PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

zarząd

7 raportów najbardziej przydatnych dla zarządu

Potrzeby informacyjne zarządu są ściśle powiązane z koniecznością podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Nie znaczy to, że zarząd powinien otrzymywać raporty opisujące wszystkie wskaźniki biznesowe, bo przecież wśród nich są ważne i mniej ważne. Przyjrzyjmy się kilku raportom istotnym dla zarządu — po jednym z każdego obszaru biznesowego — w przygotowaniu których analityczne rozwiązania informatyczne są praktycznie niezbędne.

zasoby IT

Nie tylko trójkąt wdrożeniowy. Poznaj kwadrat użytkowania zasobów IT

Zaprojektowanie, zakup i użytkowanie zasobów IT zgromadzonych w wydajnej infrastrukturze, odpowiedniej do potrzeb firmy, należy poprzedzić wnikliwą analizą relacji między czterema czynnikami: dostępnością, kosztami, wydajnością/skalą, kontrolą. W ten sposób otrzymujemy kwadrat użytkowania zasobów IT, w ustaleniu którego administrator IT powinien współpracować z menedżerami biznesu.