PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Problemy z terminami? Dowiedz się, jak uniknąć opóźnień w realizacji zamówień

realizacji zamówień

W obecnych realiach biznesowych nie wszystko można przewidzieć, a, niestety, większość opóźnień w realizacji zamówień to efekt błędów popełnionych na poziomie planowania i zarządzania operacyjnego. Jak ich uniknąć?

Nieterminowe realizacje zamówień stanowią istotne i wymierne ryzyko dla przedsiebiorców. Nie należą przecież do rzadkości oczekiwania rekompensaty ze strony klientów, których zamówienia uległy znacznym opóźnieniom. Czasem dochodzi nawet do anulowania zamówienia, a przedsiębiorstwo, chcąc uniknąć straty, musi zagospodarować zamówiony wcześniej towar w inny sposób. Dlatego właścnie warto zastanowić się, jakie są główne powody opóźnień w realizacji zamówień. Mogą być one wynikiem problemów komunikacyjnych, błędnych danych na zamówieniu, niewłaściwego planowania zapasów czy harmonogramowania produkcji, niewłaściwego zarządzania zasobami, a także mogą być skutkiem zdarzeń losowych i nierzetelności kontrahentów.

Planowanie, gospodarowanie i analizy

W ograniczeniu ryzyka opóźnień z pewnością pomoże usprawnienie planowania kluczowych — zależnie od rodzaju działalności — procesów oraz wymiany informacji w firmie. W ramach wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa handlowe powinny postawić na optymalizację dostaw i usprawnienie gospodarki magazynowej. Potrzeby te są identyczne także w przypadku firmy produkcyjnej. Wytwórcy powinni dodatkowo ocenić efektywność procesów produkcyjnych i zweryfikować działania związane z harmonogramowaniem produkcji.

Odpowiedzią na problemy komunikacyjne i błędy związane z wprowadzaniem zamówień do firmowych systemów są systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Z kolei analizę rzetelności klientów i dostawców w znacznym stopniu ułatwią systemy klasy Business Intelligence, stanowiące dziś podstawę dla efektywnych procesów decyzyjnych. Pozwolą ocenić zmiany zachodzące w otoczeniu firmy i z dużą dozą prawdopodobieństwa "ostrzegą" przed efektami zdarzeń mających negatywny wpływ na procesy wewnątrzfirmowe.

Bezcenna wiedza

Usprawnienie obiegu informacji pozwala z wyprzedzeniem uzyskać informacje o ewentualnych problemach i, w przypadku gdy terminu nie uda się dotrzymać, daje szansę na uprzedzenie klienta o możliwości opóźnienia. Taka informacja pozwoli odbiorcom zawczasu zmienić własne plany i z pewnością nie zaszkodzi wzajemnym relacjom handlowym.

Integracja procesów biznesowych otwiera także drogę do dynamicznego zarządzania planami dostaw. Przykładem takiego działania niech będzie sytuacja, w której z winy poddostawcy pojawia się problem z terminowością dostaw towarów objętych wysoce rentownym kontraktem. Jednocześnie, potrzebne produkty są dostępne w naszych magazynach, ale zostały zarezerwowane na potrzeby kilku innych, mniej pilnych zleceń. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ocenić dostępne rozwiązania, ich wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw i w dynamiczny sposób zmienić priorytety, dotrzymując wszystkich terminów.

Szansa na rozwój

W eliminacji opóźnień z pewnością pomogą też działania pozwalające w rzetelny sposób ocenić faktyczne zdolności organizacji do zrealizowania konkretnych zleceń. Może się przecież okazać już na etapie negocjacji, że z różnych względów zamówienie jest niemożliwe do zrealizowania w terminie. Do takiej analizy także niezbędny okazuje się sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami biznesowymi. Optymalizacja obiegu informacji i automatyzacja obsługi zamówień są też często pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia jakości obsługi oraz satysfakcji klientów.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.