PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Mobilny magazyn sposobem na przyspieszenie obsługi procesów magazynowych

mobilny magazyn

Zwiększeniu efektywności procesów magazynowych sprzyja wykorzystanie terminali mobilnych, które moga być wykorzystane do usprawnienia większości operacji magazynowych. Wyspecjalizowane terminale, palmtopy czy nawet powszechne telefony i tablety mogą stanowić znaczne ułatwienie pracy magazynierów oraz osób zarządzających magazynami.

Urządzenia przenośne znajdują zastosowanie w większości procesów magazynowych i — jak pokazuje praktyka — szybko stają się podstawowym narzędziem pracy magazynierów. Pozwalają, przykładowo, łatwo i z dowolnego miejsca sprawdzić lokalizację danych towarów czy partii lub optymalną trasę przesunięć magazynowych.

Praktyczne ułatwienia

Z perspektywy magazynierów nowoczesne rozwiązania umożliwiające mobilną obsługę magazynu wspomagają realizację wszystkich najważniejszych operacji magazynowych: przyjęć, zwrotów, przesunięć czy kompletacji i załadunku. Wspierane są także operacje specjalne — często zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Dodatkowo, aplikacja mobilny magazyn wyposażona jest w funkcje ułatwiające kontrolę lokalizacji oraz wyszukiwanie konkretnych towarów w magazynie. Oprogramowanie może automatycznie informować operatorów o lokalizacji poszukiwanego towaru czy nawet o ilościach jednostkowych w opakowaniach zbiorczych. Stanowi to ogromne ułatwienie w codziennej pracy magazynierów, a zarazem pozytywnie odbija się na wykorzystaniu powierzchni magazynowej. Towary mogą być grupowane i rozplanowane w magazynach zarówno pod kątem łatwości dostępu do najbardziej rotujących produktów, jak i efektywności użycia powierzchni.

Integracja na wielu szczeblach

Palmtopy, telefony, bądź tablety wyposażone w odpowiednie — zwykle zintegrowane z firmowymi systemami klasy ERP lub WMS — oprogramowanie mogą także gromadzić informacje dotyczące przebiegu procesów magazynowych oraz realizacji konkretnych zleceń. Pozwalają zatem zwiększyć szybkość przepływu informacji i zoptymalizować raportowanie, usprawniając w ten sposób zarządzanie. Dużo łatwiejsza staje się także kontrola pracy magazynierów. Podniesieniu efektywności procesów zarządzania sprzyja także możliwość precyzyjnego zliczania towarów i podejmowania decyzji w oparciu o informacje dotyczące faktycznych stanów magazynowych, a nie o przybliżone prognozy. Odpowiednio zorganizowany i mobilnie obsługiwany magazyn staje się wysoce zautomatyzowanym i sprawnie działającym środowiskiem pracy.

Wdrożenie mobilnych narzędzi magazynowych usprawnia także obieg dokumentów w ramach organizacji, i tak np. eliminuje potrzebę ręcznego dostarczania dokumentów dostawy do działu zaopatrzenia czy kontroli jakości.

Krok do automatyzacji

Wdrożenie urządzeń mobilnych otwiera również drogę do wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia dokumentacji papierowej. Za sprawą wykorzystania czytników kodów kreskowych lub znaczników RFID do identyfikacji dostarczanych towarów dużo sprawniejsze stają się choćby operacyjne przyjęcia na magazyn. Po zeskanowaniu etykiety system może automatycznie stworzyć dokumentację, porównać treść zamówienia z towarami wykazanymi na dokumentach dostawy, przyjąć na magazyn i zaplanować lokalizację prawidłowo dostarczonych towarów, pozostawiając pracownikom obsługę ewentualnych niezgodności. Analogicznie wygląda proces obsługi wydań towarów. Sprawne, zautomatyzowane procesy magazynowe uzupełnione o mechanizmy klasy EDI pozwalają także na usprawnienie obiegu informacji pomiędzy innymi firmami należącymi do jednego łańcucha dostaw.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

To prawda mobilny magazyn to duże ułatwienie, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Podobne rozwiązania proponuje firma Nedcon http://nedcon.pl/produkty/regaly-polkowe/. Projekt jest dopracowany w najmniejszych szczegółach i uwzględnił nasze oczekiwania.

dodany przez Magda Soczek, 21-07-2017 09:11:24