PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak mierzyć rentowność zleceń

rentowność zleceń

Efektywne planowanie produkcji, przygotowywanie budżetów czy ocena sprawności całego przedsiębiorstwa stają się trudniejsze. Często zdarza się też, że skala napływających do firmy zamówień przekracza aktualne możliwości produkcyjne. Kluczowy jest więc wybór zamówień, którym nadany zostanie priorytet. Jak ułatwić analizę rzeczywistej rentowności zleceń produkcyjnych?

Procesy produkcyjne stają się bardziej złożone i zależne od coraz większej liczby czynników — wewnętrznych i zewnętrznych. Ich poznanie oraz umocowanie w realiach prowadzonej działalności i aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa pozwala zachować maksymalną efektywność. Także rentowność zleceń uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Wśród nich wymienić warto wahania kosztowe surowców, dostępność zasobów produkcyjnych, koszty uruchomienia produkcji czy specyficzne narzuty produkcyjne. Jednocześnie, przełożenie zamówień sprzedażowych na konkretne zlecenia produkcyjne, a dalej na szczegółowe informacje dotyczące szeregu czynników charakterystycznych dla produkcji, pozwala lepiej poznać uwarunkowania dotyczące konkretnych zleceń i gwarantuje możliwość zaoferowania klientom atrakcyjnej ceny przy utrzymaniu założonych poziomów opłacalności.

Potrzeba integracji

W przypadku prostych procesów analiza rentowności zleceń produkcyjnych może być wykonywana w sposób ręczny. Bardziej złożone, realizowane w bardzo zmiennych warunkach zlecenia — a głównie z takimi właśnie większość przedsiębiorstw ma dziś do czynienia — wymaga spojrzenia na większą liczbę zmieniających się w czasie parametrów.

W wielu przedsiębiorstwach analiza rentowności zleceń jest mocno utrudniona lub niemożliwa przez wzgląd na brak narzędzi pozwalających łatwo wykorzystać informacje dotyczące różnych obszarów działania — sprzedaży, gospodarki narzędziowej, magazynowej, zaopatrzenia i produkcji właśnie. W rozwiązaniu tego problemu pomocne okazują się zintegrowane systemy wspierające zarządzanie. Wykorzystywane w ramach całej firmy systemu gromadzą wszystkie informacje niezbędne do oceny rentowności zleceń w najważniejszych wymiarach, co otwiera drogę do racjonalnego planowania produkcji. Zintegrowane rozwiązania wspierające zarządzanie obszarem produkcyjnym ułatwiają ocenę zleceń produkcyjnych i pozwalają wyliczyć wiele wskaźników niezbędnych do efektywnego zarządzania procesem wytwórczym, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia zyskowności i podniesienia sprawności całej organizacji. Wyspecjalizowane narzędzia planistyczne posiadają też funkcje pozwalające przykładowo na ocenę progów rentowności.

Ocena oparta na aktualnych danych

Dysponując wiedzą na temat prognozowanej rentowności poszczególnych zleceń produkcyjnych, menedżerowie zyskują ważny parametr pozwalający kształtować ofertę w sposób gwarantujący terminowość dostarczenia wyrobu, odpowiednią jakość, ale także założone wpływy. Dane dotyczące uzyskanej rentowności zleceń powinny być z kolei wykorzystane np. na etapie budżetowania i planowania pracy całego przedsiębiorstwa.

Rentowność zleceń produkcyjnych warto oceniać w wielu wymiarach. Proces ten powinien uwzględniać zarówno informacje dotyczące kosztów typowych dla specyfiki produkcji, wielkości partii, sezonowości, podaży surowców lub materiałów, a także popytu. Istotne jest, aby kalkulacje oddawały faktyczną rentowność realizowanych zleceń produkcyjnych, a co za tym idzie — były oparte na jak najbardziej aktualnych danych. Im większy poziom szczegółowości wykorzystanych danych, tym bardziej trafne analizy. Diabeł często tkwi w szczegółach!

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.