PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

System z własnego serwera czy z chmury?

z chmury

Decyzji o wyborze nowego systemu wspierającego biznes towarzyszy dziś potrzeba wyboru między dostępnymi modelami wdrożenia. Lepiej wykorzystywać oprogramowanie z własnego serwera czy zdecydować się na rozwiązanie dostępne z chmury? Porównajmy kilka kluczowych aspektów.

Dla uproszczenia skupimy się na pokazaniu różnic między modelem chmury obliczeniowej a klasycznym wdrożeniem opartym na lokalnej infrastrukturze informatycznej posiadanej przez daną firmę. Należy jednak wyjaśnić, że istnieje także możliwość uruchomienia w firmie własnej, lokalnej — tzw. prywatnej — chmury obliczeniowej, która stanowi wypośrodkowanie między omówionymi poniżej modelami wdrożenia. Na początku należy jednak podkreślić, że w każdych warunkach decyzja o wyborze sposobu wdrożenia powinna być oparta na wnikliwej analizie.

Założeniem chmury obliczeniowej jest oddzielenie warstwy logicznej oprogramowania od interfejsu obsługi. Dzięki temu rozwiązania oferowane z chmury są dostępne także dla użytkowników mobilnych, którzy oczekują możliwości swobodnego korzystania z oprogramowania za pośrednictwem telefonów czy tabletów. Jednocześnie, w niektórych lokalizacjach dostępność odpowiedniej infrastruktury IT — czy raczej jej brak — wykluczają możliwość efektywnego wdrożenia rozwiązań chmurowych.

Czas wdrożenia

Na klasyczne projekty wdrożenia systemów biznesowych składa się szereg działań związanych z instalacją i konfiguracją infrastruktury, parametryzacją oprogramowania i szkoleniami. W modelu chmurowym większość niezbędnych prac wdrożeniowych bierze na siebie dostawca oprogramowania. Oznacza to znaczne uproszczenie wdrożenia, które często sprowadza się do konfiguracji rozwiązania. Nawet w przypadku rozbudowanych rozwiązań, jak systemy ERP, projekty wdrożenia oparte na modelu chmury trwają zwykle kilkukrotnie krócej niż w przypadku wdrożeń wykorzystujących lokalną infrastrukturę.

Dopasowanie

O ile klasyczne wdrożenia systemów biznesowych często uwzględniają głęboką, mającą na celu precyzyjne dopasowanie sposobu działania aplikacji do potrzeb firmy ingerencję w kod oprogramowania, tak model chmury obliczeniowej opiera się na standaryzacji oprogramowania. Wiąże się z ograniczeniem możliwości kastomizacji aplikacji dla konkretnych odbiorców i koniecznością podejmowania pewnych kompromisów.

Minimalne bariery inwestycyjne

W przypadku rozwiązań dostępnych z chmury zwykle nie jest konieczny zakup dodatkowego sprzętu serwerowego czy innych urządzeń sprzętowych. Najczęściej potrzebny jest jedynie zapewnienie odpowiednio szybkiego łącza internetowego i urządzeń końcowych dla użytkowników. Nie ma również jednorazowego wydatku związanego z zakupem licencji oraz opłatami rocznymi za ich aktualizację. Opłaty za korzystanie z oprogramowania dostępnego w chmurze stanowią koszty zmienne, a możliwość elastycznego dostosowywania zakresu wykorzystywanego rozwiązania do bieżących potrzeb przekłada się na elastyczność kosztową z możliwością dokładnego planowania kosztów w poszczególnych latach użytkowania systemów IT.

Dostępność i bezpieczeństwo

W przypadku rozwiązań chmurowych standardem staje się zagwarantowana przez dostawcę dostępność rozwiązania na poziomie co najmniej 99%. Natomiast w przypadku systemów opartych na własnej infrastrukturze praktyczna dostępność jest m.in. pochodną jakości sprzętu, dostępnych zasobów i kompetencji. Komercyjni dostawcy dysponujący wysokiej klasy centrami obliczeniowymi są też w stanie zapewnić wysoki, często niedostępny nawet dla dużych organizacji, poziom bezpieczeństwa informacji.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.