PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wielowymiarowe spojrzenie na biznes — rola ERP w podejmowaniu decyzji biznesowych

rola ERP

Rolą nowoczesnych systemów klasy ERP jest integracja, porządkowanie i automatyzowanie procesów biznesowych w ramach całej organizacji. Możliwe dzięki temu optymalizacje pozwalają lepiej wykorzystać posiadane zasoby i zwiększyć efektywność firmy. Równolegle systemy ERP stają się nieocenionym źródłem wiedzy na temat wielu wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiedzy niezbędnej, aby podejmować dobre decyzje biznesowe.

Systemy ERP są oparte na integracji różnych, pozornie niezależnych procesów biznesowych oraz koordynacji faktycznych zależności między działaniami realizowanymi w różnych obszarach biznesowych. Mogą obejmować swoją funkcjonalnością wszystkie niemal obszary działania dowolnej organizacji, w tym także obszary unikalne ze względu na nietypowy charakter biznesu. Realne staje się więc wychwycenie ukrytych zależności między prowadzonymi działaniami. Posiadanie wiedzy na temat faktycznego przebiegu procesów biznesowych w firmie, a także aktualnych informacji dotyczących stanu ich realizacji tworzy podstawy do możliwości zautomatyzowania niektórych działań.

Centralne źródło danych

W obszarze informowania rola ERP sprowadza się do porządkowania i usprawnienia przepływu informacji na temat jak najszerszego zakresu prowadzonych działań. Informacje dotyczące rzeczywistych zależności między procesami mogą być łatwo, w ramach jednego rozwiązania, wykorzystane w powiązanych obszarach, np. w ciągu zależności związanych ze sprzedażą, zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Z tego względu systemy klasy ERP powinny pełnić rolę centralnego źródła danych niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań — operacyjnych i zarządczych. Aby dostarczać wymiernych korzyści, system ERP musi wrosnąć w organizację biznesową i stać się podstawowym narzędziem pracy na wielu szczeblach organizacji.

Wbudowane raportowanie

Funkcjonalność dostępnych dziś systemów ERP obejmuje także szczebel raportowania. Dostępne dla kadry zarządzającej zestawienia bazują, oczywiście, na zgromadzonych w systemie informacjach. Ze względu na szeroką integrację procesów biznesowych przygotowywane w ramach środowiska ERP raporty mogą obejmować wiele wymiarów działania organizacji. Pomagają tym samym wychwycić potencjalne problemy czy źródła nieefektywnego funkcjonowania niektórych procesów, a także ocenić szanse na wykorzystanie pojawiających się szans biznesowych.

Duża dynamika rozwoju

Obszar raportowania jest dziś jednym z najważniejszych kierunków rozwoju oprogramowania ERP. Postęp technologiczny powoduje, że coraz łatwiejsze staje się definiowanie rodzajów oraz zakresów dostarczanych przez system zestawień. Skróceniu ulega też czas przygotowania raportów. Ponadto menedżerowie zyskują coraz to nowsze rozwiązania ułatwiające analizowanie i interpretowanie informacji dostarczonych przez system ERP. Raporty — także w formie interaktywnej — są dostępne także za pomocą urządzeń mobilnych.

Podstawa dla analiz

Uzupełnieniem dla typowych możliwości systemów ERP w obszarze raportowania są narzędzia klasy Business Intelligence. Rozwiązania analityczne, bazując na informacjach zgromadzonych i uporządkowanych w ramach ERP, są w stanie rozszerzyć mechanizmy raportowania i dostarczyć kadrze zarządzającej dużo szerszy zakres narzędzi. Dzięki nim miejsce statycznych raportów zająć mogą interaktywne, wielowymiarowe analizy, czy prognozy. Dużo łatwiejsza staje się też eksploracja zależności między danymi, niezbędna do poszukiwania nowych obszarów do optymalizacji.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.