PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

ERP nie spełnia już oczekiwań. Modernizować czy wymienić na nowy?

erp

Rola systemu ERP w firmie powoduje, że jest to jedno z nielicznych rozwiązań biznesowych, które firmy muszą rozwijać się w miarę rozwoju swojej działalności. Oprogramowanie ERP, które nie jest w stanie podołać zmieniającym się realiom biznesowym kwalifikuje się do modernizacji lub całkowitej wymiany. Które rozwiązanie jest lepsze?

Cykl życia typowego systemu ERP w firmie to 7 do 15 lat. Obecnie widać jednak, że cykl ten systematycznie ulega skróceniu. Takie zjawisko wynika przede wszystkim z postępujących zmian rynkowych, szybkiego rozwoju technologii oraz pojawiających się oczekiwań użytkowników. Z drugiej strony praktyka pokazuje, że modernizacja systemu ERP może prowadzić do zwiększenia efektywności procesów biznesowych choćby za sprawą większej produktywności pracowników czy dostępności nowych funkcji branżowych.

Nowe lepsze od starego

Systemy ERP od lat podlegają doskonaleniu. O ile ich fundamentalne funkcjonalności — jak mechanizmy MRP — podlegają dziś jedynie kolejnym optymalizacjom, tak należy pamiętać, że nowoczesne rozwiązania ERP zyskują nowe możliwości odpowiadające obecnym potrzebom biznesowym.

Nowoczesne systemy klasy ERP posiadają wbudowane funkcje raportowania oraz analizy danych, narzędzia ułatwiające wykorzystanie oprogramowania przez pracowników różnych szczebli, funkcjonalności wyspecjalizowane branżowo czy mechanizmy pozwalające korzystać z aplikacji biznesowych w sposób mobilny. Wielu z takich rozwiązań próżno jest szukać w systemach sprzed kilku lat.

Modernizować, czy zmieniać?

W przypadku rozwiązań komercyjnych producenci zwykle oferują narzędzia pozwalające na kompleksową aktualizację starszych wersji oprogramowania lub migracji do nowej wersji środowiska, choć warto pamiętać, że w przypadku poważnych zmian w architekturze systemu, taka modernizacja nie zawsze jest możliwa. Z tego też powodu już na etapie wyboru rozwiązania wspierającego zarządzanie firmą tak ważna jest dostępność informacji na temat długofalowych planów rozwoju oprogramowania.

W przypadku nierozwijanych już systemów najczęściej nie pozostaje nic innego jak rozpocząć poszukiwania nowego systemu. Alternatywą mogą okazać się też zewnętrzne, wyspecjalizowane aplikacje wspierające procesy biznesowe unikalne dla różnych branż lub sposobów działania organizacji. Nie należy jednak budować ekosystemu wzajemnie zintegrowanych rozwiązań wokół przestarzałego systemu centralnego.

Systemowe rozwiązanie problemu

Punktem wyjścia do każdej modernizacji środowiska ERP powinna być szczegółowa analiza potrzeb. Modernizacja przestarzałego rozwiązania może okazać się procesem nad wymiar kosztownym. Wdrożenie zupełnie nowego systemu zwykle zaś wiąże się z dodatkowym wysiłkiem organizacyjnym. Wybór odpowiedniej w danym momencie ścieżki postępowania powinien uwzględniać wiele zmiennych: sytuację rynkową firmy, krótko- i długoterminowe prognozy gospodarcze, sytuację oraz plany producenta obecnie używanego systemu klasy ERP, wreszcie — możliwości architektury, na której opiera się wdrożony już system oraz rozwiązania alternatywne.

O ile trudno generalizować i jednoznacznie określić, kiedy jest najlepszy czas na zmianę wykorzystywanego systemu klasy ERP, tak należy pamiętać, że ostateczna decyzja powinna być uzależniona od oceny kosztów oraz skali prognozowanych korzyści. Warto też pamiętać, że projekty wdrożeniowe powinny koncentrować się przede wszystkim na faktycznych oczekiwaniach użytkowników. Są oni coraz bardziej świadomi własnych potrzeb i powinni mieć coraz większy wpływ na ostateczny kształt wdrażanego w firmie rozwiązania.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.

Tag: erp