niezależnie od ich powodów, zawsze wiążą się z modyfikacjami w obrębie struktury informatycznej, która jest integralnym elementem każdego przedsiębiorstwa. Aby jednak firma mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest stworzenie spójnego środowiska informatycznego. Jak osiągnąć synergię we współpracy kilku systemów? Sposobów jest wiele. Poniżej — wybrane z nich.

Zintegrowany pakiet rozwiązań

Optymalną metodą jest ograniczenie ilości dostawców oprogramowania. Na polskim rynku istnieje szeroki wybór integratorów systemów (CRM, ERP, systemy branżowe i inne) wspomagających różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Przy planowaniu przyszłości firmy warto skoncentrować się na tych, którzy mają największe możliwości rozbudowania poszczególnych aplikacji w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb organizacji. 

Wykorzystanie jednego kompleksowego systemu umożliwia dostęp do spójnych i zawsze aktualnych danych, efektywną pracę pracowników oraz nieograniczony przepływ informacji między różnymi obszarami firmy. Dodatkowym atutem produktów może być ich elastyczność. Aplikacje, które można dowolnie komponować i dokładać do nich nowe funkcje, pozwalają spełnić oczekiwania nie tylko przedsiębiorstw różnej wielkości czy też będących na różnym etapie rozwoju, ale także umożliwiają odwzorowanie w nich indywidualnego dla każdego przedsiębiorstwa modelu biznesowego.

System otwarty na współdziałanie

W dzisiejszych szybko zmieniających się realiach rynkowych nie zawsze jednak udaje się zaplanować wszelkie możliwe scenariusze dotyczące rozwoju biznesu. Dlatego wiele firm zmaga się na co dzień z szeregiem aplikacji pochodzących od różnych dostawców. Alternatywą do wdrożenia kompleksowego pakietu jest rozważny wybór nowego systemu.

Organizacja, decydując się na implementację na przykład aplikacji klasy CRM (skrót od ang. Customer Relationship Management), powinna zadbać, by była ona łatwo integrowalna z innym oprogramowaniem. Pozwoli to na stworzenie spójnego środowiska pracy, który umożliwi swobodny przepływ informacji między różnymi systemami firmy, a tym samym zapewni organizacji automatyzację niektórych procesów oraz łatwą i kompleksową analizę ogromnej ilości danych.

Integracja istniejących rozwiązań

Co jednak w przypadku przedsiębiorstwa, które pracuje na niepowiązanych między sobą systemach informatycznych? Jak osiągnąć synergię w tej sytuacji?

Wówczas ważna jest integracja, która odbywa się na poziomie przepływu informacji, procesów biznesowych oraz oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Cała procedura sprowadza się do kilku etapów: analizy specyfiki przedsiębiorstwa, w wyniku której powstaje projekt techniczny, wyboru i wdrożenia rozwiązania, ewentualnej optymalizacją istniejącej infrastruktury, szkoleń oraz wsparcia technicznego. W wyniku tak przeprowadzonej integracji przedsiębiorstwo uzyskuje jednolity system informatyczny, który umożliwia płynną współpracę między aplikacjami oraz skuteczne zarządzanie pozyskanymi informacjami.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.