PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Zarządzanie zmianą w organizacji jako część implementacji ERP

implementacji ERP

Wdrożenia systemów ERP, z racji skali funkcjonalności takiego oprogramowania, są projektami bardzo rozległymi. Dotykają zwykle wszystkich najważniejszych procesów biznesowych. Często wdrożeniom systemów tej klasy towarzyszą też zmiany organizacyjne, które mają na celu zwiększenie efektywności firmy i maksymalizację efektów wdrożenia.

Przy projektach związanych z implementacją ERP najczęściej konieczne jest kompleksowe podejście do procesów realizowanych w całej organizacji. Dzieje się tak, gdyż wdrożenie systemu klasy ERP to zwykle projekt, który obejmuje całą firmę, a co więcej — wymaga zmian w obsłudze niektórych procesów i w przyzwyczajeniach osób uczestniczących w tych procesach. Jako taki stanowi poważną  w wielu wymiarach  zmianę dla firmy. Nie chodzi tu przecież tylko o samo uruchomienie nowego oprogramowania wspierającego zarządzanie, ale o zmianę sposobu działania organizacji, tak aby mogła ona w jak największym stopniu wykorzystać nowe rozwiązanie.

Zmiana biznesowa, nie informatyczna

Niewystarczające zastosowanie dobrych praktyk zarządzania zmianą jest w stanie "położyć" nawet najbardziej przemyślany projekt. Dlaczego? Ponieważ projekt implementacji ERP nie jest tylko wyzwaniem informatycznym. Oczywiście kwestia parametryzacji, integracji, modelowania procesów czy zapewniania odpowiedniej wydajności są trudne do pominięcia i najczęściej wymagają zaangażowania technicznych specjalistów. Jednak być może ważniejsze są towarzyszące wdrożeniu zmiany wprost dotykające pracowników firmy.

Na wdrożenie systemu ERP gotowa powinna być cała organizacja, a nie tylko firmowa infrastruktura IT. Jeśli znaczenie projektu implementacji ERP ograniczymy tylko do sfery informatycznej, to trudno spodziewać się realizacji zakładanych na etapie wyboru rozwiązania oczekiwań biznesowych. Zarządzanie zmianą to, niestety, nadal obszar niedoceniany zarówno przez klientów, jak i przez wiele firm wdrożeniowych. Stąd częste podczas prac wdrożeniowych problemy z komunikacją i "strojeniem" wdrażanego oprogramowania, a w efekcie często opóźnienia oddalające moment rzeczywistego zakończenia projektu.

Szerokie spektrum zmian

Warto podkreślić, że zarządzanie zmianą obejmuje dużo szersze spektrum działania niż tylko przeprowadzenie technicznych szkoleń. Często chęć wykorzystania w pełni potencjału oprogramowania klasy ERP wiąże się z potrzebą zmiany w strukturze organizacyjnej lub dostosowania przebiegu procesów biznesowych do zaszytych w systemie ustandaryzowanych, efektywnych metod działania. Zarządzanie zmianą obejmuje też aspekty z zakresu zarządzania ryzykiem i efektywnością organizacji. Tylko usystematyzowane podejście do aspektów  towarzyszących wdrożeniu systemu ERP może zagwarantować długofalowe powodzenie projektu.

Zarządzanie zmianą wymaga również poszukiwania i usuwania niespodziewanych przeszkód projektowych i barier komunikacyjnych. Takie potrzeby są szczególnie widoczne podczas realizacji projektów wdrożeniowych w dużych, rozproszonych organizacjach, gdzie problemem okazuje się sama koordynacja prac. Nie oznacza to jednak, że nie dotyczą mniejszych firm. Wręcz odwrotnie — jednym z celów zarządzania zmianą jest budowanie zrozumienia potrzeby zmian oraz zaangażowania wśród użytkowników, od których przecież zależeć będzie ostateczny efekt wdrożenia.

Niezbędne zaangażowanie

Efektywne zarządzanie zmianą nie może być zrealizowane bez zaangażowania przedstawicieli zarządu i kluczowych użytkowników oprogramowania. Tylko oni są w stanie pokazywać znaczenie projektu implementacji ERP na odpowiednich poziomach organizacji oraz na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy biznesowe.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.