PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak wyciągać wnioski z danych zgromadzonych w ERP?

erp

Rozwiązania klasy ERP integrują i wspierają wszystkie najważniejsze procesy biznesowe, więc szybko stają się skarbnicą wiedzy na temat funkcjonowania całej organizacji. W jaki sposób łatwiej wyciągać wnioski z danych zebranych w takich systemach?

Oprogramowanie ERP pełni w wielu firmach rolę podstawowego narzędzia wspierającego zarządzanie najważniejszymi obszarami działalności i centralnego środowiska gromadzącego szczegółowe informacje o przebiegu większości procesów biznesowych. To bardzo cenna wiedza. Od jej umiejętnego użycia może dziś zależeć silna pozycja organizacji na tle konkurentów. Podstawowym narzędziem pozwalającym wyciągać wnioski z danych zebranych w systemie ERP są raporty oraz zestawienia, które obecnie coraz częściej ze sztywnych i pracochłonnych w przygotowaniu raportów przekształcają się w nowoczesne wizualizacje i analizy.

Raport na danych

Tradycyjnie głównymi odbiorcami raportów i zestawień biznesowych jest kadra zarządzająca, a obserwowane dziś wśród menedżerów trendy dowodzą postępujących zmian w podejściu do informacji. Oczekiwane jest skrócenie czasu dostępu do danych, a jednocześnie pogłębienie możliwości drążenia tych danych. Przydatne są więc narzędzia pozwalające użytkownikom w łatwy sposób tworzyć raporty, często bez zaangażowania administratorów i specjalistów IT. Szczęśliwie do przeszłości odchodzą systemy ERP wyposażone w ograniczone funkcjonalnie, nieergonomiczne interfejsy obsługi. Oferowane dziś rozwiązania tej klasy w warstwie interfejsu wykorzystują najnowsze technologie pozwalające dostosowywać układ interfejsu oraz zestaw prezentowanych danych do oczekiwań użytkowników.

Dynamiczny kokpit

Uzupełnieniem klasycznych raportów są dziś często spotykane, interaktywne kokpity użytkowników. Takie, standardowo dopasowane do typowych dla danego stanowiska potrzeb informacyjnych, narzędzia dostarczają potrzebnych informacji w przejrzysty, graficzny sposób. Dzięki temu interaktywne kokpity zyskują popularność także wśród kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla. Zmieniające się dynamicznie wizualizacje mogą, przykładowo, ostrzegać o przekroczeniu wartości granicznych wybranych parametrów lub zbyt dużych odchyleniach od planów, co może czynić takie narzędzia przydatnymi także dla pracowników działów operacyjnych. Jeśli zaś chodzi o bardziej rozbudowane narzędzia informacyjne, nie sposób tu pominąć roli systemów klasy Business Intelligence.

Analizy biznesowe

Systemy BI są zwykle rozszerzeniem możliwości systemów ERP w obszarze raportowania. Opierając się głównie na danych generowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych, pozwalają także integrować informacje ze źródeł zewnętrznych. Rozwój oprogramowania ERP powoduje, że rozwiązania takie zyskują funkcje umożliwiające przeglądanie danych historycznych, czy ocenę trendów. Bardziej zaawansowane zastosowania analityczne  jak prognozy, analizy korelacji czy zdarzeń  pozostają domeną specjalizowanych rozwiązań klasy Business Intelligence. Systemy takie pozwalają reagować na zdarzenia biznesowe z dużo mniejszym opóźnieniem. Ważna jest jednak ścisła, zapewniająca nieograniczony dostęp do danych, integracja systemu ERP z rozwiązaniem analitycznym.

W zakresie analiz biznesowych firma Macrologic postawiła na współpracę z amerykańską firmą QlikTech. Proponowane oprogramowanie BI charakteryzuje się wyjątkową szybkością działania, intuicyjną obsługą i szerokimi możliwościami samodzielnego eksplorowania danych. Zastosowane rozwiązania pozwalają skrócić okres wdrożenia i zapewniają możliwie najkrótszy czas przekształcenia informacji w wiedzę. Ponadto pozwalają zasilać system dużą ilością różnego rodzaju danych, jak również dają możliwość szukania między nimi zależności.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.

Tag: erp