PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Dostosowanie oprogramowania do obowiązkowych e-deklaracji

e-deklaracje

Jak pisaliśmy ostatnio, od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące zasad składania zeznań podatkowych. Przepisy te wprowadzają obowiązek składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez wszystkich przedsiębiorców zatrudniających powyżej pięciu pracowników. Dla większości firm oznacza to konieczność dostosowania użytkowanych systemów informatycznych do planowanych zmian.

W przypadku firm, które dotychczas nie korzystały z tej formy przekazywania zeznań, zmienione przepisy skutkować będą koniecznością zastosowania się do nowych wymogów formalnych i organizacyjnych (więcej na ten temat w materiale: „E-deklaracje od 1 stycznia, czyli jak przygotować firmę na nowe przypisy”). Jednak obowiązek składania e-deklaracji to także potrzeba wprowadzenia zmian w użytkowanym przez przedsiębiorców oprogramowaniu biznesowym. Powinno ono zostać dostosowane w sposób kompleksowy do obsługi bramki, na którą wysyłane są zeznania podatkowe w formie elektronicznej.

Uporządkowany proces obsługi e-deklaracji

Zgodnie z nowelizacją ustawy proces przygotowania i wysłania e-deklaracji powinien składać się z kliku kluczowych etapów.

Pierwszym z nich jest przygotowanie danych niezbędnych do wypełnienia zeznania. W kolejnym kroku należy utworzyć plik o strukturze zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Plik taki przed wysłaniem do stosownego urzędu musi być podpisany przy pomocy podpisu kwalifikowanego. Element ten narzuca na przedsiębiorców obowiązek posiadania wspomnianego podpisu, a także kontroli formy generowanych zeznań. Następnie należy wysłać plik na uruchomioną przez Ministerstwo Finansów bramkę elektroniczną oraz pobrać zwrotne, urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, aby używany system obsługiwał ewentualne błędy zwracane przez bramkę.

Oprogramowanie powinno nie tylko prawidłowo interpretować zwracane komunikaty, ale także podpowiadać użytkownikom, gdzie popełnili błąd. Co więcej, proces ten powinien zostać maksymalnie zautomatyzowany. Za przykład może posłużyć obsługa Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Jest to dokument generowany automatycznie, przy czym nie zostało określone, w jakim terminie od złożenia deklaracji dostępny będzie dokument UPO. Przydatne więc jest tu zastosowanie mechanizmów okresowo weryfikujących dostępność konkretnych UPO.

Nowa bramka do e-deklaracji

Należy zauważyć, że obok dostępnych dotąd narzędzi pojawi się też nowa bramka. Będzie ona pokrywać funkcjonalność dostępnych dotąd mechanizmów, a także wprowadzi możliwość obsługi dodatkowych formularzy dla informacji PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ. Ministerstwo Finansów zapewnia, że obie bramki będą działały równolegle. Jednocześnie, dla użytkowników końcowych nie powinno mieć większego znaczenia, z której bramki korzystają.

System dostosowany do zmian
Firma Macrologic od kilku lat oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi elektronicznego przesyłania informacji i zeznań podatkowych PIT i VAT.

W odniesieniu do planowanych zmian, w przypadku klientów posiadających starszą wersję programów koniecznym okazać może się aktualizacja posiadanego oprogramowania. Aby odpowiednio przygotować organizację do obsługi e-deklaracji, trzeba mieć też na uwadze, że wymagania dotyczące przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną wielokrotnie ulegały zmianom na skutek modernizacji kanału przesyłowego. Zmiany te systematycznie znajdują odzwierciedlanie w oprogramowaniu firmy Macrologic.

Wsparcie doradcze

Najnowsza wersja systemu Xpertis Kadry i płace będzie już dostosowana do obsługi wzorów zeznań w formie elektronicznej. Klientom, którzy nie zdecydują się na aktualizację oprogramowania, w zależności od posiadanej wersji proponowane będą inne rozwiązania pozwalające za złożenie deklaracji podatkowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu współpracy z klientami, Macrologic będzie również doradzał klientom w zakresie przygotowania danych, wykorzystywania podpisu elektronicznego, a także obsługi modułu odpowiedzialnego za opracowanie i wysłanie zeznań i informacji podatkowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.