PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Problemy ze składowaniem? Magazyny nie są z gumy, ale można je lepiej wykorzystać

problemy ze składowaniem

Efektywna gospodarka magazynowa to sztuka utrzymywania stanów magazynowym na minimalnym poziomie, koniecznym do realizacji wszystkich zamówień przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych magazynów oraz przy utrzymaniu jak najniższych kosztów. To sztuka niełatwa, ale też bardzo cenna dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego czy handlowego.

Problemy ze składowaniem najczęściej wynikają z nieuporządkowania procesów oraz konieczności jednoczesnego przechowywania nadmiernej ilości towarów. O ile źródło tego problemu może leżeć w zupełnie innym obszarze działalności, to w gestii osób odpowiedzialnych za zarządzanie magazynami jest jak najlepsze wykorzystanie dostępnych im zasobów i przestrzeni magazynowej.

Na efektywną gospodarkę magazynową składa się zestaw procesów związanych głównie z przyjęciami towarów, zarządzaniem operacjami transportowymi, planowaniem wykorzystania powierzchni, a także wysyłką odpowiednich produktów. Skuteczne działanie wymaga więc oceny faktycznych potrzeb organizacji w zakresie magazynowania.

Lepiej wykorzystana przestrzeń

Optymalne planowanie wykorzystania powierzchni musi uwzględniać potrzeby związane z łatwością dostępu do określonych grup produktowych, częstotliwość rotacji towarów, a jednocześnie ułatwiać efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Problemy ze składowaniem często wynikają z braku uporządkowania właśnie w obszarze fizycznego rozmieszczenia towarów w magazynach.

Do niedawna funkcje związane z planowaniem rozmieszczenia towarów dostępne były jedynie w wyspecjalizowanych rozwiązaniach wspierających zarządzanie magazynami wysokiego składowania, tj. w narzędziach klasy WMS. Obecnie jednak podobne rozwiązania są częścią także niektórych systemów klasy ERP i stają się bardziej dostępne dla przedsiębiorstw mniejszej wielkości, które nie dysponują własnymi magazynami wysokiego składu. Informatyzacja oznacza także możliwość ograniczenia ilości błędów i kosztów funkcjonowania magazynów. Korzyści niesie też możliwość precyzyjnego kontrolowania stanów magazynowych.

Przemyślane rozmieszczenie

Dobrze, jeśli towary są rozmieszczone w sposób uwzględniający również częstotliwość wykonywanych operacji magazynowych. Także i w tym obszarze prawdziwa jest zasada Pareto — zazwyczaj ok. 80% ruchów magazynowych dotyczy tylko 20% najszybciej rotujących towarów. Jeśli więc taką grupę towarów rozmieścić w sposób gwarantujący najłatwiejszy dostęp, to oszczędności czasowe i kosztowe stają się całkiem realne. Nie chodzi przecież tylko o umieszczenie w magazynie maksymalnej ilości towarów, ale także o zapewnienie łatwego dostępu zwłaszcza do produktów najczęściej przemieszczanych. Nowoczesne systemy planowania pozwalają uwzględnić takie czynniki jak: koszty przemieszczeń towarów, rozkład magazynów, a także różne rodzaje opakowań.

Funkcjonalność oprogramowania wspierającego zarządzanie gospodarką magazynową obejmuje także możliwość automatycznego doboru optymalnych lokalizacji dla poszczególnych produktów lub grup towarów z uwzględnieniem parametrów takich jak: terminy dostaw, okresy ważności czy plany produkcyjne.

Magazyny w centrum firmy

Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką magazynową pomagają wyeliminować typowe problemy ze składowaniem i utrzymaniem odpowiednich stanów magazynowych, a także zapewniają możliwość zautomatyzowania pracochłonnych działań. Od sprawności organizacji w obszarze gospodarki magazynowej wprost zależą procesy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji, co dodatkowo podnosi rangę efektywnego zarządzania tym obszarem.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.