PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Kokpit menedżera — kondycja firmy pod kontrolą

kokpit menedżera

Decyzje biznesowe są dziś podejmowane pod coraz większą presją czasu. Ogromne znaczenie dla sprawności organizacji ma więc sposób prezentacji danych i raportów. Monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa ułatwiają nowoczesne, interaktywne kokpity.

Wraz z ewolucją systemów analitycznych statyczne raporty są zastępowane przez bardziej interaktywne formy prezentacji danych oraz wizualizacje na bazie mechanizmów analitycznych. Doskonałym przykładem takich narzędzi są kokpity menedżerskie. To nowoczesne rozwiązania zapewniające użytkownikom łatwy dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji, prezentowanych w czytelny, przejrzysty sposób. Tak podane informacje pomagają szybko zrozumieć istotę zdarzeń zachodzących w firmie i jej otoczeniu, co powoduje, że stanowią często podstawę do podejmowania trafnych decyzji.

Informacje zwizualizowane

Kokpit menedżera to narzędzie wspierające nowoczesne raportowanie i stanowiące uzupełnienie dla funkcjonalności poszczególnych modułów czy aplikacji biznesowych — jeden, odpowiednio zdefiniowany, dynamiczny ekran może z powodzeniem informować o najważniejszych parametrach funkcjonowania firmy. W ramach paneli menedżerskich, za pomocą interaktywnych tabel, a także dynamicznych wykresów i wskaźników prezentowane mogą być np. najważniejsze dane dotyczące efektywności całej organizacji lub tylko konkretnych procesów biznesowych.

Zakres wizualizacji oraz szerokość prezentowanych w ten sposób informacji są zwykle dopasowane do zadań i ról konkretnych użytkowników. Dzięki temu narzędzie to staje się dostępne zarówno dla najwyższej kadry zarządzającej, jak i dla innych pracowników, chociażby kierowników średniego szczebla w działach sprzedażowych, logistycznych czy produkcyjnych.

Kokpity menedżerskie mogą być także wyposażone w funkcje alertów, które automatycznie ostrzegają o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej zdarzeń, a także o nadmiernych odchyleniach poszczególnych wskaźników. Co ważne, informacje są prezentowane za pomocą czytelnych i zrozumiałych wizualizacji graficznych.

Centralizacja informacji i mobilny dostęp

Za sprawą takich narzędzi użytkownicy już po chwili dysponują najważniejszymi, aktualnymi informacjami na temat funkcjonowania wybranych procesów biznesowych oraz efektywności całej organizacji. Dużo łatwiejsze staje się też podejmowanie decyzji mających na celu wykorzystanie pojawiających się okazji rynkowych lub przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym.

Dodatkowo, kokpity menedżerskie nie są ograniczone tylko do grupy użytkowników tradycyjnych komputerów. Nowoczesne tego typu funkcje mogą być dostępne także za pośrednictwem urządzeń mobilnych – tabletów czy smartfonów. Tak szeroka dostępność paneli informacyjnych czyni je narzędziami bardzo uniwersalnymi i pomocnymi w codziennej pracy menedżerów. Dzięki nim kondycja firmy jest zawsze pod kontrolą.

Podręczne analizy

Rozszerzeniem możliwości typowych pulpitów menedżerskich są nowoczesne narzędzia analityczne. Pozwalają one uzupełnić zakres informacji prezentowanych w kokpitach menedżerskich o rozbudowane, wysoce interaktywne raporty oparte na błyskawicznej analizie danych pochodzących z różnych systemów biznesowych. Rozwijane na bazie możliwości oprogramowania QlikView, oferowane przez Macrologic rozwiązanie Xpertis BI in-memory pozwala w ramach jednego widoku analizować wiele obszarów działania organizacji i eksplorować dane w poszukiwaniu ukrytych zależności. Za pomocą czytelnych i przyjaznych narzędzi dużo łatwiejsze jest też tworzenie wielowymiarowych analiz i porównań wspierających podejmowanie odpowiednich decyzji.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.