PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Za dużo pomyłek w dostawach? Zadbaj o lepszy obieg informacji z partnerami i kontrahentami

w dostawach, obieg informacji

Błędy w kompletacji zamówienia, adresowaniu przesyłek czy opóźnienia w terminach dostaw negatywnie odbijają się na wiarygodności firmy oraz relacjach z klientami. Podobne problemy w zaopatrzeniu mogą natomiast nieść poważne konsekwencje dla ciągłości kluczowych procesów biznesowych. Dlatego tak duże znaczenie ma zoptymalizowanie procesów logistycznych, a także zapewnienie sprawnego obiegu informacji dotyczących spedycji towarów.

Odpowiedzią na potrzebę optymalizacji dostaw, a jednocześnie usprawnienia wymiany danych jest wykorzystanie narzędzi pozwalających poszczególnym podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw na bezpośrednie śledzenie realizacji zamówień. Praktycznym rozwiązaniem okazuje się uruchomienie dostępnego dla kontrahentów portalu, w którym udostępnione zostaną najważniejsze informacje dotyczące realizacji zamówień czy ilości towarów dostępnych od ręki u poszczególnych dostawców.

Praktyka dowodzi jednak, że bardziej perspektywicznym rozwiązaniem jest wdrożenie wyspecjalizowanych mechanizmów Electronic Data Interchange (EDI). Umożliwiają one automatyczną wymianę różnego rodzaju danych handlowych i logistycznych bezpośrednio na poziomie systemów informatycznych. Zintegrowany obieg informacji handlowych może sięgać bezpośrednio systemów biznesowych wykorzystywanych w firmach i tworzących łańcuch logistyczny.

Standard w dostawach

Rozwiązania typu EDI opierają się przede wszystkim na standaryzacji przesyłanych informacji. Standaryzacja ułatwia interpretację danych przez wszystkie zaangażowane podmioty, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo wymiany informacji. Oprogramowanie EDI, pełniąc funkcję ujednoliconego kanału komunikacji pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w procesy logistyczne, pozwala ograniczyć liczbę interakcji osobowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania procesu. Możliwe jest oczywiście wykorzystanie EDI w wąskim gronie kontrahentów. Warto jednak mieć na uwadze, że im szerszy zakres integracji w dostawach, tym większe potencjalne korzyści.

Elektroniczne zamiast papierowych

Wdrożenie mechanizmów EDI pozwala na ograniczenie ilości przetwarzanych dokumentów dotyczących zamówień i logistyki. Jest to tym bardziej istotne, że zestawienia generowane przez nowoczesne systemy informatyczne mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne formularze: zamówienia, faktury czy dokumenty przewozowe. Elektroniczny obieg dokumentów jest też dużo szybszy niż obieg tradycyjny, co oznacza możliwość skrócenia czasu potrzebnego na uruchomienie określonych działań. Dodatkowe korzyści to: zmniejszenie liczby błędów związanych z wprowadzeniem danych zamówień i ograniczenie kosztów obsługi zamówień.

Za sprawą EDI dane o zamówieniach, terminach, stanach magazynowych czy dostawach są też łatwiej dostępne dla partnerów. Dzięki temu poszczególne organizacje stają się też bardziej transparentne, co podnosi wiarygodność biznesową, pozwala usprawnić obsługę klientów i zacieśnić relacje z odbiorcami.

Większa płynność procesu

Bardziej efektywny obieg informacji w dostawach pozwala również na skrócenie szeregu procesów składających się na cykl order-to-cash, a więc także wzmocnienia pozycji rynkowej poszczególnych podmiotów. Dodatkową korzyścią jest też możliwość zmniejszenia wolumenu utrzymywanych zapasów. Na koniec należy wspomnieć, że w niektórych branżach posiadanie rozwiązania klasy EDI jest wręcz czynnikiem warunkującym możliwość zawarcia współpracy handlowej.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.