PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wielowariantowe budżetowanie — kiedy firma powinna zdecydować się na przygotowanie odrębnych scenariuszy budżetów?

wielowariantowe budżetowanie

W czasach dynamicznych zmian gospodarczych trudniejsze staje się prognozowanie przepływów pieniężnych w firmie, planowanie inwestycji, a także przełożenie spodziewanej sytuacji finansowej na bieżące zadania oraz cele organizacji. Odrębne warianty budżetów pomagają jednak przygotować firmę na różne scenariusze biznesowe.

Warto przypomnieć, dlaczego w ogóle warto podejmować trud budżetowania. Przede wszystkim dlatego, aby utrzymać w ryzach firmowe wydatki, zachować kontrolę nad finansami firmy i zbudować punkt odniesienia do podejmowanych działań. Tworzone w sposób systematyczny zestawienia budżetowe stają się też poręcznym narzędziem pozwalającym lepiej gospodarować nadwyżkami środków i zwiększać płynność finansową przedsiębiorstwa. Prowadzi to do ograniczenia poziomu ryzyka działalności gospodarczej i zapewnia podstawę do efektywnego funkcjonowania firmy nawet w trudniejszych czasach. Podobnie jest w przypadku sytuacji optymistycznej, kiedy nadwyżki finansowe przewyższają założone pierwotnie budżety i mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie działań wzmacniających pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Zaplanować finanse w trudnych czasach

Wielowariantowe budżetowanie stanowi odpowiedź na potrzebę zaplanowania sytuacji finansowej organizacji w trudnych do określenia warunkach gospodarczych. Niełatwo jest przecież przewidzieć, czy uda się wygrać — spodziewany, lecz nadal niepewny — duży kontrakt, czy nie zawiodą dostawcy i w danym okresie możliwe stanie się sfinalizowanie wszystkich zamówień, a także jak kształtować będzie się podaż na oferowane produkty lub usługi. Tymczasem przygotowanie wielu wariantów budżetu pozwala, przynajmniej zgrubnie, przygotować się na każdą ewentualność.

Budżet na każdą sytuację

Poszczególne scenariusze mogą zakładać na przykład wyjątkowo optymistyczny poziom sprzedaży przy ograniczeniu potrzeb związanych z własnymi inwestycjami. Budżetowanie przy takich założeniach pozwala oszacować kondycję finansową firmy w określonej perspektywie czasowej. Możliwe jest też zdefiniowanie scenariusza przeciwnego lub pośredniego, a także wielowymiarowe analizowanie relacji między budżetami — w tym przychodami i kosztami — opartymi na różnych wariantach.

Ważne narzędzie zarządzania

Podejście wielowariantowe daje możliwość ramowego określenia stanu organizacji w zależności od zmian popytu, konieczności realizacji różnych wariantów inwestycji czy remontów przy zapewnieniu stałej kontroli rentowności przedsiębiorstwa. Daje także sposobność łatwego porównywania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zależności od zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Jest więc dziś przydatne każdej, działającej w usystematyzowany sposób, organizacji biznesowej.

Chociaż przygotowanie osobnych budżetów stanowi dodatkowy nakład pracy, to warto zawsze przygotować kilka scenariuszy, które będą stanowiły podstawę działania firmy w określonych sytuacjach rynkowych. Budżetowanie wielowariantowe pośrednio pozwala bowiem skierować plany operacyjne na odpowiednie tory oraz dostosować inwestycje i bieżące cele firmy do sytuacji rynkowej. Dają również możliwość szybkiego, bo uprzednio zaplanowanego, wpływania na centra kosztowe w sposób uzależniony od faktycznych scenariuszy biznesowych. Odrębne budżety mogą też stanowić odniesienie dla kompleksowych analiz finansowych i controllingowych. Pomocą w przygotowaniu różnych wersji budżetów mogą być natomiast odpowiednio przygotowane arkusze kalkulacyjne, ale również specjalistyczne systemy biznesowe, które umożliwiają przygotowanie wielu wersji budżetów przy mniejszych nakładach czasu i pracy.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.